Biela mágia

Ďakovné listy od klientov

© 2010 2017 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH

Mikuláš ďakujem za mágiu lásky

2013_12_Martina_S_P

Vážená pani Daghan-Malenky,
chcela by som sa vám týmto malým mikulášskym pozdravom poďakovať za vaše milé slová, vašu energiu, čas a za vašu bezhraničnú trpezlivosť!

Nikdy nezabudnem na to, čo ste ma naučili! A nesmierne sa teším na muža môjho života! :) Vaša Martina