Ľúbostná mágia

Mágia lásky & Spájanie partnerov & Ľúbostné rituály ❤

Ľúbostná mágia

Spájanie partnerov, ľúbostné rituály, opätovné spojenie partnerov

Boh je láska a láska je skutočná biela mágia.

Vždy existuje dôvod, prečo dvaja ľudia spolu harmonizujú alebo nie. Magickou cestou vieme obnoviť harmóniu. Opustil vás partner? Vždy existuje cesta ku šťastiu!

Spájanie partnerov, či opätovné spájanie rozídených partnerov, sú najstaršou oblasťou pôsobnosti bielej mágie. Ľúbostná mágia je jednou z najkrajších činností našej práce a praxe. Vďaka ľúbostnej mágii a ľúbostným rituálom rozkvitne vaša láska tým najprirodzenejším spôsobom.

V prípade záujmu o absolvovanie nezáväzného telefonického rozhovoru alebo o skontaktovanie e-mailom kliknite TU.

Spájanie partnerov, ľúbostnú mágiu alebo opätovné spájanie rozídených partnerov, robíme iba tým párom, u ktorých existuje duševné a karmické prepojenie. Tu je predpoklad, že ľúbostná mágia povedie k väčšej radosti, rovnováhe a prospechu u oboch partnerov.

Našli ste partnera svojich snov, no neviete sa s ním dať dokopy? Dohodnite si u nás nezáväznú konzultáciu!

Mágia lásky

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Spájanie partnerov

Mágia lásky

Keď sa vám nedarí, napriek viacerým pokusom, dať sa dokopy s vašim partnerom snov, ľúbostná mágia vám môže byť veľmi nápomocná. Pomocou bielej mágie vieme odstrániť tie bariéry, ktoré bránia tomu, aby k vám prišiel váš partner snov. Ľúbostná mágia napomáha tomu, aby ste sa stali v očiach partnera snov atraktívna/y.

Pri spájaní partnerov je nevyhnutná intenzívna spolupráca medzi nami mágmi a klientom. Iba vtedy môžeme správne odhadnúť, koľko energie máme klientovi poslať. Biela mágia a jej rituály nemôžu byť ani príliš silné, ale ani príliš slabé. Klient sa samozrejme musí snažiť o svoju vonkajšiu a vnútornú rovnováhu. Sú situácie, kedy si musí nanovo definovať svoje životné priority. Aj v tejto oblasti vieme byť nápomocní. Ľúbostnou mágiou vytvorený ľúbostný vzťah musí vytvárať blahobyt u oboch strán!

Rituály spájania partnerov zákonite prebudia u toho druhého túžbu po vás. Ak príde očakávané vyznanie lásky od partnera snov, nie je to pre klienta dôvod na vkĺznutie do rutiny každodenného života. V zmysle: „Už ho/ju mám, a viac sa nemusím o nič usilovať.“

Naopak, práve tu a teraz je dôležité žiť inak, novospoznaným spôsobom. Len prax z nás urobí majstrov. Aj v láske to plati. Lepšie povedané, ešte viac, než v iných oblastiach života.

Spájanie partnerov Ľúbostná mágia

Foto © skynesher http://www.istockphoto.com I pmalenky

Dôležité je uvedomiť si: Rituály spájania partnerov dodávajú chýbajúci impulz k prvým stretnutiam. Následne má človek šťastie vo svojich rukách!

Ľúbostná mágia

Partner snov

Ak už ste svojho partnera snov mali a rozišli ste sa, ľúbostná mágia vám môže pomôcť získať stratenú rovnováhu. Dôležité je, aby sa partner oslobodil z blokád, ktoré majú svoj pôvod v detstve, či vo vzťahoch, v ktorých vyrastal. V tomto procese je dôležité, aby klient s nami pravidelne komunikoval a držal sa pokynov, ktoré mu dávame.

To znamená: minimálne jedenkrát týždenne si spraviť kúpeľ v slanej vode a najmenej dvakrát v týždni meditovať, aby sme mohli robiť prenos energie. Pri meditácii by mala byť zapálená sviečka.

Pri spolupráci s nami sa dá zamerať aj na zmenu zaužívaných životných postojov, alebo si stanoviť nové priority. Veľmi vhodné je pri tom venovať sa čítaniu odporučenej literatúry súvisiacu s konkrétnou situáciou.

Tu chceme znovu podotknúť, že spájanie partnerov, opätovné spájanie partnerov, ľúbostná mágia a ľúbostné rituály nefungujú bez spolupráce klienta.

Ľúbostná mágia

Foto © skynesher http://www.istockphoto.com I pmalenky

Ak klient nespolupracuje, trvá želané šťastné nájdenie oboch zaľúbených oveľa dlhšie. Ako dlho bude celý proces trvať, to závisí od rozsahu blokád a pripravenosti oboch zainteresovaných učiť sa. Preto odporúčame neustálu intenzívnu spoluprácu počas celej dĺžky trvania, aby sa želaný cieľ dosiahol čo najskôr.

Spájanie partnerov, ľúbostné rituály, ľúbostná mágia alebo opätovné spájanie partnerov sú, v porovnaní s oslobodzovaním od čiernej mágie, príjemnou stránkou magickej praxe. Láska je prirodzený stav, a preto je pre skutočného mága ľahko vykonateľná. Knihy opisujú rôzne ľúbostné rituály a elixíry. Takéto rituály môžu pomôcť získať pozornosť druhej osoby, avšak pre návrat dlhodobého vzťahu nestačia. Dobrý mág musí vedieť identifikovať blokády, a ako ich eliminovať. Na to spotrebuje veľa energie. Všetky zložky tejto magickej práce musia byť vykonané správne. Až na základe toho sa klient pretransformuje na nový spôsob správania a reagovania. Ak má napríklad niekto silný sklon k žiarlivosti bez príčiny, a preto neustále kontroluje svojho partnera, jeho vzťah dlho nevydrží. Taký človek musí pracovať sám na sebe. Pochopiť, že skutočná láska nekladie žiadne podmienky. Že dáva slobodu, a to je prirodzené. Takže správanie žiarlivca má niečo spoločné s chýbajúcou sebadôverou. Tu je dobre vidieť, že spájanie partnerov, ľúbostné rituály, ľúbostná mágia, či opätovné spájanie partnerov je prepojené s psychológiou.

Opätovné spájanie partnerov nie je manipuláciou so slobodnou vôľou. Zmyslom je obnovenie predtým existujúcej harmónie.

pzf logo
Neľúbime, pokým nechápeme. Nechápeme, keď neľúbime.

Opätovné spájanie partnerov

Biela mágia a voodoo

Pri spájaní partnerov, alebo opätovnom spájaní partnerov, sú často opakujúce sa príčiny, prečo sa partneri rozchádzajú, a nie sú spolu. Obvyklá je situácia, kedy obidve strany navzájom od seba očakávajú pomoc, lásku a porozumenie. Odozva býva len z jednej strany, alebo vôbec žiadna. Ľahko pochopiteľným príkladom je situácia, kedy sa stretnú dvaja žobráci a pýtajú vzájomne od seba almužnu. Ani jeden z nich povestný groš nemá. A preto sú obaja sklamaní.

Každý človek má v sebe potenciál pre lásku a porozumenie. Je dobré nájsť v sebe silu a vieru v Boha, a nebude viac žobrákom. Je to len klamlivé zdanie, že potrebujeme pozornosť iných ľudí, pretože sa cítime osamotene. Ilúzia. Nikdy nie sme sami! Boh a jeho služobníci, ako aj duchovia sú stále s nami. Ak to raz klient pochopil, a hlboko túto pravdu v sebe prežil, začne byť sebavedomý, plný porozumenia a lásky. Následne bude vyžarovať veľkú silu príťažlivosti, ktorú všetci precítia a podvedome prijmú.

To, čo podvedome hľadáme v našom partnerovi, je naša vlastná duša. Preto má spájanie partnerov, opätovné spájanie partnerov, a ľúbostná mágia, veľa spoločné s otázkami: „Kto som? Aký je cieľ môjho života?" Každý človek má svoje priority, ktoré by mali byť v harmónii s prioritami jeho partnera, a dopĺňať sa.

Mágia lásky

Etika ľúbostnej mágie

Veľa ľudí si nie je istých tým, či je morálne správne používať ľúbostnú mágiu na to, aby našli svojho partnera snov alebo získali ex-partnera naspäť. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je pozrieť sa hlboko do vnútra svojho srdca, na vaše tajné myšlienky... Prečo chcete práve tohto partnera? Aká hlboká je skutočne vaša láska? Existujú veľké rozdiely medzi pravou láskou a túžbou niekoho vlastniť. Pravá láska dáva slobodu a rešpektuje partnera. Ona ju / ho prijíma, takú / takého, aká / ý ona / on naozaj je. Pravá láska by ju / ho nechcela zmeniť. Čisté a pravé úmysly smerujú k vašej vlastnej zmene, pretože vy sami musíte urobiť niečo preto, aby sa váš vzťah mohol zlepšiť alebo zmeniť!

To je zároveň aj vaša obeta, ktorú do vzťahu prinesiete! Aby ste sa stali lepšou verziou samých seba, aby ste zlepšili vašu osobnosť, vlastnosti, vaše porozumenie a komunikáciu. Ak je vaša túžba po tomto prianí naozaj čistá a úprimná, tak potom stojí za to, aby sme "bojovali" po vašom boku a pomohli vám jej / jeho lásku získať naspäť! Sme len nástrojom, ktorý budete používať na dosiahnutie svojho priania. Poradíme vám, a povieme vám, ako by to malo byť z nášho uhla pohľadu, ale vy sami musíte za to prevziať zodpovednosť. Ak ste schopní prevziať túto zodpovednosť a milovať bez očakávania a podmienok, tak potom bude aj ľúbostná mágia a spájanie partnerov pracovať pre vás, pretože prinesiete do sveta viac šťastia a lásky.

Jednoduchá ľúbostná mágia

Mágia lásky

Zoberte svoju fotografiu a fotografiu svojho partnera. Zapáľte jednu bielu a jednu červenú sviečku. Najprv sa pomodlite „Otčenáš" a potom povedzte modlitbu k Márii Magdaléne alebo k hinduistickému bohu Šivovi alebo k voodoo bohyni Erzulie. Na oltár dajte čerstvú červenú ružu. Povedzte svoje želanie, a zlepte dokopy obe fotky s voskom z červenej sviečky.

Dajte fotky pod červenú sviečku a meditujte. Myslite na to, čo si želáte, nie nato, čo si neželáte. Po meditácii zoberte ružu, sviečku a fotografie do prírody a zakopte to pod krásny vysoký strom. Poďakujte sa Bohu a snažte sa v tichu vycítiť, prečo sa veci udiali tak, ako sa udiali. TU nájdete rituály pre spájanie partnerov a ľúbostné rituály. Máte trápenie v láske? Hovorte s nami!

Spájanie partnerov

Foto © skynesher http://www.istockphoto.com I pmalenky

Teraz zostáva viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska.

Mágia lásky

Máte problémy vo svojom ľúbostnom živote? Zraňujúce slová, hádky, chýbajúca harmónia? Skončil sa práve váš vzťah, alebo ho chcete vy alebo váš partner ukončiť? Tieto problémy sa dajú často odstrániť, keď sa zdôveríte niekomu, kto vie, ako by sa dala vaša konkrétna situácia riešiť. Vieme vám pomôcť, aby bol váš vzťah opäť v harmonickom súzvuku!

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Ľúbostná mágia patrí k najčastejším rituálom mágie. Predtým, než začneme so spájaním partnerov alebo opätovným spájaním partnerov, musí si klient ujasniť, prečo vôbec toho druhého tak veľmi chce.

Zodpovedne si položiť otázky: „Čo hľadám u partnera? Som unudený, alebo len nechcem byť sám? Som pripravený nielen niečo vyžadovať, ale do vzťahu aj investovať? Sú moje životné priority v súlade s prioritami toho druhého? Akceptujem toho druhého takého aký je, alebo očakávam, že sa zmení? Čo získam ja, a čo získa ten druhý? Sú v našich životoch podobnosti, alebo sú naše cesty úplne rozdielne?“

Spájanie partnerov, alebo opätovné spájanie partnerov, môže fungovať iba vtedy, keď si je človek istý svojimi zámermi a pohnútkami.

Pri spájaní partnerov, ľúbostnej mágii, alebo pri opätovnom spájaní rozídených partnerov, existujú rozdielne úrovne a sila rituálov. Je tu jednoduchá ľúbostná mágia, silnejšie voodoo rituály, či naozaj mocné previazanie prostredníctvom vzývaných božstiev. Použitý druh rituálu závisí od konkrétnej situácie. Najdôležitejšia pre nás je vždy harmónia a zdravie oboch partnerov.

Ak si najmä mladí ľudia, ktorí využívajú naše služby, nie sú úplne istí, či sa jedná o silnú lásku na celý život, tak im spájanie partnerov, ľúbostnú mágiu či opätovné spájanie partnerov neodporúčame. Správne vykonaný rituál nie je totiž vôbec jednoduché zrušiť či odvolať.

Biblia Kazateľ 4

"Dvaja sú na tom lepšie ako jeden, lebo majú odmenu za svoju námahu. Keď jeden spadne, druhý ho zdvihne; beda však samotnému, ak spadne! Nemá druhého, ktorý by ho zdvihol.
A opäť, ak dvaja ležia spolu, vedia sa zohriať; ale samotný, ako sa zohreje?
A ak niekto premôže jednotlivca, dvaja pred ním obstoja. Zdvojený povraz vydrží viac ako jednoduchý.”
Biblia

Preložené z nemeckého originálu: Partnerzusammenführung

Kto hľadá, nájde!

Nenašli ste, čo ste hľadali? Pozývame vás na naše webové stránky.

Máte problémy vo svojom ľúbostnom živote a neviete, ako ďalej? Ste práve teraz konfrontovaní s niečím, čo ste doteraz považovali za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chcete nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebujete vedieť odpovede na vaše otázky?

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.