Ďakovné listy od klientov

Viera a dôvera

Aby človek veci pochopil, potrebuje často vysvetlenie alebo vedecké dôkazy. Ale medzi vysvetleniami a pochopením leží niečo veľmi hodnotné.

D B
"Uvedomenie si". Najhodnotnejšia a najneuveriteľnejšia vec v živote nepotrebuje žiadne vysvetlenie alebo vedecké dôkazy. Aj zázraky sa objavujú, keď sú naporúdzi viera a dôvera. S najúprimnejším pozdravom D B