Biela mágia

Ďakovné listy od klientov

© 2010 2017 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH

Kvety

Ďakujem, mágia: Kvety

Ďakujem za všetko to dobré a láskyplné, človeku to dobre padne.

Je tiež príjemné vedieť, že existujú milí ľudia.

Vaša L.L.