Ďakovné listy od klientov

Rodina zachránená

danke_i
Vážená pani Daghan, Osobitne poďakovania za vaše úsilie - za vašu pomoc. Môžem opäť dýchať. Naša rodina sa takmer rozpadla (15 rokov mobingu úradmi) ...
I.