Inšpirácia a prameň múdrosti ☝

Osvietenie

Osvietenie znamená pochopiť, že netreba nikam ísť, nič nové urobiť ani sa nestať iným, než sme presne v tomto momente.

Osvietenie

Foto © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenký I Slávka Strešňáková I Daghan-Malenky GmbH

Múdrosť

Múdrosť nezávisí ani od rozumu, ani od pamäti, ale od zrelosti, čistoty a dokonalosti každého jednotlivca.

- František Bardon

Múdrosť

Foto © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenký I Slávka Strešňáková I Daghan-Malenky GmbH

Nebo a Zem

Nech je nebo tvojím otcom, zem tvojou matkou a všetko, čo žije tvojimi bratmi a sestrami…

nebo_zem

Foto © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenký I Slávka Strešňáková I Daghan-Malenky GmbH