Inšpirácia a prameň múdrosti ☝

Život

Život Báseň
Pozerám na životy, ktoré sú premrhané,
s akým úmyslom boli dané, tak sú aj brané.
Nádej o prebudení duša má,
ale človek to ani nepozná.

V slepote blúdi, hoci žije,
navonok krása, no vnútro hnije.
Musím sa zobudiť a prebrať Ťa, moja duša,
no myšlienky a myseľ to zas a zas na mňa skúša.

Za svoju existenciu bojuje a to tvrdo,
no ja sa nevzdávam a aj ja bojujem hrdo.
S láskou a vďačnosťou stojím teraz a tu,
túžim byť človekom s veľkým Č a pomôcť svetu.

A keď nastanú problemy Tvojho žitia,
tak je dôležitejší dôvod Tvojho BYTIA.

Autorka: Lenka G.