Najčastejšie otázky: Mágia, meditácia, spiritualita ✔

Existuje spätný odraz vo voodoo?

Existuje spätný odraz vo voodoo?
Otázka spätného odrazu je veľmi individuálna. V prvom rade je dôležité vedieť - kto, prečo, za čo, a ako niečo urobil. A to sa tiež nedá všeobecne povedať. Stretávame sa aj s názormi, že za mágiu sa nemajú brať peniaze. Ale my dávame ľuďom náš čas, našu energiu a oni nám tú energiu musia tiež nejakým spôsobom vrátiť, aby bola vo Vesmíre zachovaná rovnováha. To, že to ale takto robímy my, ešte neznamená, že to môže, alebo má robiť každý. Znovu to závisí od toho, čo a prečo to, daný človek robí. Robí to naozaj ako odraz svojho životného štýlu a poznania? Má na to oprávnenie od svojho majstra? Alebo si iba sám povedal: “Ja urobím to a to!”

A potom tu nejde o to, či ten človek robí nejakú voodoo techniku alebo sa “hrá” s tibetskými božstvami, a či prináša alebo neprináša obety. Ale ide o to, kto je, aké má poznanie, a na základe čoho sa rozhodol robiť to, čo robí. Preto sa my venujeme bielej mágii. A to aj dôvod, prečo sme takí prísni na našich klientov, pretože všetko sa vždy vráti. Môžeme to nazvať karmou, spätným odrazom alebo čímkoľvek iným.

Príklad z našej praxe: Keď robíme mágiu lásky, tak si musíme byť vedomí toho, že toho klienta potrebujeme dostať na takú úroveň, aby bol pre toho druhého partnera tým najlepším partnerom, aký pre neho na svete existuje. Keď to tak urobíme a dostaneme ho na túto úroveň, tak potom je to dobré pre obidvoch. A to sa aj nám vráti. To znamená, že spätný odraz (následky) tu vždy existuje, ako nejaká karma. Je teda skôr pravidlom, ako výnimkou. A pri karme nejde len o to, čo urobíte, ale dôležité je, prečo to urobíte!

Napríklad: Človek niekoho zabije. Otázkou je: Prečo ho zabil? Čo ak ten niekto chcel zabiť jeho ženu a on ho zabil v rámci sebaobrany? Myslíte si, že za to bude súdený? Ale čo keď ho ten človek iba opľul a jednoducho sa dotkol jeho ega a kvôli tomu ho zabil. Na teoretickej úrovni je to v podstate jedna a tá istá vec. Človek zabil človeka. Ale prečo ho zabil? Rozdiel je v úmysle. V prvom prípade ho ani nechcel zabiť, iba chcel zabrániť tomu, aby zabil jeho ženu. Konal v sebaobrane. A je zrejmé, že akonáhle tam niekto vytiahne nôž, tak človek nerozmýšľa. Jednoducho koná. A vyšlo to tak, že ho pichol jeho vlastným nožom a on zomrel. Trafil ho priamo do srdca. Nechcel to, ale tak to vyšlo. Bude za to súdený?

Foto © Fotolia.De Africa Studio / pmalenkyČítať viac...

Aký význam má zasvätenie do voodoo a čo to obnáša?

Aký význam má zasvätenie do voodoo a čo to obnáša?
Voodoo je náboženstvo. Existuje neskutočné množstvo rôznych majstrov a každý z nich má svoju vlastnú techniku. Zasvätenie vo voodoo funguje tak, že človek sa spojí s určitým božstvom. Vo voodoo sú vzývané rôzne božstvá, napríklad Erzulie pre lásku alebo Loco pre liečenie, ale každý človek má určitú predispozíciu komunikovať viac s jedným božstvom a zasvätenie vo voodoo znamená spojenie práve s týmto božstvom.

Zasvätenie vo voodoo môže fungovať aj tak, že zasvätenec odovzdáva časť tela tomu božstvu a to božstvo sa potom snaží cez tú časť tela s ním komunikovať. Vo voodoo sa to takto často robí. Napríklad malíček patrí Locovi a potom do istej miery (alebo celkom) človek stráca kontrolu nad týmto malíčkom a malíček robí určité pohyby, ktorými sa dané božstvo snaží človeku niečo naznačiť. Nie je to však niečo, čo by sme vám odporúčali. Je to klasická voodoo technika, ktorú my neodporúčame a ani ju nerobíme. Pri zasvätení je lepšie, keď s tým božstvom budete mať telepatický kontakt a bude sa vám snažiť povedať, čo máte a čo nemáte robiť. To je hlavným zmyslom zasvätenia - komunikácia medzi božstvom a človekom. A k tomu patria aj astrálne cesty. Nie je to teda len otázka techniky, ale otázka duchovného rozvoja a otázka toho, aký ten človek je. Skutočný mág musí pracovať na svojich slabostiach a skutočný zasvätenec sa nesmie nikoho a ničoho báť! To ešte neznamená, že zasvätenec alebo mág necíti strach, ale dokáže akékoľvek negatívne pocity využiť aj vo svoj prospech. Využije ich pre akciu a nie je týmito vecami paralyzovaný.

Ďalej do voodoo zasvätenia patrí aj majstrovanie astrálnych ciest. Daný človek musí dokázať realizovať minimálne astrálne cesty 2. stupňa. Potom sa to testuje tým spôsobom, že často sa tomu adeptovi zlomí ruka alebo nejakým iným spôsobom ho zbijú, tak aby zistili, či vskutku nereaguje. To znamená, či je naozaj v astrále, mimo svojho tela dostatočne silným spôsobom. Techniky, ktoré sa však používajú v Afrike alebo na Haiti sa nám Európanom môžu zdať veľmi brutálne, ako napríklad to, že adepta zatvoria do truhly so živým hadom, zlomia mu ruku, zbijú ho alebo mu vypália ohňom na ruku nejaké znamenie, vychádzajú však z danej kultúry a majú svoju tradíciu. V Európe sa väčšinou takéto techniky nepoužívajú. O to subtílnejšie a často aj inak stavané potom dané skúšky sú.

Foto: © adventtr - Istockphoto.com I pmalenky

Ľúbostná mágia, spájanie partnerov. Čítať viac...

Čo je to voodoo? Je voodoo čierna mágia?

Čo je to voodoo? Je voodoo čierna mágia?
Voodoo má nezaslúžene zlú povesť. Túto mágiu považuje väčšina ľudí za temnú, negatívnu alebo ju dokonca opisuje ako diabolskú. Takéto uvažovanie však nie je správne. Väčšina mágov čiernu mágiu nerobí. Je to skôr kultúrne nepochopenie, kedy Američania opovrhovali "barbarskými zvykmi černochov" a zároveň sa ich báli. Čierna mágia vyšla vlastne z potreby brániť sa. Voodoo nie je biele ani čierne. Voodoo je tiež magická technika. Základom voodoo je práca s duchmi a prírodnými silami. Je to spojenie s božstvami a duchmi. Voodoo ako také je náboženstvo ako každé iné, napr. kresťanstvo, hinduizmus či budhizmus. Voodoo mágia už zachránila prostredníctvom liečebných rituálov veľké množstvo životov. Pomocou voodoo už bolo uzdravených neskutočne veľa ľudí. Je iba v rukách ľudí či budú robiť bielu alebo čiernu mágiu. Nie je to teda otázka techniky, ale otázka toho, čo človek robí a za akým účelom.

Foto © Pavol Malenký / Marion Daghan-Malenky / Daghan-Malenky GmbH