Najčastejšie otázky: Mágia, meditácia, spiritualita ✔

Čo je skutočne biela mágia?

Čo je skutočne biela mágia?
Skutočná biela mágia vychádza z poznania seba samého. Z toho, že človek našiel sám seba, že našiel Boha. Potom aj Boh dáva človeku nejaké zvláštne sily. Musí tam ale vždy byť dobro. Mágia je neutrálny nástroj a iba sám človek - mág jej dáva farbu. V bielej mágii človek pracuje na sebe, aby pomohol iným. V čiernej mágii človek pracuje na iných, aby pomohol sám sebe. Čierna farba znamená teda niečo negatívne, zatiaľ čo biela farba má pozitívne úmysly. Čo je však pozitívne alebo negatívne je pomerne relatívne a mení sa to aj s časom.

Biela mágia je neutrálny nástroj. Len v rukách človeka je možné ho použiť dobrým alebo zlým spôsobom. Rozhodujúce je, aký je cieľ a motivácia mága a klienta. Biela mágia je nástroj podobný atómovej energii. Môže nám vyrábať svetlo, ktoré nám pomáha, alebo môže aj ničiť, pokiaľ nie je použitá správne.

Biela alebo čierna mágia je ale volená a praktizovaná vedome. Pri čiernej mágii prisľúbi mág svoju dušu diablovi. Po svojej smrti potom musí mág diablovi slúžiť. Ako protislužbu má počas svojho života sily, ktoré môže využívať ku svojim egoistickým cieľom.

Foto © GraconDesign - Istockphoto.com / pmalenky

Biela mágia.