Najčastejšie otázky: Mágia, meditácia, spiritualita ✔

Ako mám správne meditovať?

Ako mám správne meditovať?
Meditácia ako taká je práca s pozornosťou. To znamená, že pri meditácii ideme s pozornosťou do svojho vnútra. Snažíme sa zistiť odkiaľ prichádzajú naše myšlienky a pocity, snažíme sa tomu porozumieť a snažíme sa ich dostať do určitého bodu. Snažíme sa teda pozorovať svoje myšlienky a pocity. Základná meditačná prax spočíva v tom vlastné myšlienky “pozorovať a nechať ich prúdiť bez hodnotenia a posudzovania”. Dôležitá je krátka ranná a dlhšia večerná meditácia.

Na začiatku meditácie je dôležité nájsť si nejaké tiché miesto, vypnúť počítač, mobil a eliminovať ďalšie rušivé elementy. Veľmi dobré je meditovať pri tichej meditačnej hudbe. Odporúčame vám tohto autora na meditáciu: ”Hariprasad Chaurasia”. Je to indický autor, ktorý patrí medzi indickú klasickú hudbu. Ďalej odporúčame aj slovenského autora ”Maoka”. Ako meditačná hudba nám ale môže slúžiť čokoľvek. Na našej webstránke si môžete vypočuť aj naše meditačné MP3 s pozitívnymi afirmáciami.

Meditovať sa dá vo vnútri, meditovať sa dá vonku. Vonku je to lepšie kvôli energetike. Na druhej strane je ale dôležité meditovať tak, aby človek neprechladol.

Pod meditáciou rozumieme stav mysle, a nie polohu tela. Meditovať možno teda v akejkoľvek polohe - posediačky, poležiačky a podobne. Prvoradá je čistota srdca a mysle, a tým sa treba neustále zaoberať. To znamená, že človek pozoruje svoje myšlienky a vnútorné pocity a neustále ich opravuje tak, aby boli pozitívne a v súlade s božskými zákonmi. Meditáciu možno rozdeliť na niekoľko častí alebo podoblastí:

1.) Pozorovanie a prehodnocovanie svojej mysle a pocitov. Dostavenie sa do rovnováhy.
2.) Sústredenie a komunikácia s majstrom a/alebo sústredenie a komunikácia s Bohom.
3.) Modlitba.


Dôležité je, aby sa na začiatku meditácie človek uvoľnil a aby začal vnímať vo svojom vnútri rušivé elementy. Tieto rušivé elementy sú určité napätia alebo neustále opakujúce sa myšlienky. Neustále opakujúce sa myšlienky prichádzajú z dvoch zdrojov. Buď nejakej časti reality hovoríte príliš “ÁNO” alebo nejakej časti reality hovoríte príliš “NIE”. To znamená, príliš hovoríte “ÁNO” alebo príliš hovoríte “NIE”.

Napríklad: Niekto hovorí príliš “ÁNO” v zmysle, že túži po niečom a hovorí si, že ak to nedosiahne, tak nie je dosť hodnotný alebo jeho život nie je dosť plnohodnotný a dosiahnuť to musí. A tým v podstate vzniká vnútorná blokáda. Alebo má človek z niečoho strach. Napríklad žena má strach z toho, že ju muž opustí alebo podnikateľ má strach z toho, že skrachuje. A to je to ich veľké "NIE". To, ale ešte neznamená, že tomu človeku majú byť tieto veci jedno. Ale nech už túžba po niečom alebo strach pred niečím, majú zostať v určitých medziach. To znamená, ak príde žene na myseľ, že môže stratiť svojho muža, tak tá myšlienka by mala byť: “Urobím vždy všetko pre to, aby som ho znovu získala a milujem ho dosť na to, aby som mu dala slobodu”. Alebo podnikateľ, ktorý má strach pred skrachovaním si jednoducho povie: “Urobím vždy všetko pre to, aby som neskrachoval a to, čo nie je v mojich silách odovzdávam vyššej moci”. Keď človek postupuje týmto spôsobom, tak len pozoruje tok svojich myšlienok, bez hovorenia ÁNO/NIE.

Pred meditáciou je potrebné sústrediť sa na svoj dych. Urobí sa pár hlbších nádychov nosom a výdychov ústami. Možno si tiež predstaviť, ako pozitívna energia pri nádychu do nás vchádza a negatívna energia pri výdychu z nás vychádza. Ďalej sa pri meditácii dýchanie nezosilňuje ani nepotláča. Taktiež pred a po meditácii je dôležitá modlitba “Otčenáš” a vyslovenie odporúčanej mantry. Dôležitá je aj koncentrácia na túto mantru, aby sme sa napojili na určité sily. Pri meditácii sa vždy používa biela sviečka, ktorá symbolizuje čistotu. Ďalšie sviečky sa volia podľa potreby a významu. Napríklad: Pre energiu a lásku je to červená sviečka, pre úspech je to zase zlatá sviečka. Bledomodrá sviečka sa používa pre uzdravovanie.

Foto © MichaelSvoboda - Istockphoto.com / pmalenky