Najčastejšie otázky: Mágia, meditácia, spiritualita ✔

Musí človek - klient v mágiu veriť, aby fungovala?

Musí človek - klient v mágiu veriť, aby fungovala?
Nemusí veriť, ale musí spolupracovať. Viera je významná, ale podstatná je spolupráca. Človek nemusí vôbec veriť v mágiu a ani nám samotným, ale podstatné je, aby počúval naše rady a aby rešpektoval naše pokyny. Keď klientovi napríklad povieme, aby si prečítal určitú knihu, tak je podstatné, aby si ju aj skutočne prečítal alebo, keď mu povieme, aby si urobil kúpeľ v slanej vode tak, aby ho urobil. Toto sú podstatné veci.

Čarodejníci a šamani v minulosti plnili skôr úlohu lekárov, psychológov, radcov a mudrcov. Stačí, keď ste odhodlaní svoju situáciu riešiť a chcete lepší život. Nejde preto ani tak o vieru v mágiu alebo dôveru v nás, ako samotné vaše rozhodnutie, že sa vám dostane pomoci. Ak v to veríte, cesty sa vždy nájdu!

Pokiaľ klient prejavuje veľké pochybnosti, pokúsime sa zodpovedať všetky jeho otázky, ale nebudeme ho nijako presviedčať. Pochybujúci, neistí ľudia v zúfalej životnej situácii sú často ideálnou korisťou rôznych šarlatánov, kde tiež často aj skončia. My presadzujeme zodpovedný a proaktívny prístup, ku ktorému musí človek aj sám dozrieť.

Foto © gehringj - Istockphoto.com / pmalenky

Čo v prípade, ak sa požadovaný cieľ nedosiahne?

Čo v prípade, že sa požadovaný cieľ nedosiahne?
Želaný cieľ sa nedosiahne iba v prípade smrti. Vždy pracujeme na danom probléme dovtedy, kým ten problém nie je nejakým spôsobom v pozitívnom zmysle vyriešený. A vždy existuje nejaká možnosť, ako tie veci zosilniť alebo urobiť inak, a vždy je nejaká cesta späť.

Napríklad: Aj keď si ten nejaký partner nájde niekoho iného, tak ešte to neznamená, že s tým niekým iným bude aj šťastný, a že od neho nikdy neodíde. Čím rýchlejšie a čím viac sa klient dokáže odpútať od času, tým lepšie. Nedávať si žiadne časové horizonty, ako napr. musí to klapnúť do 3 mesiacov a ak to dovtedy neklapne, tak cieľ nie je dosiahnutý. My sa sústredíme len na cieľ a nie na čas. To, na čo sa sústredíme, je kvalita. Aby zmyslom celej našej práce bolo šťastie, láska a spokojnosť klienta. A na tom pracujeme dovtedy, kým to nie je dosiahnuté, preto to môže trvať niekedy aj niekoľko rokov.

Foto © DNY59 - Istockphoto.com / pmalenky

Aké garancie poskytujete? Kde mám záruku, že sa bielou mágiou dosiahne môj želaný cieľ?

Aké garancie poskytujete?
To, čo vám môžeme my ako mágovia zaručiť je, že daný vzťah alebo nejaká situácia, dostane novú šancu. Ak chcete získať naspäť svojho partnera, vieme vám zaručiť, že znovu začnete spolu komunikovať. Ak niekto hľadá prácu, tak bude mať príležitosť tú prácu dostať. To, či v tej práci ale aj zostane alebo nie, už závisí od neho. Do akej miery teda využijete túto druhú šancu, závisí už iba od vás.

Napríklad: Partnerka odišla od partnera, pretože ju partner podvádzal. Bielou mágiou sa dá urobiť, aby sa tá partnerka k nemu vrátila a dala mu novú šancu. Ale ak ju on znovu bude podvádzať, tak tá partnerka od neho znova odíde. A to už nie je chyba mágie, ale chyba toho človeka. Ďalší príklad, ktorý môžeme uviesť: Niekto príde o prácu kvôli svojmu lajdáckemu prístupu. To, čo my môžeme mágiou urobiť je, aby dostal novú prácu. Ale ak nezmení svoj prístup a znova bude lajdák, tak tú prácu aj znovu stratí.

Mágiou sa dá vždy urobiť to, aby ten človek dostal v danom smere novú šancu. Zároveň je ale potrebné, aby keď tú šancu dostane, ju aj správne využil. Aj z tohto dôvodu sa potrebujeme s klientmi jedenkrát do týždňa rozprávať a tiež je potrebné, aby čítali odporúčanú literatúru a riadili sa našimi pokynmi.

Foto © DNY59 - Istockphoto.com / pmalenky