Najčastejšie otázky: Mágia, meditácia, spiritualita ✔

Je nutná spolupráca aj z mojej strany a v čom spočíva?

Je nutná spolupráca aj z mojej strany a v čom spočíva?
Pri veštení nie je nutná žiadna spolupráca. Čo sa týka bielej mágie, tak je to vždy individuálne. To znamená, všeobecne odporúčame klientom čítať duchovnú literatúru. Táto literatúra je zvolená vzhľadom na vek, pohlavie a problém, ktorý ten človek má.

Ďalej odporúčame modlitby s tým, že každý podľa svojej viery. Nikomu nevnucujeme žiadnu vieru či náboženstvo. Samozrejme dôležitá je aj koncentrácia na nás. Od klienta potrebujeme, aby si raz za deň alebo za dva dni našiel chvíľku čas a v tomto čase, aby potom meditoval pri zapálených sviečkach, čítal, modlil sa alebo sa koncentroval na nás. Rôznym klientom odporúčame rôzne farby sviečok pri meditácii, pretože každá farba má pozitívny vplyv na iný problém. Tiež je potrebné urobiť si raz týždenne kúpeľ v slanej vode. Keď klient bude dodržiavať všetky naše rady a pokyny, požadovaný cieľ sa dosiahne oveľa rýchlejšie.

Foto © Pavol Malenký / Marion Daghan-Malenky / Daghan-Malenky GmbH