Biela mágia

Ďakovné listy od klientov

© 2010 2017 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH

Ďakujem - kvety

Ďakujem - kvety
Za Tvoju neúnavnú podporu,
pomoc a nekonečnú trpezlivosť,
rovnako ako aj za všetky magické
energie, silu, lásku a zázrak pre NÁS,

veľké ďakujem!