Meditácia

Naučte sa meditovať a nájdite svoj vnútorný pokoj ☝

Meditácia

Čo je to meditácia?

Meditácia je technika, pomocou ktorej sa človek učí kontrolovať svoje vlastné myšlienky, rozumieť svojim pocitom a spoznávať samého seba. Meditácia je technika, pri ktorej človek vstupuje sám do seba a pozoruje svoje vnútorné procesy a riadi ich. My nie sme iba týmto telom, myšlienkami a pocitmi, ale aj tým, čo sa dá označiť ako vedomie, duša, svetlo a radosť. Veriť tomu však nestačí. Meditácia je metóda, ktorá to človeku pomáha rozpoznať a zažiť. Je to metóda, pri ktorej sa človek učí vypnúť myšlienky a hlavu a čerpať energiu z Tu a Teraz.

Niektorí ľudia sú toho názoru, že meditácia predstavuje únik z nášho života, pred našimi bolestivými pocitmi, alebo dokonca od reality samotnej. V skutočnosti predstavuje meditácia presný opak. Meditácia znamená vystúpiť z hluku okolitého sveta a vrátiť sa späť k jednoduchej a pokojnej jasnosti tu a teraz. Meditácia znamená zastaviť sa a pozrieť sa tvárou v tvár realite. V meditácii preskúmame našu myseľ otvorene a úprimne, bez toho aby sme čokoľvek popierali.

Meditácia

Všetci chceme byť šťastní.

Meditácia je stav, v ktorom meditujúci úplne alebo čiastočne zameriava svoju pozornosť dovnútra, na svoje myšlienky, pocity a tok energie, aby ich sledoval a učil sa ich kontrolovať. Zároveň sa meditujúci pokúša spoznať pôvod svojich myšlienok a pocitov ako aj smer prúdenia energie.

Všetci chceme byť šťastní. Napriek modernej technike a všetkému pokroku sú dnes ľudia ešte vo väčšom strese, ako kedykoľvek predtým, a nie sú práve najšťastnejší. Od detstva sme naprogramovaní tak, aby sme niečo chceli a potom to dosiahli. Na tom nie je nič zlé, kým nám naše ciele a priania nám nebránia v tom, aby sme boli šťastní. Máme mylnú predstavu, myslíme si, že až potom, keď niečo dosiahneme alebo sa niekým staneme, že až keď si o nás niečo myslia ostatní alebo nás uznávajú, že až vtedy budeme šťastní a spokojní. Takto to ale nikdy nebude…

TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3!

Meditácia Návod

Foto © Spanishalex http://www.istockphoto.com I pmalenky

Prečo by som mal meditovať?

Zdroj sily, múdrosti a zdravia

Najskôr chceme dokončiť školu, potom získať dobré pracovné miesto, potom dobrého partnera, potom zdravé deti, potom dom, dovolenku… Už sme toho dosiahli veľa, no šťastie stále akosi neprichádza. Prečo? Pretože šťastní môžeme byť buď Tu a Teraz, s tým, čo máme teraz a takí, akí teraz sme, alebo nikdy.

Je veľmi ťažké zostať v živote sústredený a zároveň uvoľnený. Namiesto toho, aby sme sa sústredili na jednu vec, nechávame sa neustále rušiť a rozptyľovať našimi vlastnými obavami a myšlienkami. Často sa cítime vyčerpaní a vyhorení. Meditácia dokáže tento stav zvrátiť. Jej blahodarný vplyv na naše zdravie bol už mnohokrát dokázaný. Napriek tomu sú mnohí presvedčení, že meditácia pre nich nie je vhodná. Pravdepodobne o nej nemajú dostatočné množstvo informácií...

V prípade záujmu o absolvovanie nezáväzného telefonického rozhovoru, alebo o kontaktovanie e-mailom kliknite TU.

Správne meditovať

Foto © DanielBendjy http://www.istockphoto.com I pmalenky

Potrebu konečne vypnúť, prísť opäť na iné myšlienky, vystúpiť aspoň na chvíľu z každodenného kolotoča povinností, zbaviť sa stresu, vytvoriť si svoj vlastný priestor a možnosť rozvíjať nové myšlienky a ciele – tieto želania pozná pravdepodobne väčšina z nás.

Obvykle získavame potrebnú rovnováhu tým, že sa jednoducho vyspíme, oddýchneme si, zatancujeme si, alebo sa venujeme nejakej svojej záľube. Nie vždy sme však schopní zbaviť sa napätia týmto spôsobom. A čo potom? Potom sme nútení hľadať iné spôsoby. A práve meditácia sa môže stať jedným z nich, pretože je to predovšetkým metóda relaxačná. Pre všetky vedecky overené metódy relaxácie platí, že tomu, kto ich ovláda, pomáhajú nielen zostať pokojným, ale zároveň ho učia aj alternatívnym spôsobom reakcie na stres. Stres môže predstavovať záťaž v každodennom živote, s ktorou sa dokážeme pokojne vysporiadať, alebo nadobudne podobu chronickej bolesti, ktorá sa znáša oveľa horšie.

K životu plnému námahy a úsilia patrí obdobie odpočinku, uvoľnenia a relaxácie.

Najmä v prípade chronického stresu, keď nedokážeme nájsť spôsob, akým by sme mohli zmeniť situáciu spôsobujúcu stres a všetky stratégie, ktorými sa voči nemu bránime, zlyhávajú, je čas sa zastaviť, upokojiť sa a nájsť alternatívne cesty k jeho zvládnutiu. Tu prichádzame my s meditačnými technikami, za pomoci ktorých je to skutočne možné.

Ako mám meditovať?

Biela mágia: Cesta k sebe samému.

Či už hovoríme o koncentračných cvičeniach, alebo Bensonovej metóde , joge, Tai Chi či zenovej meditácii – vo všetkých tieto metódy predstavujú mentálne cvičenie, ktoré v sebe zahŕňa tento proces : "Meditujúci človek sleduje svoje duševné stavy a procesy. Vedome pri tom precvičuje pretváranie vlastného vedomia."

Meditácia upokojuje telo a myseľ a pomáha nám v tom, aby sme sami k sebe dokázali zaujať zhovievavejší postoj. Ale ako môžeme tento stav dosiahnuť? Ako účinný prostriedok zvládania stresu sa osvedčila koncentrácia na vlastné dýchanie:

„Prostredníctvom vedomého dýchania môžeme lepšie vnímať naše vnútorné potreby, prostredníctvom neho sa dokážeme stíšiť a upokojiť."

Čo je to meditácia

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Fyzické reakcie na stres, ako búšenie srdca, sa dajú týmto spôsobom výrazne ovplyvniť, dôsledkom čoho sú pocity vnímané a prežívané ako menej dramatické a znepokojujúce. To je dôvod, prečo sme po meditácii nielen fyzicky uvoľnení, ale cítime sa aj mentálne a citovo pokojní a vyrovnaní. Tento účinok meditácie nepredstavuje žiaden nepochopiteľný zázrak. Stavy „uvoľnený“ a „úzkostlivý“ sa vzájomne vylučujú, nemôžu existovať súčasne. Úplná koncentrácia na náš vlastný dych nás oslobodzuje od neustáleho plánovania a bolestného uväznenia v nekonečných myšlienkach, pomáha nám udržať si od nich zdravý odstup a je preto veľmi efektívna.

Toto prerušenie toku myšlienok, ku ktorému dochádza počas koncentrácie a introspekcie, nám dáva viacej možností. Okrem krátkodobého zníženia napätia získame možnosť pozorovať vlastnú situáciu z iného uhla pohľadu, prípadne ju prehodnotiť. To, či pociťujeme stres, závisí predovšetkým na našom hodnotení. Ku chronickému, zdraviu škodlivému stresu, nekontrolovateľnej stresovej reakcii dochádza iba vtedy, keď sme uviazli v situácii, ktorú vnímame ako neprípustnú a neznesiteľnú, a z ktorej sa nedokážeme oslobodiť za pomoci bežných reakcií. Ak sa zastavíme a dokážeme situáciu pozorovať s istým odstupom, máme možnosť to, čo spôsobuje náš stres, prehodnotiť a vnímať ako "výzvu" , a tak to zmeniť na problém, ktorý sa dá riešiť. Napríklad, môžeme rozchod alebo rozvod vnímať ako katastrofu alebo ako príležitosť dať veciam v našom živote nový smer, výpoveď nám môže poskytnúť príležitosť, aby sme znovu zvážili, aký typ práce by sme chceli skutočne robiť. Môžu sa tiež objaviť nové spôsoby liečenia chronického ochorenia.

Základná meditačná prax spočíva v tom vlastné myšlienky "pozorovať a nechať prúdiť bez hodnotenia". Môže to znieť banálne, ale zatiaľ čo zvonku pozorujeme a skúmame svoje vlastné myšlienky a sledujeme seba samých, získavame tak nové dôležité poznatky. Už táto schopnosť sledovať myšlienky s odstupom pomáha zrušiť našu identifikáciu, stotožnenie sa s našimi vlastnými myšlienkami.

A to znamená možnosť, že teoreticky by sme mali byť schopní myslieť aj na niečo iné. Presne preto sa pri meditovaní môžu objaviť rôzne pocity ako svrbenie chodidiel, pálenie v nohách, v takom prípade mali by sme mali ostať pokojní – mali by sme pocity a myšlienky vnímať a nechať ich voľne prúdiť. Ten, kto to dokáže, už položil základný kameň pre mechanizmus úniku z nekonečného kolotoča, v ktorom sa odohrávajú naše uponáhľané životy.

Meranie mozgových vĺn elektroencefalografom (EEG) a skúmanie nášho mozgu pomocou magnetickej rezonancie (MRI), ukazuje, že v našom mozgu prebieha neustála aktivita. Pri meditovaním je mozog síce tiež veľmi aktívny, ale model tejto aktivity a náš duševný stav sú podstatne odlišné. Namiesto toho, aby sme sa myšlienkami zaoberali, nasledovali ich a vytvárali ďalšie myšlienky, pozorujeme ich pokojne - a sledujeme ako sa upokojujú..

"Cvičením sa učíme pozerať na veci z inej perspektívy, prestávame sa identifikovať so všetkými našimi pocitmi a myšlienkami. Tento odstup v nás tiež vytvára rastúca dôveru, že je možné v nás znovu rozpustiť aj tie najväčšie vnútorné drámy. Ak sa nám to podarí, zamedzíme tým vstupu nevhodných myšlienok do našej mysle."

Meditovaním nebude posilnená len naša dôvera, že môžeme kontrolovať našu myseľ. Prostredníctvom sústredenej introspekcie, sa staneme tiež citlivejší a vnímavejší ku všetkému, čo prežívame. Prekrásne sfarbené jesenné lístie, jasnú modrú oblohu – si v kolobehu každodenného života všimne len málokto.

Literatúra:
  • Steve Hagen: Meditation – beginnt jetzt genau hier! Windpferd, Obersdorf 2010
  • Ulrich Ott: Meditation für Skeptiker. Ein Neurowissenschaftler erklärt den Weg zum Selbst. O. W. Barth, Frankfurt 2010

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Meditácia

Šesť pokladov. Meditačné texty.

V našom vnútri leží ukrytých šesť výnimočných schopností, ktoré nám pomáhajú pochopiť duchovnu cestu a prekonávať vnútorné a vonkajšie bariéry a prekážky.

Pomocou meditácie a dodržiavania etických princípov dokážeme očistiť nášho ducha, vedomie, intelekt a ego, dokážeme prekonať falošné pripútanosti a zlé vlastnosti a dokážeme tiež premeniť energie deštruktívne na energie pozitívne.

Tieto poklady sú nasledovné: Shama, Dama, Shraddha, Titiksha, Uparati, Samadhana.

Shama je vnútorný pokoj a miernosť. Tieto dosiahneš vtedy, keď stiahneš ducha a zmysly zo zhonu vonkajšieho sveta a sústredíš sa na vnútorné Ja.

Dama znamená sebakontrolu. V rámci nej rozumom (Buddhi) krotíš zmysly, myšlienky a pocity, takže necválajú sem a tam ako splašené kone; dokážeš sa vyvarovať neuvážených činov a ušetriť svoj život od následných problémov a utrpenia.

Meditácia

Foto © miljko http://www.istockphoto.com I pmalenky

Shradda dôvera. Dôvera je niečo veľmi podstatné nielen v duchovnom, ale aj v každom svetskom vzťahu. Kde sa stratí dôvera, rastie pochybnosť a pozvoľna zničí lásku. Komu môžeš dôverovať? Predovšetkým samému sebe. Veľa ľudí však svoju dôveru v seba samého stratilo.

Dôveru vo svoju cestu a svoju úlohu máš z toho dôvodu, aby ťa od nich nemohol nikto a nič odviesť alebo úplne odradiť. Cesta k celistvosti vyžaduje bezpodmienečnú dôveru.

Keď si sa raz pre nejakú cestu rozhodol, nedaj sa odradiť ťažkosťami. Zostaň o dosiahnutí toho, čo si si predsavzal, čo najhlbšie presvedčený a hovor si s vnútornou istotou: „Dokážem to". Nehovor si: „Skúsim to". Tým sa iba ochromuješ. Postav sa k šanci odvážne, pretože ti ju ponúkol osud a nechaj výsledok svojho snaženia v rukách božích.

A za ďalšie, daruj svojmu majstrovi a Bohu absolútnu dôveru. Keď neustále pochybuješ, nemôžeš uvidieť pravdu, aj keby stála priamo pred tvojimi očami..

Uparati znamená, byť nad vecou, nebyť na ničom závislý a ničoho sa nebáť. Keď pristupuješ ku všetkému čo ťa postretne pozitívnym spôsobom, nič ti nemôže spôsobiť skutočnú škodu, pretože si dokážeš odniesť hodnotné ponaučenie aj z najnešťastnejších udalostí. Obavy a problémy vznikajú iba vtedy, keď sa človek bojí, že niečo stratí. Bohatý človek, ktorý sa obklopí strážcami, múrmi a zámkami, je v skutočnosti väzňom svojho majetku.

Titiksha je vyrovnanosť a duševná sila. Každý vie, že v živote sa znovu a znovu stretávame s prekážkami a ťažkosťami. Bolo niekedy Bytie úplne bez problémov? Nestrácaj nervy ani keď situácia vyzerá beznádejne. Mysli nato, že nič netrvá večne. Nemenné a večné je len Ja. Všetko ostatné je nestále a premenlivé, pretože čas ide nezadržateľne vpred. Telo sa mení každou sekundou; rovnako sa neustále menia myšlienky, pocity a situácie. Nikdy nezúfaj, aj keby sa ti malo niekedy vodiť zle. Modli sa k Bohu, aby ti dal Titikshu, vnútornú silu, statočnosť a vytrvalosť.

Samadhana, posledný zo šiestich pokladov, označuje vnútornú koncentráciu a orientáciu na cieľ. Nikdy nestrať cieľ z očí. Keď sa objavia problémy a prekážky, pokojne sa usaď, zavri oči a porozmýšľaj o situácii. Keď ti hrozí, že ťa premôže nával zlosti a vášní, nejednaj hneď. Drž si odstup a iba pozoruj svoje pocity.

Mahaprabhuji povedal: „Keď sú vlny vysoké, nemal by sa človek potápať v mori za perlami." Počkaj teda, pokým sa tvoje vnútorné vlny čiastočne nevyhladia.

Samadhana znamená aj úplne nezávislé stiahnutie sa do seba a pozorovanie sa. Keď upokojíš vnútorné vlnenie, môžeš sa ponoriť hlboko do svojho Ja. Iba tam môžeš zažiť pravdu a realitu a pochopiť význam všetkých ťažkostí a utrpenia. Tým že stiahneš ducha dovnútra od vonkajších vecí, dokážeš sa spojiť s vyšším Vedomím v sebe, ktoré vie odpovede na všetky tvoje otázky.

Odporúčania pre pokročilých

Ako sa naučiť meditovať.

Na začiatku je najväčšou výzvou pre každého, zvyknúť si meditovať každý deň. Postupom času si ľudia všimnú, že každodenná meditácia robí človeku veľmi dobre a je podobná umývaniu zubov alebo sprchovaniu sa - vnútorná očista. Byť vnútorne čistý znamená byť v harmónii so sebou samým. Často je tomu tak, že hlava hovorí jedno a srdce to druhé, telo niečo tretie a disciplína chce niečo úplne iné. Nie ste za jedno so samým sebou. Pravidelná meditácia spôsobí to, že sa tieto rôzne časti môjho Ja spoja v jeden celok a vytvorí pre mňa jasnosť v tom, čo skutočne chcem, kam vedie moja cesta, čo je pre mňa dôležité a čo je zmyslom môjho života, ako aj ktorým smerom sa chcem uberať.

Ďalšia dôležitá vlastnosť meditácie je, že udržiava tento vnútorný pokoj. Na začiatku je dôležité, ak sa stále nejaká myšlienka opakuje, určiť a rozpoznať, že existujú určité časti reality, ktorým hovorím príliš “ÁNO“ alebo "NIE“. Je dôležité nechať to tak a pustiť to. To znamená, že ak neustále premýšľam o peniazoch, tak buď ich mám príliš málo alebo mám strach z toho, že ich budem mať málo a musím proti tomu niečo urobiť, teda niečo zmeniť a musím tieto myšlienky / problémy zohľadniť ako 2 časti.

Jedna časť je to – čo môžem urobiť, napr. nájsť si prácu, naučiť sa niečo nové, ďalej sa vzdelávať atď. Niektoré veci nemusia závisieť odo mňa, možno aj preto, že ekonomická situácia v krajine nie je ružová, aj napriek vyššiemu vzdelaniu dostane prácu niekto iný atď. A preto musíme túto 2. časť prenechať Vyššej sile. Z materialistického hľadiska mi moje mudrovanie hovorí: „Tieto veci nezvládnem.“ A to mi odoberá extra energiu, ktorú však potrebujem na to, aby som robil to, čo od základu chcem a čo je v mojich možnostiach. Meditácia slúži na to, aby sa toto zmýšľanie alebo ťažkosti a problémy rozdelili na:

- To môžem urobiť a tieto možnosti pre to mám.
- To urobiť nemôžem a nemám pre to ani možnosti, preto to odovzdávam Vyšším silám.

Ak budem toto robiť pravidelne pri meditácii, tak potom príde pokoj. V tomto pokoji a bezmyšlienkovom stave mám prístup k mojim vnútorným silám, ktoré mám, ale nie som si ich vedomý. Dôležité pri meditácii je uvedomiť si, že moje myšlienky neexistujú, že existujú rôzne myšlienkové štruktúry, na ktoré sa môžem sám naladiť; ako napríklad rádio, ktoré je naladené na istú frekvenciu. Dôležité je rozpoznať: TO NIE SOM JA. JA SOM vedomie, ktoré to celé môže pozorovať a toto vedomie si môže dokonca samé vybrať, ako budem chcieť na určité veci reagovať.

Túto slobodu mám až vtedy, keď počas meditácie urobím tento krok dozadu a rozpoznám, že ja som vedomie a ako vedomie mám slobodu vedome reagovať inak. Keď si človek zvykne meditovať každý deň, zistí, že meditácia má rôzne hĺbky a kvality. Tie závisia od toho, aký máme deň. Ak sa nechávam príliš veľa stresovať mojim šéfom, dieťaťom, ženou, mužom atď., tak potom má večerná meditácia úplne iné účinky a hĺbku, ako keď strávim deň v pokoji a rovnováhe. Preto ak chce ísť človek v meditácii hlbšie a ďalej, mal by dbať na to, ako strávi deň, ako reaguje alebo nereaguje, čo tak povediac nechá, aby sa stalo a čo nie.

Ďalším krokom k ešte väčšej hĺbke je predĺžiť meditáciu na celý deň. To ale neznamená, že budem neprítomný duchom ako „zombie“, ale že nasmerujem časť mojej pozornosti vždy dovnútra a opýtam sa samého seba, v akej som nálade.

Teraz som dostal strach, pretože môj šéf mi niečo povedal, alebo som nahnevaný, pretože niekto na ceste nereagoval tak, ako by som to ja chcel. Ak to človek počas dňa každý deň pozoruje a dostane sa hneď do rovnováhy, bude pre neho jednoduchšie pri večerných meditáciách preniknúť do ešte hlbších úrovní a dosiahnuť ich. Kto dlhšie medituje, to už zistil aj sám. Na začiatku nie je dôležité, v akej pozícii meditujete, či v sede alebo v ľahu. Neskôr uvidíte, že čím hlbšie človek ide, tým viac sa musí dbať na to, aby bol napr. chrbát vystretý a pomaly, ale isto uvoľňuje pocit tela (že, ja nie som "len" toto telo). Dôležitý je turecký sed (lotosová pozícia), alebo aj meditácia v ľahu. Dôvodom preto je, že keď sa moje vedomie uvoľní, alebo sa hlboko oddám podvedomiu alebo astrálnej rovine, tak potom môžem stratiť kontakt s mojím telom.

Je dôležité, aby telo mohlo ísť do tejto „spiacej polohy“ (bez toho, aby spalo). Meditácia je ako spánok, no napriek tomu som ja, všetko vo mne a aj všetko okolo mňa pri vedomí. Na začiatku človek potrebuje hudbu, aby sa upokojil po stresujúcom dni, neskôr zistí, že už túto hudbu viac nepotrebuje a dokáže meditovať všade. Dosiahnutie požadovanej hĺbky už nebude závisieť od okolia. Dá sa povedať, že je to isté meradlo pre každého, kto medituje, na preskúšanie samého seba, ako hlboko už dokáže meditovať, či vie meditovať len na pokojných miestach alebo vie meditovať aj tam, kde je veľa hluku. Ak si potvrdí aj tú poslednú možnosť, tak už urobil pokroky. Keď je kvalita meditácie nezávislá od vonkajších podnetov, potom viete, že ste urobili pokroky:

1. Ako šťastne môžem fungovať cez deň.
2. Koľko ľahkosti je v mojich činoch.
3. To najdôležitejšie: Ako reagujem v kritických situáciách.

V situáciách / okolnostiach, keď nemáte peniaze, keď nie ste úplne zdraví, stratíte svoje pracovné miesto, uvidíte, aké pokroky robíte vo svojich meditáciách. Keď si človek zachová pokoj v takýchto kritických situáciách, samozrejme, že pri tom smie dať na povrch svoje pocity ako smútok, hnev atď., ak si zachováte chladnú hlavu, a aj tak takéto údery osudu prijmete s pokojom a pokorou, potom ste vo svojej práci na vedomí už veľmi ďaleko.

Prijatie vecí, ktoré človek nemôže zmeniť, je tým správnym smerom a človek tak meditáciou niečo pochopil. Čím hlbšie človek v meditácii ide, tým hlbšie skúsenosti má, a tým viac bude vedieť. Smer je k „JA VIEM“, začínajúc od „Myslím si, že“, „Dúfam“, „Verím“. Kto zažil meditáciu a spoznal ju ako mystickú skúsenosť vie, že nie sme len toto telo, myšlienky a pocity, ale sme večné duše, ktoré prechádzajú z jedného života do druhého. Nepomôže len tomu veriť, ale musíte ísť do hĺbky a prežiť to. To je to, čo je dôležité.

Vízie v meditácii

- alebo ako možno alebo by sa mal merať úspech v meditácii

Keďže sú ľudia rôzni, všetci reagujú inak na meditáciu a magické techniky. Existujú ľudia, ktorí majú veľmi veľa vnuknutí a vízií, napr. vidia svetlo, archanjela Gabriela alebo archanjela Michaela, alebo komunikujú s jednotlivými bytosťami, pohybujú sa v astrálnych rovinách a rozprávajú sa tam s niekým a niekto im tam to alebo ono odovzdá. Iní na začiatku necítia vôbec nič alebo necítia nič aj po celé roky a pýtajú sa prečo a sú z toho potom demotivovaní. Aj od mojich klientov som často počúval otázky: „áno, ten alebo tá niečo vidí, a ja ešte stále nič nevidím a čo teraz?“

V konečnom dôsledku to nie je relevantné, či niekto má alebo nemá vízie. Astrálna rovina sa dá porovnať s internetom. Na internete môžem nájsť veľa užitočného, ale aj veľa hlúpostí a nezmyslov. V astrálnej rovine je to podobné. Zoberme si príklad, že sa tam niekto rozprával s archanjelom Gabrielom, čo je síce milé, ale položme si otázku, či tým zistil niečo dôležité, alebo či to bol len taký všeobecnejší „small talk“, alebo možno hovoril s bytosťou, ktorá mu porozprávala o tom, ako sa stavali pyramídy.

Áno, a? Má to nejaký význam pre jeho život, alebo nie? Nechcem povedať, že vízie sú zlé, ale nie sú ani dobré. Sú také, aké sú. Každá vízia je nejaká informácia, nejaká energia. Čo s nimi človek urobí, a to je to, o čo aj ide, je ale zároveň tiež „problémom“. Existujú ľudia, ktorí vďaka tomu, že majú určité vízie, alebo že sa ľahko dostanú do iných úrovní, si tak povediac rozvíjajú spirituálny egoizmus. Myslia si, že sú niečím výnimoční, keď sa rozprávali napr. s archanjelom Gabrielom, že sú niečo špeciálne v porovnaní s inými ľuďmi, ktorí to ešte nedokážu. V normálnom živote sa dostanú na šikmú plochu. To sa stáva napr. v takej situácii, keď mu archanjel Gabriel povedal, že už by daný človek nemal viac vykonávať tú prácu, ktorú vykonával doteraz, pretože je určený pre niečo lepšie. Preto človek nepremýšľajúc odíde z práce a v najhoršom prípade skončí potom možno na podpore pre nezamestnaných. Čo mu teda tento dar, že sa môže rozprávať v uvedenom príklade s archanjelom Gabrielom, priniesol?

Keď sa človek rozhodne pre takúto cestu, pre nezamestnanosť a napíše super spirituálnu knižku - znamená to, že je teda niekto lepší? Ak áno, úžasné. Ak nie? Čo potom? Pre mňa, a to najmä na začiatku týmto merítkom nie je to, či niekto má alebo nemá vízie, ale:

  • 1. Ako človek reaguje v kritických situáciách. Keď nemá dosť peňazí, keď je niekto chorý, keď niekto zomrie, reaguje daný človek pokojne, s kľudom alebo on / ona stratí hlavu. To neznamená, že človek nemá nárok na strach alebo smútok, ale nemal by sa nechať prevalcovať týmito negatívnymi pocitmi.
  • 2. Aký som šťastný a spokojný.
  • 3. Ako dlho dokážem zostať v bezmyšlienkovom stave, čo neznamená, že nedokážem myslieť, ale nie som neustále v nútenom myšlienkovom procese. Znamená to, že môžem zastaviť hluk mojich myšlienok, a tak nájsť môj vnútorný pokoj. Toto je veľmi dôležitý bod.
  • 4. Ako užitočné sú vízie a informácie, ktoré takto získam, pre mňa a pre iných?! Zistil som niečo dôležité pre mňa a pre ostatných ľudí? Mohol by som prostredníctvom vízie dostať nejakú inšpiráciu pre svoju knihu, alebo pieseň, svoju prácu?...

Keď prostredníctvom meditácie, ako aj Eckhart Tolle a Neale D. Walsch, niečo zažijem, získam veľkú inšpiráciu na písanie kníh, alebo komponovanie hudby, alebo vidím nové riešenia, ako môžem zlepšiť svoju pozíciu, alebo ako iní môžu zlepšiť svoju pozíciu, zdravie a situáciu, vtedy je úžasným darom mať vízie alebo vnímať tieto energie vo vizuálnych alebo zvukových formách. Ale keď sa 2 hodiny rozprávam s bytosťou o nezmyselných veciach, ktoré už možno aj viem a neprinesú mi žiadny úžitok, a nič nové sa nedozviem, tak potom rastie len moje spirituálne ego, čo znamená, že sám seba považujem za niekoho dôležitého. Na duchovnej ceste by sa malo ego zmenšovať, porovnávanie a posudzovanie by malo zmiznúť. Samozrejme, v určitej miere nám ego zostane aj naďalej a to je úplne v poriadku, pretože inak by sme sa nemohli vnímať ako oddelené, samostatné bytosti. Ale je dôležité udržať toto vlastné ego v správnej miere a zmenšiť ho vtipom a určitou sebairóniou.

Jeden buddhistický mních dostal otázku od človeka zo západu a mal 1 minútu na to, aby mu popísal, čo je to Buddhovo učenie. Mních povedal, že na odpoveď stačí len 1 veta: „Žiadne ego - žiadny problém!“

To je skutočná duchovná cesta. Ďalší pekný príbeh je o 2 žiakoch a 2 rôznych majstroch, a každý žiak sa snaží povedať len to najlepšie o svojom majstrovi. Jeden z nich si myslí:

„Môj majster je taký veľký, že keď stojí na jednom brehu rieky a pohne rukou, ty stojaci na druhom brehu rieky to pocítiš ako facku“.
Čo všetko dokáže tvoj majster? Opýtal sa toho druhého. On odpovedal: „Vieš, môj majster, keď spí, tak spí, keď číta, tak číta, a keď je, tak je.“

To je skutočné majstrovstvo. Byť tam, kde človek práve je - v Tu a Teraz, bez vytvárania problémov. To je to, čo by mal človek dosiahnuť meditáciou. Nejde o to, kto má viac vízií alebo nadprirodzených síl, ktoré samozrejme v určitej miere prichádzajú so sebarozvojom. Človek sa nevydáva na cestu sebapoznania z dôvodu získania vízií a/alebo nadprirodzenej sily. Ak to urobí kvôli tomu, tak ich nikdy nezíska, pretože sa tým ešte viac prebudí len ego a to je prekážkou na duchovnej ceste.

Ďalší príbeh: Žiak sa pýta svojho majstra: „Čo mám urobiť, aby som uvidel osvietenie?“ Majster odpovedal: „Osvietenie je už Tu a Teraz s tebou.“ Žiak si myslel, že ho ale nevidí, a keď ho nevidel, tak sa opýtal, či ho majster vidí a dokáže ho dosiahnuť. Majster odpovedal: „Vieš, osvietenie je tu vtedy, keď pojmy Ja, Ty, On atď. stratia svoj význam a prestanú existovať.“

Úspech meditácie je merateľný aj prostredníctvom pozorovania seba samého, sledovania, aké silné ešte ego je, či nás ešte stále kontroluje, alebo či my kontrolujeme jeho. Merateľný v správaní a reagovaní každého pri jednotlivých situáciách, a predovšetkým v „návrate“ do svojho vlastného stredu, bez ohľadu na to, čo a ako sa ukáže navonok.

Mali by ste meditovať 20 minút denne. Ak ste príliš zaneprázdnení, potom by ste mali meditovať aspoň jednu hodinu.
zenové príslovie

Introspekcia ako meditácia

Vnútorné pozorovanie myšlienok

V predchádzajúcich článkoch sme písali o výhodách meditácie, pokúsili sme sa vysvetliť, čo meditácia je a čo nie je. Spojili sme meditáciu s bezmyšlienkovým stavom a so schopnosťou získať odstup a pozorovať svoje vlastné myšlienky. Zlepšenia v tejto oblasti je možné dosiahnuť len praxou, žiadne vysvetlenia alebo inštrukcie nepomôžu dostatočne. Najefektívnejšou pomocou je vedenie od niekoho, kto to už dosiahol. Pozitívnym výsledkom v tejto oblasti je schopnosť kontrolovať našu myseľ. My všetci sme jedinečné osobnosti plné osobitných schopností a tiež limitov. Niektorí ľudia považujú za pomerne ľahké sledovať svoje vlastné myšlienky, iní ľudia so silnou vôľou majú schopnosť na nejaký čas zastaviť prúd myšlienok. Ale existujú aj ľudia, ktorí nedokážu (najmä na začiatku) pokojne sedieť, alebo nedokážu dosiahnuť bezmyšlienkový stav. Takíto ľudia môžu byť demotivovaní a povedať si: “U mňa to jednoducho nefunguje.“

Aj pre týchto ľudí existuje spôsob, ako môžu dosiahnuť výsledky. Týmto nástrojom je sebapozorovanie. Introspekcia je definovaná ako: "Skúmanie alebo pozorovanie svojich vlastných mentálnych alebo emocionálnych procesov." Väčšina ľudí má problémy s kontrolou myšlienok, lebo si jednoducho nie sú vedomí toho, ako funguje ich vnútorný svet. Ak sme napr. veľmi vystresovaní, tak jednoducho nedokážeme prestať myslieť. Prečo? Pretože naša myseľ považuje niektoré životné situácie za kritické a musí sa na túto situáciu koncentrovať vo dne aj v noci, pretože ak "by sa na to nezameriavala, tak by to mohlo ohroziť váš život!

Poznajte samých seba!!! Hľadajte odpovede na otázky: “Prečo je táto situácia taká silná? Je tento stres alebo strach reálny? Som skutočne v stave ohrozenia? Čo sa mi stane, ak sa táto moja nočná mora vyplní?“ Odpovede na tieto otázky môžu odhaliť realitu a možno si uvedomíte, že niektoré situácie nie sú pre vás také nebezpečné, a tak môžete byť pokojnejší a uvoľniť sa. Vaša myseľ sa nebude tak silno na niečo zameriavať a prúd vašich myšlienok nebude taký intenzívny. Alebo je tu aj iný extrém, niektoré sny, ktoré máme. Ak niečo veľmi chceme a veľmi si to prajeme, opakovane myslíme na túto situáciu, prehrávame si tento film o želanom výsledku stále dookola. Týmto spôsobom, aj keď ide o pozitívne pocity, myslí naša myseľ tiež príliš veľa. Nie je tam žiadne miesto pre pokoj. Naše nervy sa nemôžu uvoľniť a realita nášho života je znovu prekrytá hmlou myšlienok.

Introspekcia môže byť pre vás veľmi cenná a môže vám priniesť skutočný poklad: poznatky a pokoj. To je moja vlastná skúsenosť. Nachádza sa vo mne viac poznatkov o mne samom, som si viac vedomý reality, prichádza viac pokoja. A v dôsledku toho, je moja myseľ automaticky pokojnejšia, nemám potrebu príliš veľa rozmýšľať o živote a moje vízie sú jasnejšie. Bezmyšlienkový stav prichádza bez špeciálnej snahy, pretože “tam nie je o čom premýšľať“.

Introspekcia je forma predmeditácie. To znamená: Keď niekto pravidelne medituje, má za to, že kvalita meditácie závisí od toho, ako pozitívne alebo negatívne človek prežil svoj deň. Aké myšlienky má človek v sebe, pozitívne alebo negatívne. Keď mal človek za sebou tak povediac „nanič deň“, tak potom potrebuje vlastne meditáciu len na to, aby sa vyrovnal s týmito negatívnymi myšlienkami. Preto človek pri meditácii potrebuje čas na introspekciu, aby sa vysporiadal s týmito negatívnymi myšlienkami. Preto človek pri meditácii potrebuje čas na introspekciu, aby zistil, aké chyby napr. pri svojich myšlienkach robí alebo urobil a musí tieto myšlienky preformulovať opačne.

Existujú rôzne myšlienkové chyby a ja sa tu pokúsim vymenovať aspoň niektoré, vymenovať všetky, by trvalo príliš dlho a presahuje to už rámec tohto článku. Pre cvičenia, ktorú sú to popísané, alebo myšlienkové pochody, ktoré sú tu uvedené, nepotrebujete meditáciu. V tom zmysle, že človek len sedí alebo leží a zaoberá sa len samým sebou. Takúto introspekciu je možné robiť pri šoférovaní, vo vlaku, vlastne všade, kde môžete ísť aspoň sčasti so svojou pozornosťou do svojho vnútra a vidieť, čo sa tam deje.

1. Myšlienková chyba: Pocit viny

Ak má človek pre niečo pocit viny, znamená to, že sa táto vec / téma bude znovu a znovu opakovať. Prečo?

To, čomu venujeme pozornosť, to bude rásť. V tomto mentálnom vzorci je jedno, či je to štruktúra ÁNO alebo NIE. Napr.: dieťa sa učí bicyklovať a ustarostená mama mu povie: „Daj si pozor na ten kameň, ktorý leží v strede cesty.“ Dieťa si to zreteľne všimne a začne sa báť, a tak sa zameria na tento spomenutý kameň, že do neho potom aj naozaj narazí. Čo sa stane? Matka mu bude nadávať, že nepočúva to, čo mu hovorí atď. Dieťa si bude myslieť, že urobilo chybu a obviňuje za to samo seba. Toto je možné preniesť na každú situáciu v živote. Ak človek niečo nesmie, tak potom nasmeruje svoju pozornosť práve na to a napriek zákazu to urobí. Aj tu je opäť rozhodujúce to ÁNO alebo to NIE. Takto vznikajú pocity viny, ktoré sa v tejto podobe budú stále opakovať. Protimyšlienka k pocitu viny je - Neexistuje nič, za čo by sme mali mať pocit viny. Všetko je ľudské a ľudským je aj robenie chýb. Chyby sú súčasťou úspechu! Až po mnohých zlyhaniach sa človek môže stať majstrom v tom, čo robí. Tu platí toto príslovie: „Cvičenie robí majstra!“

Ďalšími možnosťami tejto mentálnej a negatívnej štruktúry sú:

2. Brať si veci osobne / Personalizácia

Napríklad: Šéf má zlú náladu a kritizuje svoju asistentku. V konečnom dôsledku ale nemá táto kritika vôbec nič spoločné s asistentkou alebo jej prácou, šéf je len "zle" naladený, pretože je zrejme on sám pod tlakom, alebo nezvláda svoju prácu. Kritika nie je nikdy osobná a nikdy sa nevzťahuje na daného človeka. Myslíte si, že keď budete v tejto forme kritizovaní, boli by ste zlým človekom. Znamená to, že človek by sa mal na to pozrieť z nadhľadu a opýtať sa sám seba: "Sú tieto slová primerané? Má tá zlá nálada naozaj niečo spoločné so mnou?"

3. Značkovanie - súdiť a odsúdiť seba samého alebo iných

Poviete si napr.: „Toto nezvládnem. Vždy som bol dobrý v matematike, ale nikdy nie v cudzích jazykoch. Po nemecky sa nikdy nenaučím.“ Alebo si myslíte, že všetci „čierni“ sú podvodníci, alebo všetci „bieli“ nemilosrdní a necitliví. Takéto zovšeobecnenia v rôznych variantoch vytvárajú negatívne pocity. Negatívne vzorce sa znovu objavia v emocionálnom správaní. Mnohí považujú svoje vlastné emócie za meradlo.
Príklad: Mám pocit, že ten človek je zlý, takže taký aj je. Alebo: Dnes ráno som mal zlý pocit, takže dnes sa určite stane niečo zlé. Musíme sa voči takýmto "zlým" myšlienkovým pochodom brániť a povedať im NIE.
Len preto, že niekto má sám zlú náladu, alebo zlý pocit, neznamená to ešte, že sa aj niečo zlé stane, alebo že sa táto zlá nálada možno prenesie ešte na niekoho iného.
Väčšinou to má úplne iné príčiny, ako napr. to, že človek má príliš málo alebo nedostatok energie, alebo telu chýbajú vitamíny, alebo má príliš málo odpočinku, príliš málo alebo zle spal atď.

4. Myslenie typu „Musím"

Čo človek môže introspekciou odstrániť je myslenie typu "musím":
„Musím dokázať toto alebo tamto. Musím byť dobrou matkou. Musím to zvládnuť, ak to nezvládnem, tak nie som dosť dobrý a nestojím za nič.“ V tomto živote neexistuje žiadne "Musím". Existuje len „Chcel / a by som“ a / alebo „Urobím všetko, čo je v mojich silách“. Každé "Musím" alebo „Ja nesmiem“ vytvára príliš veľké emocionálne napätie, ktoré potom vedie k negatívnym emóciám.

Meditácia Introspekcia

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

5. Ďalšími myšlienkovými chybami je „Preháňanie“ a „Zľahčovanie“

Mnoho ľudí hovorí: „Áno, pretože som zažil to alebo ono, tak nezvládnem toto alebo tamto. Už som to skúsil desaťkrát a aj tak to nevyšlo.“ Alebo: „V práci som urobil chybu a určite ma teraz prepustia.“ Alebo: „Ostatní potrebujú na riešenie týždeň, ja to už robím dva týždne a stále žiadny výsledok.“ Všetky tieto preháňania, rovnako ako aj podceňovania, vytvárajú opäť negativitu a mali by ste si to v introspekcii uvedomiť a eliminovať.

6. Svojvoľná dedukcia / Predčasné závery

Pri tejto negatívnej myšlienke, rovnako ako aj pri predčasných záveroch sa človek správa ako jasnovidec a myslí si, že dopredu vie, ako to všetko bude. Príkladom je napríklad videnie čiernej mačky alebo piatok 13-teho. Z poverčivosti v zlé veci človek dopredu rozmýšľa nad tým, čo negatívne sa stane. Tu ešte raz opakujeme: Ak sa človek sústredí na niečo negatívne, stačí len myšlienkami a zameria na to svoju pozornosť, privolá si to. Preto je dôležité to pri introspekcii vziať do úvahy a povedať si: „Čo sa ešte nestalo, sa ani nestane. Urobím všetko, čo je v mojich silách a vytiahnem z tejto situácie to najlepšie.“

7. Diskvalifikácia pozitívneho

Jedna z najdôležitejších chýb myslenia, ktorej sa treba vyhnúť. Existujú ľudia, ktorí majú 100 dôvodov na radosť, ale aj tak si vždy nájdu iba jeden dôvod, aby sa mohli sťažovať. Tu je to otázka vôle, či človek vidí tých 100 dôvodov a teší sa alebo či z tých 100 vytiahne 1 dôvod, prečo sa netešiť.
V podstate nie je žiadna situácia pozitívna alebo negatívna. Je taká, aká je. Ide o to, aby človek z tejto situácie vyťažil pre seba to najlepšie a nie negatívne veci, a aby sa na ne nezameriaval a nekoncentroval. Najlepším príkladom je pohár vody. Je poloplný alebo poloprázdny? Je oboje! Rozdiel je v tom, aký pocit to vo mne vyvoláva pri pohľade na tento pohár. Čo znie pre vás lepšie? Poloplný alebo poloprázdny? Rozumiete?

8. Myslenie "Všetko" alebo "Nič"

Rovnako veľká myšlienková chyba a spôsob preháňania. Príklad: Študent mal vždy známky 1 a 2 a pri dvoch skúškach prepadne. Myslí si, že je nemožný a že celé jeho štúdium nemá zmysel. Toto „Všetko“ alebo „Nič“ myslenie, dve neurobené skúšky a hneď všetko zahodiť, to je perfekcionizmus. Neznamená to, že sa človek nemá snažiť naplno, robiť všetko tak povediac „perfektne“, mal by ale pochopiť, že "Nič" nie je perfektné. Existuje veľa známych piesní, ktoré väčšinou ich tvorcovia nikdy nepovažovali za perfektné a naplno sa prejavili. Väčšinou im chýbal čas ďalej na nich pracovať. Nie je to možné zvládnuť, bez ohľadu na to, čo vytvárate tak, že to bude absolútne perfektné v každom bode. S tým by sa mal človek zmieriť a povedať si, že urobil to najlepšie, čo sa dalo a mal by zanechať perfekcionizmus.

9. Prehnané zovšeobecňovanie

Zamilovanú ženu opustí jej partner. Myslí si, že všetci muži sú taký odporný, myslia len na sex, a už nikdy viac nebude dôverovať žiadnemu mužovi. Majte ale na pamäti to, že správanie vašej polovičky nemá s vami nič spoločné. Keď ste verní a milujúci, a mali ste partnerstvo plné pochopenia a rozišli ste sa, potom mi verte, že to nemá nič spoločné s vašou osobou, ale s tým druhým.

Veľmi dobrou možnosťou a cvičením je mentálne filtrovanie. To znamená, že každý vidí realitu tak, ako ju vidieť má. Ale u každého je tento mentálny filter vyvinutý inak - buď slabšie alebo silnejšie. Existujú ľudia, ktorí cez tento filter vidia len to negatívne, iní zase vidia alebo chcú vidieť všetko skôr pozitívne. Žena, ktorá je pekná a múdra, ale nemá športovú postavu a všetci si z nej na telesnej robili srandu, si to vezme príliš k srdcu, a namiesto toho, aby si tieto svoje nedostatky priznala a vylepšila ich, sa už v ničom neuvidí ako pekná a múdra. To je mentálne filtrovanie - človek sa nesústredí na slabé miesta, ale vyzdvihne tie dobré veci.

Zoznam všetkých možných myšlienkových chýb, ktoré sa dajú pozorovať pri introspekcii, je myslím nekonečný. Toto sú len niektoré príklady, ktoré sa vo veľkej miere vyskytujú u väčšiny ľudí. Každý by mal byť k sebe samému, čo najúprimnejší, čo je jedným z ťažších krokov pri meditácii, ak chce človek robiť pokroky. Nastaviť si zrkadlo, pozrieť sa a pochopiť, prečo človek myslí tak, ako myslí. Ako môžem tieto negatívne myšlienkové vzorce, ktoré som si vytvoril alebo odpozoroval, odstrániť a nahradiť ich pozitívnymi myšlienkovým vzormi? Ako ich môžem zmeniť?

Nie je to jednoduché a vyžaduje si to svoj čas. Každý, kto chce dosiahnuť pokrok v meditácii, musí počítať s tým, že si to vyžaduje od neho veľa práce. Od tejto práce záleží, či meditujúci robí pokroky. Byť k sebe úprimný a čestný v introspekcii, alebo pri tomto vnútornom preskúmavaní, alebo pri tomto zrkadle, alebo pri pozorovaní tejto vnútornej myšlienkovej štruktúry. Pýtať sa, či mi tento vzor myslenia v niečom bráni, alebo či je pre mňa prospešný, alebo či ma zväzuje a ja sa nemôžem ďalej rozvíjať a nemôžem si užívať dni šťastne.

Pri poslednom vysvetlenom vzore myslenia, ktorý nás negatívne ovplyvňuje, je dôležité uvedomiť si, že žiadnou hlbokou meditáciou nie je možné nahradiť ho inými pozitívnymi myšlienkovými štruktúrami, pretože tieto myšlienky sa v nás odohrávajú dlhodobo a opakovane a človek ich sám nezastaví. Bojovať proti tomu nepomôže, ale môžete svoju pozornosť odpútať od týchto myšlienok, upriamiť ju jednoducho na pozitívne myšlienkové štruktúry, a tak dlho sa na ne koncentrovať, až kým nepreniknú do podvedomia.
Príklad: „Smiem robiť chyby, pretože som človek a každá chyba ma posúva ďalej. Nejde o to, koľko chýb urobím, ale o to, koľko sa z nich naučím a či sa zlepším.“

Pozornosť

Dychové techniky

Pozornosť je forma meditácie a našla pri liečbe burnOutu mnohonásobné využitie. Vedome žiť znamená byť jednoducho Tu a Teraz. To sa samozrejme veľmi ľahko povie, ale ťažšie urobí. Najjednoduchšia meditačná technika, ktorá vedie k Tu a Teraz, je uvedomenie si svojho vlastného dýchania. Dýchame neustále, a preto to považujeme za samozrejmosť. V strese a hektike ale dýchame veľmi plytko, a nedostatočne. Keď jednoducho pozorujeme náš dych, naše dýchanie sa nám samé od seba prehĺbi. K tomu je dobré z času na čas si na začiatku meditácie v krátkosti precvičiť plné jogové dýchanie. To pomáha stať sa vedomým v Tu a Teraz a uvoľniť sa. Pozornosť znamená, že sa človek snaží vyriešiť veci počas dňa postupne a neprepadá hektike. Cesta je tu teda rovnako dôležitá ako cieľ. Som práve vystretý/á? Smejem sa, alebo som nervózny/a? Je moje dýchanie plytké alebo hlboké a uvoľnené? Snažím sa len kŕčovito dosiahnuť svoj cieľ, alebo si uvedomujem to, čo je v Tu a Teraz a pozorujem svoje dýchanie?

Pozornosť znamená zaoberať sa základnými otázkami. Používať svoj vlastný dych ako prostriedok k tomu, aby sme získali viac energie a zároveň sa uvoľnili.

V buddhizme a joge sa už pred tisícročiami pozorovalo, že pozorný a uvedomelý život je základným predpokladom pre hlbokú meditáciu. Bez pozorovania samého seba cez deň a bez vedomého prežitia dňa má večerná meditácia len obmedzený účinok! V buddhizme, joge a bojovom umení používa človek preto mnohé dychové techniky, aby sa na jednej strane uvoľnil, ale na druhej strane aj získal energiu. Keď niekto prehĺbi svoj výdych a automaticky sa nadýchne, vedie to k uvoľneniu. Keď niekto naopak prehĺbi svoj nádych a automaticky vydýchne, tak sa zrevitalizuje a bude plný energie. To robia napríklad mnohí športovci pred súťažami. Ďalej sú z buddhizmu známe aj mnohé vizualizačné techniky, ktoré sa používajú dokonca ešte aj dnes napríklad v športe. Človek dýcha vedome a predstavuje si napr. víťazstvo alebo to, ako dosiahol vytúžený čas.

Čo je to meditácia? Ako mám meditovať?

Meditácia nie je vecou viery!!!

Rôznorodé vplyvy tejto relaxačnej metódy sú vedecky podložené

Meditácia, alebo koncentrovaná introspekcia, prežíva v posledných rokoch skutočný výskumný boom: tri štvrtiny všetkých štúdií boli zverejnené v posledných piatich rokoch. Základom týchto výskumov je jeden skutočne nový poznatok, že náš mozog má aj v dospelosti schopnosť učiť sa. Podľa toho, ako ho používame, sa prestavuje v súlade s našimi aktivitami. Najznámejší príklad prináša jedna štúdia, ktorá skúmala mozgy londýnskych taxikárov. Štúdia preukázala, že ich areály mozgu pre „priestorovú pamäť" boli výrazne väčšie ako u iných osôb.

Získanie takýchto poznatkov exaktným „procesom snímania" bolo možné až pred niekoľkými desaťročiami. Obrázky štruktúry mozgu s vysokým rozlíšením sa robia napríklad magnetickou rezonanciou. Ale nielen to. Keďže aktívne nervové bunky majú vyššiu spotrebu kyslíka a energie, môžu tiež vedci zistiť, ktorá časť mozgu momentálne pracuje. Nedávno výskumníci týmto spôsobom porovnávali, či je nejaký rozdiel v práci mozgu meditujúceho a nemeditujúceho človeka – a našli reálne výsledky, ktoré dokladajú mnohé tvrdené vplyvy osobného rozvoja.

Meditácia zvyšuje čulosť, jasnosť a pozornosť: v jednej štúdii boli skúmané osoby požiadané, aby reagovali z množstva podráždení, ktoré im boli predvádzané rýchlo po sebe, len na tie „správne". Meditáciou trénovaní respondenti si už po troch mesiacoch tréningu viedli vďaka meditácii lepšie ako netrénovaní. Medziiným sa ukázalo, že ich mozog reagoval na „bezvýznamné" podráždenia menej.

Ďalšia štúdia naznačuje, že človek dokáže už po krátkom čase meditovania lepšie znášať stres a jeho imunitný systém sa posilňuje. V rámci nej reagovali respondenti už po šesťtýždňovom tréningu „meditácie súcitu" menej nervózne, keď boli úmyselne nechaný pod tlakom – boli požiadaný, aby pred publikom predniesli reč. Výsledky krvných testov taktiež potvrdili lepší stav ich imunitného systému.

Ďalej vedci našli v časti mozgu nazývanej orbitofrontálny kortex, vo všeobecnosti viac sivých buniek u meditujúcich respondentov ako u ostatných. Táto oblasť podľa vedcov zodpovedá medzi iným za to, ako hodnotíme situácie a ako emotívne na ne reagujeme. Jedna ďalšia štúdia ozrejmila, že hustota nervových buniek v tejto časti mozgu je o to vyššia, o čo dlhšie sa človek venuje meditácii.

Meditovanie zlepšuje medziľudské spolužitie. Respondenti, ktorí meditovali denne iba niekoľko minút za „najláskavejšie dobro", sa potom správali priateľskejšie k neznámym ľuďom a reagovali menej podozrievavo ako ostatní, ktorí sa zúčastnili neutrálneho imaginačného cvičenia trvajúceho rovnaký čas.

Neurovedec Ulrich Ott zhŕňa vo svojej knihe Meditácia pre skeptikov výsledky výskumov v tejto oblasti. Všetky doteraz uvedené štúdie, v ktorých boli meditujúci porovnávaní s nemeditujúcimi respondentmi, preukazujú vyššiu hustotu šedej hmoty alebo zväčšenie častí mozgu zodpovedných za nasledujúce pocity, myslenie alebo konanie:

- percepcia tela a riadenie pohybov,
- ovládanie pocitov a zmierenie sa s nepríjemnými skúsenosťami,
- emocionálne zhodnotenie situácií a reakcií,
- pocity prítomnosti, radosti a jednoty,
- sústreďovanie a udržiavanie pozornosti,
- regulácia dýchania a krvného obehu..

Ktoré ochorenia meditácia lieči, existujú isté empirické výsledky?

Výsledky výskumov potvrdzujú účinok meditácie predovšetkým pri stavoch bolesti, depresiách a stavoch strachu. Zakrátko bude meditácia úspešne podporovať aj liečenie v oblastiach: poruchy jedenia a zvládanie syndrómu deficitu pozornosti (ADHS). Najviac štúdií sa zaoberá účinkami na stres. Tu sa v súčasnosti najviac uplatňuje program „zvládnutie stresu prostredníctvom pozornosti" (MBRS). Štúdia publikovaná koncom roku 2009 poukazuje aj na dobrú účinnosť – už po ôsmych týždňoch tréningu preukazovali respondenti výrazne menej symptómov stresu. .

Kde je najlepšie ísť, keď chcem meditovať bez prepojenia na náboženstvo?

Treba sa poobzerať, kde je vo vašom okolí skupina, ktorá má podobný záujem o túto metódu a zároveň nemá dogmatické názory. Veľmi silno bývajú pre túto metódu zamerané skupiny praktizujúce Zen; praktizujú meditáciu bez náboženského obsahu za účelom sebaočisťovania. Ale ani tu nie sú všetky skupiny rovnaké. Najlepšie je vyskúšať ponuky priamo na mieste. Pozrite sa najprv dobre na ľudí, ktorí tam chodia a zistite, komu by ste mohli veriť v procese vášho osobného rozvoja. Radil by som vám, aby ste svoje rozhodnutie urobili v prvom rade podľa ľudí v skupine a pocitu, aký z nich máte a až potom v závislosti od používanej metódy. Napríklad, aj v skupinách transcendentálnej meditácie alebo Sahaja jogy sa nájdu dobrí ľudia, ktorí majú pramálo spoločné s hnutiami, ktoré ja vnímam dosť kriticky. V budhizme, kresťanstve ale aj v joge, sa vyskytujú samozvaní guruovia a šarlatáni, no rovnako aj centrá s ľuďmi, ktoré sú úprimné, srdečné a ktoré ľudí nechcú viesť misionársky a v rámci nejakej pevnej doktríny.

Logo Meditácia

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.

TU: Meditácia, Meditačné semináre.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Preložené z nemeckého originálu: Meditation

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Kto hľadá, nájde!

Nenašli ste, čo ste hľadali? Pozývame vás na naše webové stránky.

Máte problémy vo svojom ľúbostnom živote a neviete, ako ďalej? Ste práve teraz konfrontovaní s niečím, čo ste doteraz považovali za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chcete nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebujete vedieť odpovede na vaše otázky?

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.