Voodoo mágia

Kúzla voodoo ☩ Rituály ♰ Tipy ♱ Triky
  • Voodoo Rituál

Voodoo - história a princípy

Pôvod základných princípov

Ak sa spýtate stovky kňazov voodoo na to, čo vlastne voodoo je, vypočujete si sto rôznych odpovedí. Kmeň slova „vodun”, z ktorého pochádza haitské slovo „voodoo", prináleží africkému jazyku Fon. Ním sa hovorí aj v súčasnosti v štáte Benin. Vodun v preklade znamená „božstvo" a aj „modla".

História voodoo začína oveľa skôr, než sa pôvodne myslelo a tvrdilo, že to bolo okolo roku 1500 n. l. na Haiti. Dnešný odhad je približne 15.000 rokov pred Kristom, v Afrike. V súčasnosti už vieme, že voodoo reálne vzniklo v dobe egyptských pyramíd. Vtedajší ľud sa neskôr začal nazývať „Yoruba". Boli to otroci faraónov a kráľov. Postupne si títo ľudia uvedomili, že sa nedá zabudúť na neuveriteľné veci, ktoré tam zažili. K Bohu prechovávali nesmierne hlboký obdiv a úctu, čo ich viedlo k túžbe po poznaní. 

V tom obobí sa ľud Yoruba vydal na cestu z Egypta do vnútrozemia Afriky. Šli naprieč Afrikou od Nílu až po Niger. V oblasti dnešnej Nigérie existovala v tom čase kultúra nazývaná „Nok”. V rokoch 500 až 200 pred n.l. sa kultúra ľudu Yoruba zblížila s kultúrou ľudu Nok a splynuli do jednej.

Voodoo

Pod vedením yorubského kráľa Oduduwu sa ľud Yoruba usadil v meste zvanom Ile-Ife, ktoré domorodí ľudia považovali za posvätné. Bojovníci dobyli rozsiahle územia a položili základy kráľovstva Yoruba. Popri tom rozšírili voodoo vo všetkých získaných krajinách.

V roku 1492 Krištof Kolumbus objavil ostrov, dnes známy ako Haiti. Vtedy ho pomenoval „Hispaniola”. Kolonisti čoskoro zistili, že bavlna je úžasná plodina a objavili cukrovú trstinu i tabak. Zaujímavé bolo aj ďalšie poľnohospodárske bohatstvo ostrova Hispaniola. Postupne sa ukázalo, že pôvodní obyvatelia ostrova neboli dostatočne silní na otrocké práce, a navyše boli náchylní na choroby. Tak španielsky kráľ Karol V. nariadil deportáciu 15 000 černochov z Afriky, a vyhovel požiadavkám španielskych kolonistov, usídleným na ostrove Hispaniola. Mnohí z týchto čiernych otrokov, patrili k etnickej skupine Yoruba. Kultúry a náboženstvá sa čoskoro začali zmiešavať a dali základy dnešnému voodoo.

Voodoo Oltár

Dnes odhadujeme, že v období od 16. po 19. storočie bolo z Afriky deportovaných takmer 12 miliónov pôvodných obyvateľov. Z tých, čo prežili útrapy cesty, skončili svoju púť najmä v Karibiku – na Haiti, Kube a Jamajke. Hovorí sa, že ich bolo viac ako 40 %. Ostatných pohltila Brazília, nejakých 5 % Severná Amerika a zvyšok sa rozplynul v španielskych, francúzskych a holandských provinciách v Južnej Amerike. Tak vzniklo haitské voodoo, kubánsky variant voodoo nazvaný santéria, a aj brazílske obmeny voodoo – candombleumbanda.

V historickom povedomí Haiťanov má voodoo výnimočné postavenie. Zohralo dôležitú úlohu na mieste zvanom Bois Caiman a tamojšej revolúcii. Tieto udalosti spravili z voodoo istý druh haitského celonárodného náboženstva. Preto má dnešné voodoo aj istú vojenskú symboliku, ktorá sa nevyskytuje v iných afro-amerických náboženstvách.

V roku 1996 sa voodoo stalo oficiálnym štátnym náboženstvom v africkom Benine. 4. apríla 2003 sa začala písať aj iná nová kapitola náboženstva voodoo. Na Haiti bolo prehlásené za oficiálne náboženstvo. Kňazi a kňažky na Haiti majú teraz rovnaké práva ako ich katolícke proťajšky. Môžu vykonávať oficiálne svadobné obrady, krsty a pohreby. Aj pápež pred niekoľkými rokmi uznal voodoo za samostatné náboženstvo. Urobil tak, lebo kňazi a kňažky voodoo vyliečili veľké množstvo ľudí. Ich liečivá sila sa dostala do povedomia širokej verejnosti.


Náboženstvo Voodoo

Základné princípy:

Tak ako iné náboženstvá, aj voodoo má svoju základnú ideu - podstatu. Od nej sa všetko odvíja. Vo voodoo sa vychádza z uctievania predkov a reinkarnácie. Ďalej sa vzýva Loa (Boh, Božská bytosť, dobrý Duch) a robí sa orákulum, čo je výklad budúcnosti - veštenie. Vo voodoo sa verí v reinkarnáciu a to, že aktuálne konanie osoby ovplyvňuje rovnako jej súčasný i nasledujúci život.

Povedané inak: ak niekto počas svojho života nebol dobrý človek, je veľký predpoklad, že v budúcom živote ho Loa potrestá. Trest môže byť na úrovni duchovných prekážok, ale rovnako aj vo forme telesného postihnutia. Spočiatku sa vo voodoo trestá za poklesky iba mierne. Avšak ťažké hriechy bývajú potrestané nešťastím alebo chorobou, dokonca znovuzrodením vo zvieracej podobe. Ak bol niekto počas života mimoriadne zlým človekom, môže sa znovu narodiť ako Diab. Čo je označenie pre diabolské stvorenie, ktoré iba strpčuje život iným ľuďom, so snahou ich ovládať. Vyznavači voodoo veria, že Loa aj Diab sú všadeprítomní. Máme ich vo svojom každodennom živote a vedia o všetkých našich činoch dobrých i zlých.

Teraz vám chceme predstaviť jednotlivé Božstvá i to, ako sú vo viere Voodoo vykresľované. V časti Candomblé, prezentujeme náš jedinečný pohľad na Voodoo Božstvá.

Voodoo mágia

Božstvá Voodoo

Loanovia Rada a loanovia Petro

Vyznávači voodoo delia uctievané bytosti na loanov Rada a loanov Petro. Vlastne tu nejestvuje žiadne striktné rozdelenie v zmysle kresťanských anjelov a démonov. Loanovia Rada mali na starosti stvorenie sveta, jeho pravidiel a udržateľnosť života. Súčasťou tejto skupiny je Boh lesa Loco, Boh mora Agwé a Bohyňa krásy Erzulie. Niektorí, ako Boh križovatiek Legba, prináležia do obidvoch skupín. Vtedy, ak Legba je privolávaný ako loan Rada, prináša blahobyt. Ak je však privolávaný ako loan Petro, vykonáva skazu.
Samotní loanovia Petro tvoria skupinu démonov a privolávajú sa na spôsobenie zla. Spojením afrických tradícií s kultmi indiánskych kmeňov z Haiti, urobilo z haitského voodoo nebezpečný nástroj v oblasti poškodzujúcich rituálov. Privolanie loana Petro je zakaždým spojené s rizikom poškodenia tela i duše. Vystríhame preto dôrazne osoby, ktoré na to nie sú dostatočne pripravené, aby takéto privolávanie nerobili!

Loanovia Rada


Legba alebo Elegba, Eshu, Ellegua

Vlastnosti: Boh križovatiek, spevák, bojovník, blázon, strážca dverí do oblasti duchovnej sféry. Zjavuje sa ako dieťa alebo zhrbený starec.

V haitskom kulte voodoo sa Legba uctieva v dvoch protichodných formách: ako dieťa, alebo ako zhrbený, vetchý starec. Obidve tieto podoby vyjadrujú, napriek zjavnému rozdielu, jeho rýchlosť a aj nevypočitateľnosť. Je považovaný za podvodníka, ale aj za osobného vyslanca osudu. Je rebelantským dieťaťom a zároveň múdrym starcom. V niektorých mýtoch je Legba aj zlodejom, pretože ukradol tajomstvá Bohov a dal ich ľuďom.

Každý rituál sa začína jeho privolaním a končí sa rozlúčkou s ním. Kontakt s Legbom - strážcom dverí - umožňuje porozumenie s ostatnými Bohmi. Počas rituálu vystupuje ako boží posol, pretože tlmočí slová Duchov do ľudskej reči. Ak  Legba súhlasí, je dokonca možné, aby sa mŕtvi vrátili do ríše živých.

Voodoo Vévé Papa Legba

Shango alebo Xango, Chango

Vlastnosti: Boh ohňa, bojovník, sudca, pán blesku a hromu. Odvážny, zdravo vyzerajúci muž.

Pôvodne bol Shango uctievaný kmeňom Yoruba z dnešnej Nigérie. Aj keď patrí medzi sedem najmocnejších loanov, nie je na Haiti privolávaný tak často, ako iní Bohovia. Narodil sa ako jeden z Bohov Zeme a najprv žil ako kráľ ríše Oyo na Zemi spolu s ľuďmi.

Dnes sa uctieva ako boh spravodlivosti. Na domácom oltári je symbolom Shanga dvojitá sekera, alebo roh barana. Privolanie Shanga pomáha pri nastávajúcom súdnom konaní, či dodáva silu a odvahu.


Oshun alebo Oxum, Ezili, Erzulie

Vlastnosti: Bohyňa lásky a sily stvorenia, pani hojnosti a vášne. Krásna, zvodná, mladá žena.

Oshun je africká Venuša alebo Afrodita. Jej vlastnosťami sú krása, zmyselnosť a láska. Erzulie je vládkyňou umení, najmä maliarstva a sochárstvo. Symbolizujú ju šperky. Šíri chuť do života a vášeň. Vládne nad studenou vodou a lieči ňou chorých. Je veľkorysá a vyživuje hladných. Rozdáva kozmickú hojnosť, aby sa mohli všetci tešiť kráse stvorenia.

Ale pozor! Erzulie je aj matkou čarodejníc a maľuje sa krvou nepriateľov. Je vládkyňou supa.

Voodoo Vévé Erzulie Oshun

Oya alebo Yansa, Aida-Lenso, Olla

Vlastnosti: Bohyňa vetra, ohňa, vody, dúhy. Vládkyňa prírody, bojovníčka. Odvážna, krásna, vášnivá a nevypočitateľná.

Oya je Bohyňou náhlych zmien. Jej energia sa prejavuje v jej ničivej sile. Prichádza ako víchrica, prietrž mračien či zemetrasenie.

Moc Oye pramení z jej rýchlosti a schopnosti okamžite všetko zmeniť.


Yemaya alebo Imanje, La Balianne

Vlastnosti: Bohyňa mora. Jej prejavom je materská energia. Poskytuje výživu a je láskyplná a žiadúca.

Yemaya je vládkyňou mora a stelesnením ženskej sily. Stráži všetky sily, ktoré poskytujú výživu a potravu. Riadi a spravuje všetky ženské záležitosti. Yemaya chráni zárodok v maternici a je ochrankyňou domácností. Má vyživujúce, ale aj ničivé sily. Jej podstatou je znovuzrodenie. V mnohých krajinách na jej počesť ľudia konajú pri splne slávnosti.


Obatala alebo Oxala, Batala, Blanc Dani

Vlastnosti: Bohyňa nebies, stelesnenie energie tvorenia. Je stará a bielovlasá, láskavá a nekonečne mocná.

Obatala je Boh/Bohyňa stvorenia Yorubov. Jej/jeho meno je vyjadrením Božstva ako takého. Obatala je zároveň muž aj žena. Je priamym potomkom najvyššieho, všadeprítomného Boha Oludumara. Stelesňuje najvyššie etické princípy ako spravodlivosť, múdrosť, šikovnosť a veľkomyselnosť.

Prináša ľuďom hojnosť a blahobyt, má moc vyliečiť aj smrteľné choroby. Obatala neustále tvorí a ochraňuje - aj životné prostredie.


Ogun alebo Ogum, Ogu

Vlastnosti: divý muž z lesov, Boh železa a kováčskeho umenia. Ochranca bohatstva a práce. Pokojný, ale aj nebezpečný muž.

Nigérijský boh Ogun premieňa divoké lesy na Novú Zem pre Bohov. Na vytvorenie cesty používa mačety a sekery. Preto je tiež nazývaný Bohom pionierov, či „Ten, ktorý pripravuje cesty“. Ogun učí ľudí, ako používať v buši nôž na obranu. Učí kováčskemu umeniu, pomáha ľuďom stavať domy, ktoré ich majú chrániť. Je otcom celej civilizácie a všetkej technológie. Podľa povesti ho najprv ľudia korunovali za kráľa. Neskôr sa od neho všetko naučili. Vtedy im korunu vrátil a odišiel naspäť do lesov.

Voodoo Vévé Ogun

Agwé alebo Agwé - Taroyo

Vlastnosti: Boh vôd, pán mora. Pekný, hrdý, má rád poriadok, stará sa o svoj zovňajšok.

Agwé má pevný charakter a plní dôležité úlohy. Ochraňuje vetky živočíchy a rastliny a udržuje prirodzenú rovnováhu. Často je priprovnávaný k európskemu Bohu mora Neptúnovi. Od neho pravdepodobne prevzal symbol trojzubca.

Agwé sa privoláva, aby ukľudnil rozbúrené vody a bdel nad šťastnou plavbou. Uctievajú ho najmä rybári a tí, ktorých život závisí od zachovania vôd. Ten, kto je pod jeho ochranou, sa nikdy neutopí a voda mu nespôsobí nikdy škodu.

Voodoo Vévé Agwe-taroyo

Damballah alebo Aida-Wedo

Vlastnosti: pradávny Boh, Boh hadov. Má aj podobu hada, je to kozmická prasila, ochranca stromov a vôd. Temperamentný, prísny a odvážny.

Damballah je prapôvodná, večne sa obnovujúca Bytosť. Je ochrancom kozmického poznania, tvorivá prapôvodná sila.

Voodoo Vévé Damballah

Loco

Iným prapôvodným božstvom je Boh Loco. Je to neviditeľný Duch vegetácie, predstavuje do istej miery mužskú formu rastlín.

Podľa legendy bol Loco prvým kňazom, ktorý sa premenil z človeka na loana. Preto mu prislúcha pozícia sprostredkovateľa medzi ľuďmi a Bohmi.

Ak sa Loco objaví na nejakej ceremónii, dá sa rozpoznať podľa sukovitej palice, ktorú má vždy pri sebe. Iným poznávacím znamením je jeho služobník, ktorý fajčí fajku a neustále Loca sprevádza.

Voodoo Vévé Loco

Simbi

Je loanom bielej mágie. Simbi sa znázorňuje ako zelený had a je veľmi múdry. Človek posadnutý Simbom sa krúti ako had a je priťahovaný k vode. Oveľa viac ako Damballah, ktorý je tiež závislý od elementu voda.

Simbi tiež zaisťuje istý druh spojenia medzi ľuďmi a Duchmi. Vyznávači voodoo nachádzajú mystický druhý breh kdesi hlboko v mori.

Voodoo Vévé Simbi

Loanovia Petro


Symbol Petro

Symbol Petro má čisto temnú povahu. Predstavuje agresívnu stránku voodoo. Ako obeta sa prináša napríklad krv kozy.

Barón Samedie, Barón La Croix a Cemetiere Boumba

Baróni sú Bohmi smrti a cintorínov. Medzi nimi sa za najmocnejšieho považuje barón Samedie. Objavuje sa ako čierny, chudý muž s cilindrom a v ruke má vychádzkovú paličku.

Barón La Croix sa objavuje ako kostra, na všetky otázky odpovedá uštipačne a vzbudzuje strach kvôli svojmu hrozivému výzoru.

Barón Cemetiere Boumba má strašidelný zovňajšok a naháňa strach kvôli svojmu hrozivému vystupovaniu.

Farby barónov sú čierna a fialová. Všetky rituály sa musia konať v noci na cintoríne. Ako obetné dary sa najviac hodia uhlie, čierne sviečky, fialové kvety alebo kamene, ale aj rum a čierne kurence.

Voodoo Vévé Baron Samedie, Baron La Croix und Cemetiere Boumba

Marassa

Zvláštnosťou vo voodoo je uctievanie dvojičiek. Majú významné miesto hneď vedľa loanov, čo je prebrané a charakteristické pre africké zvyky. Zvláštna pozornosť, ktorá sa venuje živým a zomrelým dvojčatám, má pôvod v uctievaní božského páru dvojičiek: Mawu a Lisa. Oni symbolizujú mužskú aktívnu a ženskú pasívnu energiu. Stelesňujú Slnko a Mesiac. Spoločne tvoria dvojpohlavné božstvo, ktoré symbolizuje nedeliteľnú Božskú Jednotu. Dvojičky - chlapec Dossou a dievča Dossa - sa považujú za ich pozemských zástupcov.

Narodenie dvojičiek je vždy spojené s mnohými problémami a obtiažami. Preto sa dvojičky považujú za mimoriadne mocné bytosti. Už dopredu sa považujú za zložité, prudké, zlomyseľné a citlivé bytosti.

V každodennom živote je dôležité zaobchádzať s obidvomi deťmi rovnako. Citlivo reagujú nato, keď sa medzi nimi robia rozdiely. Často bývajú rodiny dvojičiek postihnuté chorobami alebo nešťastnými udalosťami, čo si stúpenci voodoo vysvetľujú tým, že si rodiny nesplnili povinnosti voči Marassovi.

Voodoo Vévé Marassa

Prečítajte si viac o Candomblé (voodoo) a jednote náboženstiev.


Voodoo mágia

Odporúčaná literatúra

Heike Owusu - Rituály voodoo – pôvod, praktiky a ochrana
Papa Shanga - Voodoo v praxi – mágia
Papa Shanga - Praktizovanie voodoo – nové techniky, rituály a praktiky voodoo
Papa Nemo - Cesta voodoo – od základov po použitie v praxi
Astrid Reuter - Voodoo a iné afro-americké náboženstvá
Gert Chesi - Voodoo v Afrike
Marco Bergmann - Der Voodoo des Bokor Marco
Marco Bergmann - Bokor Marco's Voodoo - Nové teórie & Prax
Kenaz Filan - Voodoo Love Magic
Kenaz Filan - Príručka haitského voodoo
Veronika Šulcová - Vúdú (Magie a náboženství)

Všetky fotografie a ilustrácie na tejto stránke © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Logo Voodoo

Voodoo

Božstvá Voodoo

Náboženstvo Voodoo

Loanovia Rada

Loanovia Petro

Uctievanie predkov vo voodoo

Ak zomrie člen rodiny, a stále zostáva v materiálnej forme, nie je dôvod, prečo by sa s ním ostatní členovia rodiny nemohli zhovárať, alebo ho požiadať o pomoc či radu. Za túto podporu sa platí obeťami a starostlivosťou o hrob zosnulého. Tým si ho členovia rodiny častejšie pripomínajú a viac na neho pamätajú. Predkov nepovažujú za všemocných ako Loa, ale z pohľadu pozostalých majú vyššie poznanie. Veria v ich moc ovplyvňovať budúcnosť i osud svojich potomkov.

Duša vo voodoo

Vyznávači voodoo si dušu nepredstavujú ako celok, ale delia ju na dve časti:
Ti-bon-ange, čo znamená životodarná iskra a vedomie – voodoo a Gros-bon-ange, čo znamená jedinečná a nesmrteľná Duša, z pohľadu dneška ego. Po fyzickej smrti sa táto časť duše vracia do podsvetia duší.

Tieto dve časti spolu tvoria myseľ a dušu živého človeka.

Ti-bon-ane je jedinečná životodarná iskra v človeku. Dáva mu život a nemôže bez nej žiť. Po smrti Ti-bon-ange odchádza do Dahome, čo je podľa voodoo „miesto na druhom brehu". Tu prebýva spolu s predkami a stáva sa jedným z nich.

Gros-bon-ange je jedinečná časť duše a predstavuje myseľ človeka. Ak po smrti Gros-bon-ange zotrvá dostatočne dlho v Dahome, narodí sa znova a pri narodení získa novú Ti-bon-ange. Preto veriaci vo voodoo sa prirodzene rozprávajú so svojimi predkami, a žiadajú ich o radu i pomoc. Dokonca aj vtedy, keď zomreli pred mnohými rokmi.

Bon Dieu

Výraz Bon Dieu pochádza z francúzštiny a znamená „Bože Dobrotivý", vo voodoo predstavuje univerzálnu silu a prvotného Boha. On stvoril všetky pôvodné Božstvá a On je stelesnením univerzálnej sily. On daroval svetu božský poriadok a On udelil Božstvám moc. Jeho slovo je zákon, dokonca aj pre Božstvá. Veriaci voodoo sa na Dobrotivého Boha nikdy neobracajú priamo. Robia tak prostredníctvom Božstiev.

Voodoo - Mambo a Oungan

Veľkňažka a Veľkňaz vo voodoo

Každý problém má svoj význam, a predkladá sa Bohom a Duchom. Či už je to láska, bolesť alebo finančné problémy. Rovnako problémy detí v škole, rodinné spory alebo konflikty v práci. Zdravotné ťažkosti sa dajú riešiť cez mambo alebo oungan, oni môžu požiadať Božstvo (Loa alebo jeho pomocníkov) o radu a podporu. Úloha veľkňažky (mambo) a veľkňaza (oungan) sa nedá porovnávať s kresťanským kňazom, či pastorom.

Vo voodoo sa mambo a oungan venujú hlavne praktickej pomoci v každodennom živote. Sú skôr liečiteľmi, než kňazmi. „Chrámy" voodoo sú viac "poradenské centrá", niečo ako zákon. Mnohé veľkňažky mambo a veľkňazi oungan pre veriacich organizujú pravidelné workshopy (rečnícke hodiny), pri ktorých sa pýtajú Božstiev na konkrétne problémy. Tak najlepšie môžu ukázať, že choroba, či iné formy utrpenia a nepriazne osudu, sú dôsledkom narušených vzťahov v duchovnej oblasti. Vo voodoo sa verí, že je možné napojiť sa na zodpovedajúce duchovné sily a ovplyvniť ich pre prospech veriaceho.

Máte problém alebo potrebujete pomoc? TU nás môžete kontaktovať.

Preložené z nemeckého originálu: Voodoo

Kto hľadá, nájde!

Nenašli ste, čo ste hľadali? Pozývame vás na naše webové stránky.

Máte problémy vo svojom ľúbostnom živote a neviete, ako ďalej? Ste práve teraz konfrontovaní s niečím, čo ste doteraz považovali za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chcete nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebujete vedieť odpovede na vaše otázky?

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.