Najčastejšie otázky: Mágia, meditácia, spiritualita ✔

Je nutná pre mágiu alebo veštbu aj osobná návšteva?

Je nutná pre mágiu alebo veštbu aj osobná návšteva?
Osobná návšteva nie je nutná. V podstate mágiu a aj veštenie je možné vykonávať aj bez osobnej návštevy. Samozrejme potrebujeme k tomu od klientov potrebné informácie, najlepšie celé meno, dátum narodenia a ešte lepšie je, keď klient pripojí aj svoju fotografiu. Fotografiu takú, kde je dobre vidieť tvár s očami. Aj napriek tomu, že to nie je nevyhnutné, tak naše skúsenosti ukazujú, že osobný kontakt je vždy lepší, to sa týka tak mágie, ako aj veštenia. Čo sa týka veštenia, tak človek môže mať nejaké dodatočné otázky priamo pri veštbe. To znamená pýtanie sa a odpovedanie. Taktiež ak mág vidí toho klienta osobne, tak môže získať oveľa viac informácií. Vždy je však možné sa dohodnúť aj na konzultácií cez telefón, skype alebo inou formou. Väčšinu výkladov pri veštení vypracovávame na diaľku a zasielame v prílohe e-mailom. Ak však klient príde za nami osobne, tak v tom prípade nepotrebujeme od neho žiadne informácie. Čo sa týka mágie, tak sústredenie klienta je vždy lepšie, keď sa poznáme aj osobne. Pretože pri mágii je veľmi dôležitá aj dôvera.

Čo sa týka exorcizmu alebo čistenia od negatívnych síl, tak od určitého stupňa potrebujeme mať daného klienta pri sebe. To znamená, že osobná návšteva je v takomto prípade nevyhnutná. Nie je to možné len cez fotku a cez sústredenie sa. Napríklad, ak je to v nejakej budove alebo na nejakom zámku, tak potrebujeme fotografiu daného miesta. Ale ak je to ťažšie (nachádzajú sa tam mŕtve duše, džinovia a podobne), tak mág musí prísť osobne na to miesto, aby bolo očistené.

Samozrejme vždy preferujeme osobný kontakt priamo v našom Centre pre bielu mágiu, meditáciu a duchovný rozvoj u nás v Nemecku.

Foto © Pavol Malenký / Marion Daghan-Malenky / Daghan-Malenky GmbH