Biela mágia

Ďakovné listy od klientov

© 2010 2017 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH

Ľúbostná mágia SMS

Dobrý deň pani Daghan, som ťaká šťastná, že vás mám po svojom boku, a že tak dlho stojíte pri mne. Ďakujem