Najčastejšie otázky: Mágia, meditácia, spiritualita ✔

Ako pracujú energie? Čo si možno predstaviť pod pojmom energia a práca s energiami? Môžu byť energie aj nebezpečné?

Ako pracujú energie?
Energia je v podstate niečo ako svetlo a aj niečo ako nejaká informácia. Práca s energiami sa dá predstaviť aj tak, že v podstate určité svetlo, určitá sila, určité vedomie a určitá informácia je poslaná. A tieto aspekty v podstate vchádzajú do tela toho človeka alebo sa zlučujú s jeho telom. Energie môžu byť aj nebezpečné, ak je to čierna mágia. To znamená, ak je to opak života.

Každý človek má okolo seba auru, t.j. magnetické pole. V tejto aure sa môžu vytvoriť diery - tie môžu byť spôsobené chorobami, stresom, užitím drog alebo pôsobením negatívnych emócií. Týmito dierami potom do tela môžu ľahko preniknúť negatívne entity. Každý človek môže svoju auru do istej miery obnoviť. Toho je možné dosiahnuť správnym stravovaním, primeraným pohybom a duchovnými cvičeniami. K tomu patrí napríklad čítanie duchovných kníh, akými sú: Biblia, Rámájana, Bhagavadgíta, Budhistické písma (napríklad: Po stopách Budhu), Tao Te Ting a iné. Všetky náboženstvá pochádzajú z jedného zdroja, a tak je možné nájsť mnoho pravdy v rôznych náboženstvách a duchovných náukách. Mali by sme ale poznamenať, že každé náboženstvo deklaruje aj veľa poloprávd, a preto by mal každý použiť svoje vlastné pocity, aby odlíšil pravdu od nepravdy. Na posilnenie aury sú samozrejme veľmi vhodné pravidelné meditácie a modlitby.

Foto © -M-I-S-H-A- - Istockphoto.com / pmalenky