Ďakovné listy od klientov

Poďakovanie

Rada by som sa úprimne od srdca a s úctou poďakovala Paľkovi, Marion a Darinke. Za veľkú pomoc prejsť mojim ťažkým obdobím života. Za ich láskyplný ľudský prístup, za veľkú pomoc v mojich ťažkostiach, ktoré i ich snahou pominuli. A v poslednom rade za podanú pomocnú ruku v mojom sebarozvoji, ako i pri pritiahnutí životného partnera, ktorého som mohla stretnúť a opäť uveriť v lásku.

Týchto skvelých ľudí s láskou odporúčam. 💜💜💜

Ste úžasní. Boh Vám žehnaj!

XY (Rakúsko)

Šťastie nemôže byť, že teraz je, zajtra nie je. Pre Osobnosť je šťastie večné. Strácame ho len vtedy, keď strácame seba ako Osobnosť. V tom spočíva zmysel. 💜