Najčastejšie otázky: Mágia, meditácia, spiritualita ✔

Prečo sa za magické služby platí...

Prečo sa za magické služby platí...
Prečo sa za mágiu platí?

Ľudia si častokrát kladú túto otázku a myslia si, že ak má niekto nejaký dar alebo schopnosti, tak by mal tieto schopnosti využívať pre dobro iných a pomáhať im bezplatne, alebo iba za nejakú symbolickú cenu. Avšak už zabúdajú na to, že za magickou prácou sa toho skrýva oveľa viac, ako sa na prvý pohľad môže zdať a aj Vesmír funguje na inom princípe…

Ale to najpodstatnejšie je to, že táto otázka je v podstate položená zle. Ide o to, že drvivá väčšina ľudí považuje peniaze za niečo zlé. Myslia si, že je to niečo zlé a mali by ťažko pracovať, prebíjať sa, aby sa k týmto peniazom dostali, a potom vo voľnom čase robiť to, čo ich baví. Ale to je omyl! A to je aj dôvod, kvôli ktorému je v dnešnej dobe drvivá väčšina ľudí nespokojných a neúspešných.

Peniaze, rovnako ako mágia, nie sú ani negatívne, ani pozitívne. To, čo my šírime, a čo sa snažíme sprostredkovať aj našim klientom je, aby robili to, čo ich baví. A keď budú robiť niečo, čo ich baví, budú to robiť nie ako povolanie, ale ako poslanie, nájdu v tom aj nejaký hlbší zmysel, tak sa im aj začne dariť. Keď sa im začne dariť, tak budú automaticky dostávať aj viac peňazí. A budú úspešní!!! Taký je univerzálny zákon. Človek si musí uvedomiť, že peniaze nie sú ani dobré, ani zlé, rovnako ako energia. Alebo inými slovami: Peniaze sú dobré alebo zlé v závislosti od toho ako ich použije človek. Či ich použije na dobré alebo na zlé účely.

A ako je to u nás? Každý z nás vyštudoval aj niečo iné. Pavol je matematik a študoval matematiku a telesnú výchovu na Univerzite Komenského v Bratislave. Marion pracovala v oblasti zdravotníctva ako ošetrovateľka a zdravotná sestrička. Monika je právnička a študovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Darinka má klasické technické vzdelanie v odbore strojárstva a pracovala ako autorizovaná projektantka vzduchotechniky zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov. Slávka je inžinierka a vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Jaroslav je 5 hviezdičkový kuchár. Ale v živote každého človeka príde ten bod, kedy sa začne venovať duchovným veciam, mágii a podobným veciam v rámci svojho voľného času. Ale keď tých ľudí, ktorým chce pomôcť je stále viac a viac, tak v tom nejakom bode si musí povedať: “Ok, na to, aby som im mohol všetkým pomáhať, tak budem musieť menej pracovať. A keď niekto menej pracuje, tak má samozrejme aj menej peňazí. Tým pádom musí začať brať za to peniaze.

Magická práca sama o sebe je práca ako každá iná. Aj mág má svoje výdavky, ktoré jednoducho musí platiť. A keď chce svoje schopnosti využívať na pomoc ľuďom, tak mu ľudia za tieto služby musia aj zaplatiť. Je to práca, ktorá si vyžaduje aj svoje vzdelanie a potrebný materiál. Značná časť sumy, ktorú nám klient zaplatí sa použije práve na nákup rituálnych pomôcok. Na rituály je potrebné nakúpiť veľmi veľa vecí, ktoré musia byť v najvyššej kvalite. V cene je teda zahrnutý potrebný materiál, energia a množstvo času. Materiál býva nezvyčajný a ťažko zohnateľný. Často ho objednávame zo zahraničia. Klient teda platí za náš čas, odbornosť a pomôcky. Všetky veci, ktoré používáme pri rituáloch musia mať určitú kvalitu, a preto stoja svoju cenu alebo sú časovo veľmi náročné. Toto všetko zohľadňujeme pri určovaní našej ceny.

Ďalším dôvodom prečo sa za magické služby platí je to, že vo Vesmíre musí byť zachovaná určitá rovnováha. Každá vec na svete má svoju cenu. Nie je možné len tak meniť osudy ľudí, ktoré si niekedy aj právom zaslúžili. Aby bol magický zásah úspešný musí sa vyrovnať aj dlh. To znamená, že daný klient musí vo svojom živote niečo obetovať a musí sa niečoho vzdať. V dnešnej dobe sú to práve peniaze.

Môžeme uviesť aj konkrétny príklad z našej praxe. Každý z nás, kto sa niekedy snažil bezplatne pomôcť napríklad niekomu zo svojej rodiny, alebo priateľom vie, že sa to málokedy podarilo. Dôvod je ten, že človek, ktorý dostane pomoc bezplatne, zaujme pasívny postoj a celú zodpovednosť za svoj život vloží do našich rúk. Povie si: “Ja nebudem robiť nič, vy sa snažte a ukážte, čo viete!” A to je chyba a prestáva to fungovať. Každý musí prevziať zodpovednosť za svoj život sám. Mali sme už niekoľkých klientov, ktorých sme zobrali zadarmo alebo iba za malé peniaze a spolupráca z ich strany bola nulová. Keď je niečo zadarmo, tak si to ten človek jednoducho neváži.

A ďalšou vecou je, že na to, aby niekto kvalitne mohol robiť mágiu, tak to musí byť aj jeho životný štýl. To znamená, že to musí robiť 24 hodín denne. Musí byť mágom celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Musí to byť jeho spôsob myslenia. A jeho magický výcvik trvá niekoľko životov. Naše skúsenosti ukazujú, že po čase vyhodíme 90 až 95 % ľudí, ktorí u nás začnú so štúdiom mágie, pretože nemajú dostatok disciplíny dotiahnuť veci do konca. Taký seriózny magický výcvik trvá vždy niekoľko rokov, alebo až niekoľko životov. Nie je to možné presne stanoviť.

Takže prečo by sme nemali brať za mágiu žiadne peniaze? Nemáme brať za mágiu peniaze, kvôli tomu, že nám to robí radosť? Alebo kvôli tomu, že to vidíme ako životný štýl, ako naše poslanie? Okrem toho sa veľa tých peňazí použije napríklad aj na podporu detských domovov. A to môžeme robiť tiež len vtedy, keď si za naše služby necháme zaplatiť. Preto je aj toto jeden z dôvodov, kvôli ktorému sú naše služby platené.

Foto © Fotolia.De samiramay / pmalenky