Príbeh osvietenia

Bol jeden žiak a ten sa spýtal svojho majstra...

Príbeh osvietenia, Biela mágia

Bol raz jeden žiak a ten sa spýtal svojho majstra:

„Čo ma oddeľuje od pravdy?”

A majster povedal:

„Nie si sám, čo je oddelený od Pravdy. Je veľa takých. Poviem ti dvanásť malých príbehov, ktoré sa ti budú zdať ako veľmi jednoduché. Musíš ich ale prejsť mnohokrát, a i keď si už budeš myslieť, že si ich pochopil, neprestávaj ich prechádzať. Rob to tak dlho, až nimi prestúpiš, tak dlho, až sa z malých príbehov stanú veľké a z tých veľkých zase malé.”

Osvietenie

Foto © ImagineGolf http://www.istockphoto.com I pmalenky

Prvý príbeh:

Bola raz jedna kvapka vody v mori, ktorá tvrdila, že more nikdy neexistovalo. A rovnako je to i s mnohými ľuďmi. Stoja v strede Boha a hovoria, že Boh nikdy neexistoval.

Druhý príbeh:

„Chcem svoju slobodu," dožadovala sa jedna kvapka v mori a more ju vo svojej milosrdnosti vyzdvihlo na svoj povrch. „Chcem svoju slobodu," dožadovala sa zasa kvapka. A slnko bolo plné milosti a vyzdvihlo ju do oblakov. „Chcem svoju slobodu," dožadovala sa stále kvapka. A oblaky boli dobrotivé – spustili ju zase dole. A tak bola opäť v mori.

Tretí príbeh:

Intelektuálna kvapka vody je intelektuálna kvapka vody, ale nie more.

Štvrtý príbeh:

„Všetky tieto kvapky vody za nič nestoja," povedala kvapka vody v mori..

Piaty príbeh:

„Nepochybne, jednu vec som už poznala. Som určite o niečo dôležitejšia než more," povedala kvapka v mori.

Šiesty príbeh:

„Asi sa nikdy nestretnem s morom," povzdychla si kvapka v mori.

Siedmy príbeh:

„Ale, čo ma je po tomto mori," povedala kvapka v mori.

Ôsmy príbeh:

Jedna kvapka vody bojovala so svojím osudom. I keď bola uprostred mora, nechcela o mori nič vedieť.

Deviaty príbeh:

Jedna kvapka v mori zvoláva ostatné kvapky, aby mohli urobiť povstanie proti moru.

Desiaty príbeh:

„Z titulu mojej moci," povedala kvapka druhej kvapke uprostred mora, „z titulu mojej moci si od tohto dňa vylúčená z mora."

Jedenásty príbeh:

„Si v mojej láske," povedalo more kvapke vody. Ale kvapka vody more nepočula, pretože bola naplnená láskou k inej kvapke.

Dvanásty príbeh:

„Keby sa mi podarilo...," uvažovala kvapka vody, „aby každá kvapka v mori bola v mojej láske, stala by som sa celým morom." A tak začala zhŕňať jednu kvapku za druhou do svojej lásky. Bola tam však jedna kvapka, ktorá jej raz veľmi ublížila. Spôsobila jej najväčšie utrpenie v živote. A tak jej napriek celej svojej láske nedokázala odpustiť. Len preto, že nezahrnula jednu jedinú kvapku do svojej lásky, len jedna jediná jej chýbala – nestalo sa z nej more."

Žiak prišiel znovu za svojím majstrom:

„Povedz mi, majster, bola raz niekedy aspoň jedna jediná kvapka vody, ktorá sa stala morom?"

A majster mu povedal posledný príbeh:

„Bola raz jedna kvapka vody, ktorá hľadala ticho mora a jeho hĺbku. Jej želanie bolo nesmierne veľké a táto kvapka bola plná odpustenia. Preto k nej more takto prehovorilo:

„Ty si ja a ja som ty." Otvorilo náruč a prijalo kvapku. A to, čo patrilo moru, patrilo od tej chvíle aj kvapke. Stala sa tichom mora, stala sa diaľkou mora a jej hĺbka bola požehnaním pre tento svet."

Vedz, môj žiak, more je plné odpustenia pre tých, ktorí ho milujú a prijme do seba tých, ktorí si to naozaj želajú."

„A čo keď je taká kvapka vody veľmi špinavá, čo potom?" spýtal sa žiak.

Vtedy sa majster z celého srdca rozosmial a povedal: „Žiadna kvapka nemôže byť taká špinavá, aby ju more nedokázalo očistiť."

Preložené z nemeckého originálu: Weiße Magie: Erleuchtung

Kto hľadá, nájde!

Nenašli ste, čo ste hľadali? Pozývame vás na naše webové stránky.

Máte problémy vo svojom ľúbostnom živote a neviete, ako ďalej? Ste práve teraz konfrontovaní s niečím, čo ste doteraz považovali za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chcete nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebujete vedieť odpovede na vaše otázky?

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.