Inšpirácia a prameň múdrosti ☝

Spomeň si na dni, keď si si prial to, čo máš dnes.

Spomeň si na dni, keď si si prial to, čo máš dnes.
Áno, spomeň si na dni, keď si si prial,
či keď si bojoval alebo si sa vzdal.
V každý deň si aspoň jedno prianie mal,
či nahlas alebo v duchu si si zaželal.

Možno prianie čo prebehlo v hlave,
a to sa ti splnilo práve.
Aké bolo? Niečo dobrého alebo zlého?
Čo ti v srdci v ten moment tlelo?

Keď si bol nahnevaný a preklínal celý život,
nebol si spokojný no a teraz ti je clivo.
Keď si nebol spokojný, čo si vtedy mal?
stále nevďačný, už si dostal to, čo si si prial?

Mrzutý, podráždený, zlý a bez úsmevu,
ach, Matka Zem, nosíš toľko plevelu.
Choroby, nešťastia a stále sa kopí zla,
príčinu nepoznáš a zvaľuješ to na Boha.

Kontroluj sa, čo si želáš a na čo myslíš,
so srdcom čistým sa k prianiu priblíž.
To už bolo dávno, čo si si niečo prial,
no vesmír nezabudol a prianie ti doprial.

Rozpomeň sa duša moja čistá,
a predtým ako si budeš s prianím istá,
zamysli sa, čo to spraví s tvojím životom,
nech si pripravená na všetko potom.

Ďakuj stále s otvoreným srdcom,
a Boh nech je Tvojím vodcom.
Potom sa nemusíš ničoho báť,
a pri každom prianí Boh bude pri Tebe stáť.

Autorka: Lenka G.

Meditácia. Ako si správne priať.

Foto © jplenio - pixabay.com I pmalenky