Inšpirácia a prameň múdrosti ☝

Múdrosť

Múdrosť nezávisí ani od rozumu, ani od pamäti, ale od zrelosti, čistoty a dokonalosti každého jednotlivca.

- František Bardon

Múdrosť

Foto © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenký I Slávka Strešňáková I Daghan-Malenky GmbH