Inšpirácia a prameň múdrosti ☝

Príbeh Rámájana

Príbeh Rámájana
Hinduizmus má niekoľko svätých kníh. Jednou z nich je Mahábhárata, druhou je Rámájana a ďalšou sú Védy. Rámájana je v podstate staroveký indický epos o kráľovi Rámovi, ktorý sa narodil ako dokonalý človek. V Rámájane sa nekladie dôraz na nejaký dej, ale na dialógy.

Rámov otec mal tri ženy. Ráma sa po nejakom čase mal stať kráľom, ale jedna z tých žien mala u tohto kráľa možnosť, aby jej splnil 2 želania, pretože mu svojho času zachránila život. A ona predtým, ako mal byť Ráma korunovaný povedala, že kráľom sa má stať jej syn Bharat, a že Ráma musí odísť na 14 rokov do lesov, a 14 rokov sa nesmie objaviť v žiadnom meste.

Ráma to poslúchol a odišiel do lesov aj so svojím bratom Lakšmanom a so svojou manželkou Sítou. Jeho otec sa od žiaľu z toho utrápil a zomrel. Keď sa o tom celom dozvedel jeho brat Bharat, tak povedal vlastnej matke, že ju viac ako matku neuznáva a prišiel aj s celým sprievodom za Rámom, aby ho presvedčil, aby sa vrátil ako kráľ. Povedal mu, že jeho dôvodom je čistá láska a on, rovnako ako všetci poddaní z kráľovstva, ho ľúbia čistou láskou a je teda jeho povinnosťou uznávať tento najvyšší princíp, princíp čistej lásky a vrátiť sa ako kráľ.

Čítať viac...

Život je láska

Život je krása, obdivuj ju.
Život je sen, urob ho realitou.
Život je povinnosť, naplň ju.
Život je hra, hraj ju.
Život je cenný, pestuj ho.
Život je bohatstvo, chráň ho.
Život je láska, poteš sa s ňou.
Život je hymnus, spievaj ho.
Život je výzva, prijmi ju.
Život je dobrodružstvo, riskni ho.
Život je šťastie, zaslúž si ho.
Život je život, bráň ho!