Biela mágia

Ďakovné listy od klientov

© 2010 2017 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH

Jan- opätovné spájanie partnerov

SMS: Moja žena sa definitívne vrátila. Ďakujem za vašu prácu. Budem sa teraz riadiť vašimi radami. Som veľmi vďačný za to, že som stretol Marion. Jan