Inšpirácia a prameň múdrosti ☝

Príbeh Rámájana

Príbeh Rámájana
Hinduizmus má niekoľko svätých kníh. Jednou z nich je Mahábhárata, druhou je Rámájana a ďalšou sú Védy. Rámájana je v podstate staroveký indický epos o kráľovi Rámovi, ktorý sa narodil ako dokonalý človek. V Rámájane sa nekladie dôraz na nejaký dej, ale na dialógy.

Rámov otec mal tri ženy. Ráma sa po nejakom čase mal stať kráľom, ale jedna z tých žien mala u tohto kráľa možnosť, aby jej splnil 2 želania, pretože mu svojho času zachránila život. A ona predtým, ako mal byť Ráma korunovaný povedala, že kráľom sa má stať jej syn Bharat, a že Ráma musí odísť na 14 rokov do lesov, a 14 rokov sa nesmie objaviť v žiadnom meste.

Ráma to poslúchol a odišiel do lesov aj so svojím bratom Lakšmanom a so svojou manželkou Sítou. Jeho otec sa od žiaľu z toho utrápil a zomrel. Keď sa o tom celom dozvedel jeho brat Bharat, tak povedal vlastnej matke, že ju viac ako matku neuznáva a prišiel aj s celým sprievodom za Rámom, aby ho presvedčil, aby sa vrátil ako kráľ. Povedal mu, že jeho dôvodom je čistá láska a on, rovnako ako všetci poddaní z kráľovstva, ho ľúbia čistou láskou a je teda jeho povinnosťou uznávať tento najvyšší princíp, princíp čistej lásky a vrátiť sa ako kráľ.

Ráma mu však na to povedal, že je jeho povinnosťou zostať 14 rokov v lese, pretože to je v súlade so zákonmi dharmy (to je niečo ako 10 Božích prikázaní len rozšírených, to znamená spôsob, ako sa človek musí alebo má správať na to, aby nevytváral nejakú negatívnu karmu), a že jeho pobyt v lese má svoj hlbší zmysel, a Bharat má akceptovať zákon dharmy, ktorý je najvyšším božským princípom, ktorý je vlastne zákonom, na ktorom je postavený celý vesmír, a má ho nechať 14 rokov v lesoch.

Keďže sa nevedeli dohodnúť, tak Sítiin otec Rádža Džanaka, ktorý bol uznávaným svätcom a zároveň kráľom, ich mal rozsúdiť a mal rozhodnúť, ktorý princíp je teda vlastne vyšší – princíp lásky alebo princíp dharmy (princíp lásky alebo princíp 10 Božích prikázaní). Mal rozhodnúť o tom, či sa má teda Ráma vrátiť alebo či má zostať v lesoch. Rádža Džanaka meditoval k Shivovi, dostal sa do vyššieho stavu vedomia a odpovedal: „Zákon – princíp lásky je najvyšším princípom a na ňom stojí celý vesmír, a z tohto zákona lásky sa odvíja zákon dharmy“.

To znamená, že Bharat vyhral, keď hovoril to, že zákon lásky je ten najvyšší. Ale skutočná čistá láska nič nevyžaduje! Skutočná čistá láska akceptuje a robí niečo pre toho druhého. To znamená, že ak Bharat vskutku ľúbi Rámu čistou bratskou láskou, tak sa má spýtať jeho, čo chce, a potom to aj urobiť, ako dôkaz čistej lásky.

Foto: © stockshoppe - Fotolia.com I pmalenky