Inšpirácia

Inšpirácia a prameň múdrosti ☝

© 2010 2017 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH

Život je láska

Život je krása, obdivuj ju.
Život je sen, urob ho realitou.
Život je povinnosť, naplň ju.
Život je hra, hraj ju.
Život je cenný, pestuj ho.
Život je bohatstvo, chráň ho.
Život je láska, poteš sa s ňou.
Život je hymnus, spievaj ho.
Život je výzva, prijmi ju.
Život je dobrodružstvo, riskni ho.
Život je šťastie, zaslúž si ho.
Život je život, bráň ho!