Biela mágia

Všeobecné podmienky & Autorské právo & Výhrada práva

Všeobecné podmienky

Autorské právo

Texty, obrázky, grafiky použité na našej stránke sú chránené zákonom o ochrane duševného vlastníctva a ďalšej legislatívy. Tieto materiály môžu byť použité výhradne na osobné a nekomerčné účely.

Výhrada práva

Impressum

Naša spoločnosť sa snažila zostaviť túto stránku s najlepším vedomím a úsilím. Avšak nie je zodpovedná za kompletnosť, správnosť, aktuálnosť a technickú správnosť informácií na stránke uvedených. Taktiež naša spoločnosť nie je zodpovedná za možnú škodu spôsobenú vírusmi, ktoré by mohli potenciálne poškodiť váš počítač pri sťahovaní informácií z našej stránky. Naša spoločnosť si taktiež vyhradzuje právo meniť a dopĺňať informácie na tejto stránke.

V prípade vášho záujmu o niektorú z našich služieb by sme vás radi upozornili na niektoré podmienky, za akých vykonávame magickú činnosť:

Pri vykonávaní magickej činnosti nemôžeme vopred garantovať úspech fungovania psychických a/ magických síl. Odporúčania na vykonávanie mágie z našej strany sú robené pri najlepšom možnom využití našich znalostí a úsudku. Napriek tomu sú pokyny a informácie pre klienta nezáväzné a nemôžu byť podkladom pre akékoľvek nároky z jeho strany.

Zaplatením platby v plnej výške klient vyjadruje súhlas so všetkými podmienkami tu uvedenými.

Poradenské služby nenahrádzajú lekársku starostlivosť.

Biela mágia - Všeobecné podmienky

Foto © DNY59 http://www.istockphoto.com I pmalenky

Neberieme zodpovednosť za poskytnuté informácie ani za dopad magickej činnosti, ktorou nás klient poveril. Klienti musia niesť zodpovednosť za účinky magickej činnosti sami. Taktiež neberieme zodpovednosť za nedosiahnutie želaného výsledku našej práce, ak je to spôsobené klientom (to znamená ignorovaním pokynov a nedostatočnou spoluprácou zo strany klienta).

Analýza situácie klienta, ktorý sa zaujíma o niektorú z našich služieb, je bezplatná služba.

Chceme upozorniť na to, že predpovedanie budúcnosti, veštenie, vykladanie kariet a poradenstvo cez telefón alebo e-mail sú tiež platené služby.


V odôvodnených prípadoch má klient nárok na čiastočné vrátenie svojej platby (a to v takom rozsahu, že sa z poukázanej platby odrátajú náklady na povinné odvody voči štátu (najmä dane), náklady na nákup magických pomôcok potrebných na vykonanie rituálu, náklady na telefón a náklady na čas strávený pri vykonávaní magickej činnosti). Vyhradzujeme si právo na posúdenie oprávnenosti nároku klienta na vrátenie časti platby.

Zmluvný vzťah sa považuje za ukončený, keď sa magickou činnosťou dosiahne klientom želaný výsledok. Doba trvania zmluvného vzťahu nie je vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú dosiahnutie výsledku, zmluvne stanovená. Predpokladaná doba dosiahnutia výsledku je 3 mesiace od začatia magickej činnosti.

Minimálna veková hranica klientov na používanie našich služieb je 24 rokov.


Vaše podklady nám môžete zasielať e-mailom alebo poštou. Fotografie, ktoré zašlete poštou, nemôžeme žiaľ vrátiť, pretože budú použité v magických rituáloch.

Ďalšie podmienky a upozornenia (linky na iné stránky)

Niektoré linky spomenuté na našej stránke vás môžu prepnúť na iné stránky. Tieto stránky nie sú pod našou kontrolou a preto nezodpovedáme za ich dizajn a obsah ani za zmeny, ktoré sa môžu na takejto stránke uskutočniť.

Taktiež nezodpovedáme za ďalšie linky, ktoré takéto stránky obsahujú.

agb1

Foto © khz http://www.istockphoto.com I pmalenky

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Biela mágia

Ochranu osobných údajov našich klientov považujeme za veľmi dôležitú súčasť našej práce. Preto nebude bez vášho vedomia a súhlasu uchovávaná žiadna osobná informácia. Tu vás chceme informovať, aké informácie zbierame a za akým účelom ich potrebujeme.

Pri vstupe na našu stránku sú niektoré informácie (napr. IP adresa, dátum, čas) uchovávané automaticky na našom serveri po dobu 4 týždňov, a to za účelom našej ochrany (napr. aby sa mohla identifikovať stopa osôb snažiacich sa o nepovolený prístup na náš server).

S vašimi personálnymi údajmi narábame s najvyššou dôvernosťou. Po vyplnení on-line formulára budú vaše osobné údaje (napr. meno alebo e-mailová adresa) slúžiť výhradne na komunikáciu s vami- na zasielanie požadovaných informácií a pokynov a nebudú zasielané tretím osobám.

Ak sa rozhodnete využiť naše služby, budeme si ešte raz osobitne žiadať váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Logo Impressum AGB

Biela mágia a voodoo: Impressum

V pracovné dni nás môžete zastihnúť telefonicky alebo e-mailom od 10:30 do 19:00 hod. Cez víkendy a sviatky od 13:00 do 17:00 hod.

Našu úspešnosť môžeme podložiť množstvom ďakovných listov. Presvedčte sa sami! TU si môžete prezrieť správy o našich úspechoch. Kontakt.

Preložené z nemeckého originálu: Impressum Datenschutz AGB

Mgr. Monika Slivová
Brezová 6
953 01 Zlaté Moravce
Telefón: +421 (0)902 734 483

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Telefón: +421 (0)944 572 078


Marion Daghan-Malenky

Daghan-Malenky GmbH
Weiße Magie
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar


Pavol Malenky
Marion Daghan-Malenky

Mobil: +49 (0) 160 9581 3493

IČO: 88 HRB 15208
Zapísaný v Obchodnom
registri súdu Kassel
IČ DPH: DE 272748576

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Máte problémy vo svojom ľúbostnom živote a neviete, ako ďalej? Ste práve teraz konfrontovaní s niečím, čo ste doteraz považovali za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni? Chcete nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebujete vedieť odpovede na vaše otázky?

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžete nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magierin Damona