Najčastejšie otázky: Mágia, meditácia, spiritualita ✔

Aké sú riziká mágie, budem niesť v budúcnosti následky za dopad magickej činnosti?

Aké sú riziká mágie, budem niesť v budúcnosti následky za dopad magickej činnosti?
Mágia vždy podlieha zákonu akcie a reakcie. To znamená, že všetko zlé sa nám vráti naspäť. A presne kvôli tomu sa my venujeme iba bielej mágii. Teda našou mágiou sa nikto k ničomu nenúti, ale sú odstraňované len rôzne blokády, problémy a strachy, ktoré bránia tomu, aby sa realita rozvinula v pozitívnom zmysle tak, ako má.

Prostredníctvom ochrannej mágie sa dá vybudovať ešte o niečo silnejšia ochrana pre auru, než aká sa vyskytuje u bežnej, zdravej populácie. Táto ochrana vydrží aj niekoľko rokov a tak sú naši klienti chránení pred negativitami aj niekoľko desaťročí. To znamená, že dotyčná osoba zažíva mnoho náhodne-šťastných situácií, ktoré smerujú jej život k väčšej rovnováhe a blahobytu. Preto odporúčame ochrannú mágiu každému.

Foto © agsandrew - Istockphoto.com / pmalenky