Inšpirácia a prameň múdrosti ☝

Ráno

Keď ráno vstaneš, uvedom si, aké vzácne privilégium je byť nažive, dýchať, myslieť, tešiť sa, milovať ...

Ráno

Foto © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenký I Slávka Strešňáková I Daghan-Malenky GmbH