Najčastejšie otázky: Mágia, meditácia, spiritualita ✔

Už som sa obrátil/a aj na iného bieleho mága, ale zaplatil/a som veľa peňazí a ešte stále nevidím žiadnu zmenu mojej situácie.

Už som sa obrátil/a aj na iného bieleho mága, ale zaplatil/a som veľa peňazí a ešte stále nevidím žiadnu zmenu mojej situácie.
Ako mám vedieť, že tentokrát to bude iné?

Samozrejme tu sa ponúka najskôr otázka u akého mága ste boli. V dnešnej dobe existuje na internete neskutočné množstvo webových stránok, ktoré neudávajú žiadnu adresu, neposkytujú žiadne ďalšie kontaktné informácie, a ani neponúkajú možnosť navštíviť daného mága osobne.

Práve pri bielej mágii je dôležité sa s mágom aj osobne porozprávať, navštíviť ho alebo prinajmenšom s ním nadviazať aspoň telefonický kontakt. V prípade, že tieto podmienky nebudú splnené, čo je prípadom aj mnohých internetových stránok, možno predpokladať, že nám nebude poskytnutá ani žiadna pomoc alebo podpora zo strany bielej mágie. Mágia iba prostredníctvom e-mailovej komunikácie je nezmysel.

Naopak, biela mágia môže veľmi dobre pomôcť, ak klient alebo záujemca o niektorú z magických služieb, navštívi daného mága osobne. V konečnom dôsledku to znamená, že osobný kontakt nie je pre bielu mágiu nevyhnutný, avšak je veľmi cenný a užitočný, čo sa nám doteraz preukázalo aj v praxi. Ak osobný kontakt nie je možný, tak v takom prípade je dobrý aj telefonický rozhovor, avšak možnosť vidieť sa osobne tvárou v tvár (cez Skype...) je ešte lepšia. Toto sú také hrubé podmienky toho, aby sme mohli spoločne pracovať na dosiahnutí cieľa.

Ak došlo k osobnému kontaktu alebo dokonca ten mág navštívil klienta osobne, tak ďalšou otázkou je to, čo presne robil, alebo aké pomôcky pritom použil. Zásadne je vždy veľmi dobré navštíviť mága osobne a pocítiť v atmosfére niečo zvláštne, niečo nezvyčajné. Priestory, v ktorých mág prevažne vykonáva mágiu sú nabité energiou, a keď do nich človek vstúpi, tak môže cítiť niečo nezvyčajné. Ak tomu tak nie je, tak v takom prípade by ste mali svoje rozhodnutie, začať s takýmto mágom spolupracovať, ešte prehodnotiť. Môže to znamenať aj to, že to želanie, ktoré nás k takémuto “mágovi” priviedlo, by sa malo na určitú dobu odložiť. Biela mágia však neznamená, že len preto, že ste vykonali nejaký rituál, môžete hneď očakávať aj výsledky.

Ako príklad môžeme uviesť nejakú situáciu z oblasti ľúbostnej mágie. Muža, po ktorom túžite, ale momentálne má priateľku, nebudete môcť pomocou rituálu od jeho priateľky oddeliť a spôsobiť to, že sa rozídu. Rituály a biela mágia potrebujú častokrát aj celé mesiace, kým vidíme prvé výsledky, a často vyžadujú aj prácu na sebe samom. Je to prirodzený proces, ktorý niekedy potrebuje dlhší čas a vyžaduje si aj trpezlivosť a húževnatosť.

Foto © Pavol Malenký / Marion Daghan-Malenky / Daghan-Malenky GmbH