Ďakovné listy od klientov

Vďaka za nádherný spoločný čas

Milá Marion,

srdečná vďaka za nádherný spoločný čas.
Ďakujem, že si ma naučila reagovať na mnohé situácie a udalosti v živote človeka s ľahkosťou a tým dosiahnuť úžasné výsledky. A tiež ďakujem za trpezlivosť a silu, ktorú si mi venovala a za odvahu dosiahnuť cieľ.

Tu posielam jeden výrok, s ktorým som bola konfrontovaná a ktorý všetko zhŕňa na jednom mieste:

Keď si sa naučil
zmieriť sa z celým svetom,
milovať celé stvorenie,
milovať všetkých ľudí,
milovať všetky zvieratá,
milovať všetky rastliny,
milovať všetko,
nechať všetko rozpustiť sa v láske,
Uprednostňovať milosť pred právom – u seba aj u ostatných,
potom si pripravený byť zajedno s Bohom.
Autor neznámy

Ďakujem
S pozdravom T.