Inšpirácia a prameň múdrosti ☝

Nebo a Zem

Nech je nebo tvojím otcom, zem tvojou matkou a všetko, čo žije tvojimi bratmi a sestrami…

nebo_zem

Foto © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenký I Slávka Strešňáková I Daghan-Malenky GmbH