Inšpirácia a prameň múdrosti ☝

Indiánska modlitba

Indiánska modlitba
Usilujem sa o silu, ale nie preto, aby som porazil môjho brata, ale preto, aby som porazil môjho najväčšieho nepriateľa – seba samého. Prosím ťa priprav ma na to, aby som mohol ku tebe prísť s čistými rukami a priamym pohľadom. Tak, aby moja duša mohla prísť ku tebe bez hanby, keď život vyhasne ako slnko k večeru. (Indiánska modlitba)

Veľký duch, uchráň ma predtým, aby som začal niekoho súdiť bez toho, aby som prešiel jednu míľu v jeho mokasínach. (Apači)

Ľudia, ktorí iba pracujú, nemajú čas snívať. Len tí, ktorí snívajú sa dostanú k múdrosti. (Smohalla z Nez Perle)

Myslím, že meradlom hodnôt pre civilizáciu nie je výška betónových stavieb, práve naopak, meradlom hodnôt je, ako si ľudia v tejto civilizácií rozumejú so svojimi blízkymi a okolím. (Sun Bear z Chippewa)

Foto: © KenCanning - Istockphoto.com I pmalenky