Inšpirácia a prameň múdrosti ☝

Hľadanie Boha

Hľadanie Boha
Muž zašepkal: ‘Bože, prehovor ku mne’. A zaspieval slávik. Ale muž to nepočul.
Tak muž zakričal: ‘Bože, prehovor ku mne!!’ A naprieč oblohou sa prevalil hrom a blesk. Ale muž nepočúval...
Muž sa poobzeral a povedal: ‘Bože, daj sa mi vidieť’. A jasne sa rozžiarila hviezda. Ale muž ju nevidel.
A muž zavolal: ’Bože, ukáž mi zázrak!’ A zrodil sa nový život. Lenže muž si to nevšimol.
Ten muž v zúfalstve vykríkol: ‘Dotkni sa ma, Bože, a daj mi poznať, že si tu!!’ Na to sa Boh načiahol a dotkol sa ho. Ale muž zmietol motýľa a šiel ďalej...

Foto: © onebluelight - Istockphoto.com I pmalenky

Cesta k Bohu

Cesta k Bohu Citáty
„Ak si sa rozhodol konať Moju vôľu a kráčať po Mojich cestách, musíš tak činiť z celého srdca, nech to znamená čokoľvek. Musíš brať veci tak, ako sú, keď sa učíš nasledovať Moju vôľu. Iba vtedy, keď všetko dáš, všetko dostaneš. V duchovnom živote nemôžeš vybrať všetky hrozienka z koláča a nechať cesto; buď všetko, alebo nič.

Mnohé duše si chcú vyberať iba tie životné úlohy, ktoré ich priťahujú, a prehliadať tie, ktoré nevyhovujú ich nižším potrebám. Pokiaľ tak konáš, potom nežiješ duchovným životom; vyberáš si  volíš to, čo chceš konať ty, nie to, čo od teba vyžadujem Ja.

Nemôžeš očakávať, že sa veci budú vyvíjať pre teba priaznivo, ak je tvoj postoj taký. Ja potrebujem tvoju úplnú oddanosť a odovzdanosť, skôr než môžem konať divy a zázraky vo vnútri a cez teba. Teraz, keď to vieš, prečo pre to niečo neurobíš?“

Foto: © CWLawrence - Istockphoto.com I pmalenky

Meditácia Voodoo Meditačné Semináre