Biela mágia

Ďakovné listy od klientov

© 2010 2017 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH

Liečenie

heilung_danke
Chcem vyjadriť svoje úprimné poďakovanie za vašu prácu, ktorá je pre mňa veľmi pozitívna. Taktiež za váš príjemný spôsob ma počúvať a dávať mi podnety na zamyslenie. Som ešte niekedy zmätený, ale oveľa silnejší ako pred pol rokom.