Meditácia

Naučte sa meditovať a nájdite svoj vnútorný pokoj ☝
  • Meditácia Mágia

Meditácia

Čo je to meditácia?

Niektorí ľudia sú toho názoru, že meditácia predstavuje únik z nášho života, pred našimi bolestivými pocitmi, alebo dokonca od reality samotnej. V skutočnosti predstavuje meditácia presný opak. Meditácia znamená vystúpiť z hluku okolitého sveta a vrátiť sa späť k jednoduchej a pokojnej jasnosti tu a teraz. Meditácia znamená zastaviť sa a pozrieť sa tvárou v tvár realite. V meditácii preskúmame našu myseľ otvorene a úprimne, bez toho aby sme čokoľvek popierali.

Meditácia je stav, v ktorom meditujúci úplne alebo čiastočne zameriava svoju pozornosť dovnútra, na svoje myšlienky, pocity a tok energie, aby ich sledoval a učil sa ich kontrolovať. Zároveň sa meditujúci pokúša spoznať pôvod svojich myšlienok a pocitov ako aj smer prúdenia energie.

Meditácia Návod

Foto © Spanishalex http://www.istockphoto.com I pmalenky

Prečo by som mal meditovať?

Zdroj sily, múdrosti a zdravia

Je veľmi ťažké zostať v živote sústredený a zároveň uvoľnený. Namiesto toho, aby sme sa sústredili na jednu vec, nechávame sa neustále rušiť a rozptyľovať našimi vlastnými obavami a myšlienkami. Často sa cítime vyčerpaní a vyhorení. Meditácia dokáže tento stav zvrátiť. Jej blahodarný vplyv na naše zdravie bol už mnohokrát dokázaný. Napriek tomu sú mnohí presvedčení, že meditácia pre nich nie je vhodná. Pravdepodobne o nej nemajú dostatočné množstvo informácií...

V prípade záujmu o absolvovanie nezáväzného telefonického rozhovoru, alebo o kontaktovanie e-mailom kliknite TU.

Správne meditovať

Foto © DanielBendjy http://www.istockphoto.com I pmalenky

Potrebu konečne vypnúť, prísť opäť na iné myšlienky, vystúpiť aspoň na chvíľu z každodenného kolotoča povinností, zbaviť sa stresu, vytvoriť si svoj vlastný priestor a možnosť rozvíjať nové myšlienky a ciele – tieto želania pozná pravdepodobne väčšina z nás.

Obvykle získavame potrebnú rovnováhu tým, že sa jednoducho vyspíme, oddýchneme si, zatancujeme si, alebo sa venujeme nejakej svojej záľube. Nie vždy sme však schopní zbaviť sa napätia týmto spôsobom. A čo potom? Potom sme nútení hľadať iné spôsoby. A práve meditácia sa môže stať jedným z nich, pretože je to predovšetkým metóda relaxačná. Pre všetky vedecky overené metódy relaxácie platí, že tomu, kto ich ovláda, pomáhajú nielen zostať pokojným, ale zároveň ho učia aj alternatívnym spôsobom reakcie na stres. Stres môže predstavovať záťaž v každodennom živote, s ktorou sa dokážeme pokojne vysporiadať, alebo nadobudne podobu chronickej bolesti, ktorá sa znáša oveľa horšie.

K životu plnému námahy a úsilia patrí obdobie odpočinku, uvoľnenia a relaxácie.

Najmä v prípade chronického stresu, keď nedokážeme nájsť spôsob, akým by sme mohli zmeniť situáciu spôsobujúcu stres a všetky stratégie, ktorými sa voči nemu bránime, zlyhávajú, je čas sa zastaviť, upokojiť sa a nájsť alternatívne cesty k jeho zvládnutiu. Tu prichádzame my s meditačnými technikami, za pomoci ktorých je to skutočne možné.

Ako mám meditovať?

Biela mágia: Cesta k sebe samému.

Či už hovoríme o koncentračných cvičeniach, alebo Bensonovej metóde , joge, Tai Chi či zenovej meditácii – vo všetkých tieto metódy predstavujú mentálne cvičenie, ktoré v sebe zahŕňa tento proces : "Meditujúci človek sleduje svoje duševné stavy a procesy. Vedome pri tom precvičuje pretváranie vlastného vedomia."

Meditácia upokojuje telo a myseľ a pomáha nám v tom, aby sme sami k sebe dokázali zaujať zhovievavejší postoj. Ale ako môžeme tento stav dosiahnuť? Ako účinný prostriedok zvládania stresu sa osvedčila koncentrácia na vlastné dýchanie:

„Prostredníctvom vedomého dýchania môžeme lepšie vnímať naše vnútorné potreby, prostredníctvom neho sa dokážeme stíšiť a upokojiť."

Čo je to meditácia

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Fyzické reakcie na stres, ako búšenie srdca, sa dajú týmto spôsobom výrazne ovplyvniť, dôsledkom čoho sú pocity vnímané a prežívané ako menej dramatické a znepokojujúce. To je dôvod, prečo sme po meditácii nielen fyzicky uvoľnení, ale cítime sa aj mentálne a citovo pokojní a vyrovnaní. Tento účinok meditácie nepredstavuje žiaden nepochopiteľný zázrak. Stavy „uvoľnený“ a „úzkostlivý“ sa vzájomne vylučujú, nemôžu existovať súčasne. Úplná koncentrácia na náš vlastný dych nás oslobodzuje od neustáleho plánovania a bolestného uväznenia v nekonečných myšlienkach, pomáha nám udržať si od nich zdravý odstup a je preto veľmi efektívna.

Toto prerušenie toku myšlienok, ku ktorému dochádza počas koncentrácie a introspekcie, nám dáva viacej možností. Okrem krátkodobého zníženia napätia získame možnosť pozorovať vlastnú situáciu z iného uhla pohľadu, prípadne ju prehodnotiť. To, či pociťujeme stres, závisí predovšetkým na našom hodnotení. Ku chronickému, zdraviu škodlivému stresu, nekontrolovateľnej stresovej reakcii dochádza iba vtedy, keď sme uviazli v situácii, ktorú vnímame ako neprípustnú a neznesiteľnú, a z ktorej sa nedokážeme oslobodiť za pomoci bežných reakcií. Ak sa zastavíme a dokážeme situáciu pozorovať s istým odstupom, máme možnosť to, čo spôsobuje náš stres, prehodnotiť a vnímať ako "výzvu" , a tak to zmeniť na problém, ktorý sa dá riešiť. Napríklad, môžeme rozchod alebo rozvod vnímať ako katastrofu alebo ako príležitosť dať veciam v našom živote nový smer, výpoveď nám môže poskytnúť príležitosť, aby sme znovu zvážili, aký typ práce by sme chceli skutočne robiť. Môžu sa tiež objaviť nové spôsoby liečenia chronického ochorenia.

Základná meditačná prax spočíva v tom vlastné myšlienky "pozorovať a nechať prúdiť bez hodnotenia". Môže to znieť banálne, ale zatiaľ čo zvonku pozorujeme a skúmame svoje vlastné myšlienky a sledujeme seba samých, získavame tak nové dôležité poznatky. Už táto schopnosť sledovať myšlienky s odstupom pomáha zrušiť našu identifikáciu, stotožnenie sa s našimi vlastnými myšlienkami.

A to znamená možnosť, že teoreticky by sme mali byť schopní myslieť aj na niečo iné. Presne preto sa pri meditovaní môžu objaviť rôzne pocity ako svrbenie chodidiel, pálenie v nohách, v takom prípade mali by sme mali ostať pokojní – mali by sme pocity a myšlienky vnímať a nechať ich voľne prúdiť. Ten, kto to dokáže, už položil základný kameň pre mechanizmus úniku z nekonečného kolotoča, v ktorom sa odohrávajú naše uponáhľané životy.

Meranie mozgových vĺn elektroencefalografom (EEG) a skúmanie nášho mozgu pomocou magnetickej rezonancie (MRI), ukazuje, že v našom mozgu prebieha neustála aktivita. Pri meditovaním je mozog síce tiež veľmi aktívny, ale model tejto aktivity a náš duševný stav sú podstatne odlišné. Namiesto toho, aby sme sa myšlienkami zaoberali, nasledovali ich a vytvárali ďalšie myšlienky, pozorujeme ich pokojne - a sledujeme ako sa upokojujú..

"Cvičením sa učíme pozerať na veci z inej perspektívy, prestávame sa identifikovať so všetkými našimi pocitmi a myšlienkami. Tento odstup v nás tiež vytvára rastúca dôveru, že je možné v nás znovu rozpustiť aj tie najväčšie vnútorné drámy. Ak sa nám to podarí, zamedzíme tým vstupu nevhodných myšlienok do našej mysle."

Meditovaním nebude posilnená len naša dôvera, že môžeme kontrolovať našu myseľ. Prostredníctvom sústredenej introspekcie, sa staneme tiež citlivejší a vnímavejší ku všetkému, čo prežívame. Prekrásne sfarbené jesenné lístie, jasnú modrú oblohu – si v kolobehu každodenného života všimne len málokto.

Literatúra:
  • Steve Hagen: Meditation – beginnt jetzt genau hier! Windpferd, Obersdorf 2010
  • Ulrich Ott: Meditation für Skeptiker. Ein Neurowissenschaftler erklärt den Weg zum Selbst. O. W. Barth, Frankfurt 2010

Meditácia

Šesť pokladov. Meditačné texty.

V našom vnútri leží ukrytých šesť výnimočných schopností, ktoré nám pomáhajú pochopiť duchovnu cestu a prekonávať vnútorné a vonkajšie bariéry a prekážky.

Pomocou meditácie a dodržiavania etických princípov dokážeme očistiť nášho ducha, vedomie, intelekt a ego, dokážeme prekonať falošné pripútanosti a zlé vlastnosti a dokážeme tiež premeniť energie deštruktívne na energie pozitívne.

Tieto poklady sú nasledovné: Shama, Dama, Shraddha, Titiksha, Uparati, Samadhana.

Shama je vnútorný pokoj a miernosť. Tieto dosiahneš vtedy, keď stiahneš ducha a zmysly zo zhonu vonkajšieho sveta a sústredíš sa na vnútorné Ja.

Dama znamená sebakontrolu. V rámci nej rozumom (Buddhi) krotíš zmysly, myšlienky a pocity, takže necválajú sem a tam ako splašené kone; dokážeš sa vyvarovať neuvážených činov a ušetriť svoj život od následných problémov a utrpenia.

Meditácia

Foto © miljko http://www.istockphoto.com I pmalenky

Shradda dôvera. Dôvera je niečo veľmi podstatné nielen v duchovnom, ale aj v každom svetskom vzťahu. Kde sa stratí dôvera, rastie pochybnosť a pozvoľna zničí lásku. Komu môžeš dôverovať? Predovšetkým samému sebe. Veľa ľudí však svoju dôveru v seba samého stratilo.

Dôveru vo svoju cestu a svoju úlohu máš z toho dôvodu, aby ťa od nich nemohol nikto a nič odviesť alebo úplne odradiť. Cesta k celistvosti vyžaduje bezpodmienečnú dôveru.

Keď si sa raz pre nejakú cestu rozhodol, nedaj sa odradiť ťažkosťami. Zostaň o dosiahnutí toho, čo si si predsavzal, čo najhlbšie presvedčený a hovor si s vnútornou istotou: „Dokážem to". Nehovor si: „Skúsim to". Tým sa iba ochromuješ. Postav sa k šanci odvážne, pretože ti ju ponúkol osud a nechaj výsledok svojho snaženia v rukách božích.

A za ďalšie, daruj svojmu majstrovi a Bohu absolútnu dôveru. Keď neustále pochybuješ, nemôžeš uvidieť pravdu, aj keby stála priamo pred tvojimi očami..

Uparati znamená, byť nad vecou, nebyť na ničom závislý a ničoho sa nebáť. Keď pristupuješ ku všetkému čo ťa postretne pozitívnym spôsobom, nič ti nemôže spôsobiť skutočnú škodu, pretože si dokážeš odniesť hodnotné ponaučenie aj z najnešťastnejších udalostí. Obavy a problémy vznikajú iba vtedy, keď sa človek bojí, že niečo stratí. Bohatý človek, ktorý sa obklopí strážcami, múrmi a zámkami, je v skutočnosti väzňom svojho majetku.

Titiksha je vyrovnanosť a duševná sila. Každý vie, že v živote sa znovu a znovu stretávame s prekážkami a ťažkosťami. Bolo niekedy Bytie úplne bez problémov? Nestrácaj nervy ani keď situácia vyzerá beznádejne. Mysli nato, že nič netrvá večne. Nemenné a večné je len Ja. Všetko ostatné je nestále a premenlivé, pretože čas ide nezadržateľne vpred. Telo sa mení každou sekundou; rovnako sa neustále menia myšlienky, pocity a situácie. Nikdy nezúfaj, aj keby sa ti malo niekedy vodiť zle. Modli sa k Bohu, aby ti dal Titikshu, vnútornú silu, statočnosť a vytrvalosť.

Samadhana, posledný zo šiestich pokladov, označuje vnútornú koncentráciu a orientáciu na cieľ. Nikdy nestrať cieľ z očí. Keď sa objavia problémy a prekážky, pokojne sa usaď, zavri oči a porozmýšľaj o situácii. Keď ti hrozí, že ťa premôže nával zlosti a vášní, nejednaj hneď. Drž si odstup a iba pozoruj svoje pocity.

Mahaprabhuji povedal: „Keď sú vlny vysoké, nemal by sa človek potápať v mori za perlami." Počkaj teda, pokým sa tvoje vnútorné vlny čiastočne nevyhladia.

Samadhana znamená aj úplne nezávislé stiahnutie sa do seba a pozorovanie sa. Keď upokojíš vnútorné vlnenie, môžeš sa ponoriť hlboko do svojho Ja. Iba tam môžeš zažiť pravdu a realitu a pochopiť význam všetkých ťažkostí a utrpenia. Tým že stiahneš ducha dovnútra od vonkajších vecí, dokážeš sa spojiť s vyšším Vedomím v sebe, ktoré vie odpovede na všetky tvoje otázky.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre! Kontakt.

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!


Logo Meditácia

Čo je to meditácia? Ako mám meditovať?

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre! Kontakt.

Meditácia nie je vecou viery!!!

Rôznorodé vplyvy tejto relaxačnej metódy sú vedecky podložené

Meditácia, alebo koncentrovaná introspekcia, prežíva v posledných rokoch skutočný výskumný boom: tri štvrtiny všetkých štúdií boli zverejnené v posledných piatich rokoch. Základom týchto výskumov je jeden skutočne nový poznatok, že náš mozog má aj v dospelosti schopnosť učiť sa. Podľa toho, ako ho používame, sa prestavuje v súlade s našimi aktivitami. Najznámejší príklad prináša jedna štúdia, ktorá skúmala mozgy londýnskych taxikárov. Štúdia preukázala, že ich areály mozgu pre „priestorovú pamäť" boli výrazne väčšie ako u iných osôb.

Získanie takýchto poznatkov exaktným „procesom snímania" bolo možné až pred niekoľkými desaťročiami. Obrázky štruktúry mozgu s vysokým rozlíšením sa robia napríklad magnetickou rezonanciou. Ale nielen to. Keďže aktívne nervové bunky majú vyššiu spotrebu kyslíka a energie, môžu tiež vedci zistiť, ktorá časť mozgu momentálne pracuje. Nedávno výskumníci týmto spôsobom porovnávali, či je nejaký rozdiel v práci mozgu meditujúceho a nemeditujúceho človeka – a našli reálne výsledky, ktoré dokladajú mnohé tvrdené vplyvy osobného rozvoja.

Meditácia zvyšuje čulosť, jasnosť a pozornosť: v jednej štúdii boli skúmané osoby požiadané, aby reagovali z množstva podráždení, ktoré im boli predvádzané rýchlo po sebe, len na tie „správne". Meditáciou trénovaní respondenti si už po troch mesiacoch tréningu viedli vďaka meditácii lepšie ako netrénovaní. Medziiným sa ukázalo, že ich mozog reagoval na „bezvýznamné" podráždenia menej.

Ďalšia štúdia naznačuje, že človek dokáže už po krátkom čase meditovania lepšie znášať stres a jeho imunitný systém sa posilňuje. V rámci nej reagovali respondenti už po šesťtýždňovom tréningu „meditácie súcitu" menej nervózne, keď boli úmyselne nechaný pod tlakom – boli požiadaný, aby pred publikom predniesli reč. Výsledky krvných testov taktiež potvrdili lepší stav ich imunitného systému.

Ďalej vedci našli v časti mozgu nazývanej orbitofrontálny kortex, vo všeobecnosti viac sivých buniek u meditujúcich respondentov ako u ostatných. Táto oblasť podľa vedcov zodpovedá medzi iným za to, ako hodnotíme situácie a ako emotívne na ne reagujeme. Jedna ďalšia štúdia ozrejmila, že hustota nervových buniek v tejto časti mozgu je o to vyššia, o čo dlhšie sa človek venuje meditácii.

Meditovanie zlepšuje medziľudské spolužitie. Respondenti, ktorí meditovali denne iba niekoľko minút za „najláskavejšie dobro", sa potom správali priateľskejšie k neznámym ľuďom a reagovali menej podozrievavo ako ostatní, ktorí sa zúčastnili neutrálneho imaginačného cvičenia trvajúceho rovnaký čas.

Neurovedec Ulrich Ott zhŕňa vo svojej knihe Meditácia pre skeptikov výsledky výskumov v tejto oblasti. Všetky doteraz uvedené štúdie, v ktorých boli meditujúci porovnávaní s nemeditujúcimi respondentmi, preukazujú vyššiu hustotu šedej hmoty alebo zväčšenie častí mozgu zodpovedných za nasledujúce pocity, myslenie alebo konanie:

- percepcia tela a riadenie pohybov,
- ovládanie pocitov a zmierenie sa s nepríjemnými skúsenosťami,
- emocionálne zhodnotenie situácií a reakcií,
- pocity prítomnosti, radosti a jednoty,
- sústreďovanie a udržiavanie pozornosti,
- regulácia dýchania a krvného obehu..

Ktoré ochorenia meditácia lieči, existujú isté empirické výsledky?

Výsledky výskumov potvrdzujú účinok meditácie predovšetkým pri stavoch bolesti, depresiách a stavoch strachu. Zakrátko bude meditácia úspešne podporovať aj liečenie v oblastiach: poruchy jedenia a zvládanie syndrómu deficitu pozornosti (ADHS). Najviac štúdií sa zaoberá účinkami na stres. Tu sa v súčasnosti najviac uplatňuje program „zvládnutie stresu prostredníctvom pozornosti" (MBRS). Štúdia publikovaná koncom roku 2009 poukazuje aj na dobrú účinnosť – už po ôsmych týždňoch tréningu preukazovali respondenti výrazne menej symptómov stresu. .

Kde je najlepšie ísť, keď chcem meditovať bez prepojenia na náboženstvo?

Treba sa poobzerať, kde je vo vašom okolí skupina, ktorá má podobný záujem o túto metódu a zároveň nemá dogmatické názory. Veľmi silno bývajú pre túto metódu zamerané skupiny praktizujúce Zen; praktizujú meditáciu bez náboženského obsahu za účelom sebaočisťovania. Ale ani tu nie sú všetky skupiny rovnaké. Najlepšie je vyskúšať ponuky priamo na mieste. Pozrite sa najprv dobre na ľudí, ktorí tam chodia a zistite, komu by ste mohli veriť v procese vášho osobného rozvoja. Radil by som vám, aby ste svoje rozhodnutie urobili v prvom rade podľa ľudí v skupine a pocitu, aký z nich máte a až potom v závislosti od používanej metódy. Napríklad, aj v skupinách transcendentálnej meditácie alebo Sahaja jogy sa nájdu dobrí ľudia, ktorí majú pramálo spoločné s hnutiami, ktoré ja vnímam dosť kriticky. V budhizme, kresťanstve ale aj v joge, sa vyskytujú samozvaní guruovia a šarlatáni, no rovnako aj centrá s ľuďmi, ktoré sú úprimné, srdečné a ktoré ľudí nechcú viesť misionársky a v rámci nejakej pevnej doktríny.

TU: Meditácia, Meditačné semináre.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre! Kontakt.

Preložené z nemeckého originálu: Meditation

Kto hľadá, nájde!

Nenašli ste, čo ste hľadali? Pozývame vás na naše webové stránky.

Máte problémy vo svojom ľúbostnom živote a neviete, ako ďalej? Ste práve teraz konfrontovaní s niečím, čo ste doteraz považovali za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chcete nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebujete vedieť odpovede na vaše otázky?

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.