Inšpirácia a prameň múdrosti ☝

Príbeh Rámájana

Príbeh Rámájana
Hinduizmus má niekoľko svätých kníh. Jednou z nich je Mahábhárata, druhou je Rámájana a ďalšou sú Védy. Rámájana je v podstate staroveký indický epos o kráľovi Rámovi, ktorý sa narodil ako dokonalý človek. V Rámájane sa nekladie dôraz na nejaký dej, ale na dialógy.

Rámov otec mal tri ženy. Ráma sa po nejakom čase mal stať kráľom, ale jedna z tých žien mala u tohto kráľa možnosť, aby jej splnil 2 želania, pretože mu svojho času zachránila život. A ona predtým, ako mal byť Ráma korunovaný povedala, že kráľom sa má stať jej syn Bharat, a že Ráma musí odísť na 14 rokov do lesov, a 14 rokov sa nesmie objaviť v žiadnom meste.

Ráma to poslúchol a odišiel do lesov aj so svojím bratom Lakšmanom a so svojou manželkou Sítou. Jeho otec sa od žiaľu z toho utrápil a zomrel. Keď sa o tom celom dozvedel jeho brat Bharat, tak povedal vlastnej matke, že ju viac ako matku neuznáva a prišiel aj s celým sprievodom za Rámom, aby ho presvedčil, aby sa vrátil ako kráľ. Povedal mu, že jeho dôvodom je čistá láska a on, rovnako ako všetci poddaní z kráľovstva, ho ľúbia čistou láskou a je teda jeho povinnosťou uznávať tento najvyšší princíp, princíp čistej lásky a vrátiť sa ako kráľ.

Čítať viac...