Biela mágia

Ďakovné listy od klientov

© 2010 2017 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH

Ďakujem za mágiu

Chcela by som sa ti poďakovať, bez teba resp. bez vás by som to údolie ťažkých čias nebola znovu prekonala. Ty, resp. vy, si/ste stále so mnou, keď ťa (vás) potrebujem, cítim vašu prítomnosť vo dne i v noci. Mám sa len dobre.
Som vďačná za to, že ty, resp. vy, existujete!!!!! Ďakujem Ďakujem Ďakujem