Biela mágia

Ďakovné listy od klientov

© 2010 2017 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH

Ďakujem od R. / z knihy návštev

Ďakujem anjelom, že som našla cestu k vám. Za silu, ktorú tu môžem natankovať a za láskyplnú spoluprácu.

S pozdravom

R.