Ďakovné listy od klientov

Moc a veľkosť

Dobré ráno milá Marion,
z najhlbšieho srdca ťa prosím o odpustenie, že som tak podceňoval tvoju moc a veľkosť. Túto situáciu spôsobil môj nedostatok viery a dôvery a je mi to veľmi ľúto. Teraz tu sedím a slzím, aké bremeno tu na mne leží. Keby som bol skutočne dodržal svoj sľub, nemusel by si J. a tiež ja opäť prestáť toľko nepríjemného.
Keby som si splnil svoju úlohu na 100%, všetko by sa bolo vyriešilo. Že to bolo na dosah som si skutočne neuvedomoval.
Viem, že to už nikdy nemôžem vrátiť späť a ešte mi bude trvať nejaký čas, kým toto strávim.
D