Najčastejšie otázky: Mágia, meditácia, spiritualita ✔

Čo všetko možno zahrnúť pod pojem "vnútorné blokády"? Aké techniky sa používajú na odstránenie vnútorných blokád? Ako také odstraňovanie blokád prebieha?

Čo všetko možno zahrnúť pod pojem
Pod pojmom “blokáda” si môžeme predstaviť niečo, čo bráni prirodzenému toku energie. Ak ten prirodzený tok energie je narušovaný, tak potom sa časom začína prejavovať aj vo fyzickej rovine. Napríklad ako určitá bolesť, ako choroba alebo ako strach niečo urobiť alebo niečo povedať. Tých techník na odstraňovanie vnútorných blokád je neskutočne veľa. To znamená: Odstraňovanie blokád môže byť aj na základe iného jedla alebo iného spôsobu dýchania. Blokády sa môžu ďalej odstraňovať aj posielaním energie alebo magickými technikami. Tých vecí je veľmi veľa.

Napríklad: Jednou z takýchto známych techník na odstraňovanie blokád je odstraňovanie blokád formou uzlíkov. Zoberie sa jedna dlhá šnúrka, urobí sa niečo také, ako malá astrálne cesta a človek sa snaží tú určitú blokádu vytiahnuť z tela toho poškodeného. Je to však úspešné len vtedy, ak to nie je robené len predstavivosťou a silou vôle, ale ak človek je schopný vojsť aj do iných dimenzií. Pretože aj tá šnúrka najskôr musí začať existovať aj na inej úrovni. Ten mág v podstate má tú šnúrku a musia sa na tú šnúrku sústrediť, aby začala existovať na inej úrovni. Do tej šnúrky mág musí dať určitú silu. A tým pádom sa dá používať na uzlenie tých blokád. Potom mág ide k tomu klientovi a snaží sa tú blokádu zauzliť, ako keby sa na ňu sústredí a zauzlí ju. To znamená, že tá blokáda akoby zostala v tej šnúrke. Potom sa tá šnúrka spaľuje. Namočí sa do oleja a spáli sa.

Samozrejme medzi známe techniky na odstraňovanie blokád ďalej patria aj meditácie s anjelmi, rozhovory s klientmi, určitý tréning a podobné veci. Takže tých metód je skutočne veľa. Čo sa týka výberu najvhodnejšej metódy, tak vždy ide o osobnú vec. To znamená: U každého klienta je nutné použiť niečo iné alebo je vhodná nejaká iná technika či metóda.

Foto © Pleasureofart - Istockphoto.com / pmalenky