Osvietenie

Bol jeden žiak a ten sa spýtal svojho majstra...

Osvietenie

Bol raz jeden žiak a ten sa spýtal svojho majstra:

„Čo ma oddeľuje od pravdy?”

A majster povedal:

"Ty si pravda. Je ilúzia myslieť si, že by si mohol byť oddelený od pravdy."
"Prečo to tak ale necítim! Čo musím urobiť, aby som dosiahol osvietenie, čo musím urobiť, aby som sa zbavil toho vnútorného nepokoja, ktorý je vo mne?“,
spýtal sa ďalej žiak.
„Žiadne ego, žiadny problém :-) Nechaj voľne plynúť a pusti všetko, čo nemáš pod svojou kontrolou a rob to, čo v danom momente považuješ za najlepšie. Tvoje srdce a tvoja myseľ by mali byť zajedno. Buď Tu a Teraz.“: odpovedal majster.

„Prečo je to také jednoduché a mne sa to zdá byť také ťažké?“: spýtal sa žiak.
“Neexistuje žiadne ja a ty tam, kde je to jednoduché.“: odpovedal majster.

Osvietenie Biela mágia

Foto © ImagineGolf http://www.istockphoto.com I pmalenky

“Ako to mám dosiahnuť?“
“Osvietenie dosiahneš tým, že všetko vnímaš ako vedomie, energiu a lásku. Medituj každý deň a čítaj sväté písma! To ti pomôže pozitívne ovplyvniť tvojho ducha a dosiahnuť bezmyšlienkový stav. Takto ťa naplní pravda, láska a svetlo.“: odpovedal majster pokojne.

“Prečo to nevidím tiež tak jednoducho? Ja nevidím len lásku, ale vidím aj nenávisť, nespravodlivosť a bolesť.“: netrpezlivo sa pýtal ďalej žiak.
“Nenávisť je len nedostatkom lásky, podobne ako v tme jednoducho nie je žiadne svetlo. Tento svet existuje a my ho môžeme vnímať iba preto, lebo existujú protiklady. Bez ticha, neexistuje žiadny zvuk a ani hudba. Bez nenávisti a strachu by neexistovala žiadna láska ani vzájomná náklonnosť. Napriek tomu je strach a nenávisť len slabá láska, alebo egoistická láska. Ak si to pochopil, tak sa dostaneš ďalej.“ odpovedal majster.

“Prečo nie sú všetci ľudia a ich činy také láskyplné? Všetko by bolo také jednoduché?“: pýtal sa zarmútene žiak ďalej.
"Vedomie sa vyvíja. Z kameňov sa vyvinuli rastliny, z rastlín sa vyvinuli zvieratá a zo zvierat sa vyvinuli ľudia. Aj človek sa musí, alebo by sa mal ďalej rozvíjať na génia, na niekoho, kto má prístup k tvorivým silám. Na niekoho, kto dokáže zachytiť nové veľké teórie, umelecké diela alebo vynálezy. Génius sa môže ďalej vyvinúť na proroka, na niekoho, kto dokáže predpovedať minulosť a budúcnosť. Prorok sa môže taktiež ďalej vyvíjať na niekoho, koho by sme mohli nazvať Boho-človekom. Ide tu o to, stať sa uvedomelejším, pochopiť to, kto sme. Kto si, žiak môj?“: spýtal sa majster s úsmevom na tvári.

“Nerozumiem tvojej otázke. Ako to myslíš, kto som? Ja som predsa ja? Takto sa volám…“: odpovedal zmätene žiak.
“Áno, to je presne ono!“: prerušil ho majster. “Kto je ten, čo hovorí, to som predsa ja. Kto hovorí, že to je moje meno. Môžeš povedať, že toto je moja noha, moja hlava, moje myšlienky, moje pocity... Kto je ten, komu to patrí?!?": spýtal sa dôrazne majster.

“To neviem.“: odpovedal žiak so sklesnutou hlavou.
“Ty si večné vedomie, ty si svetlo, múdrosť a radosť.“: odpovedal mu pomaly majster. “Ale nepomôže ti, ak mi to uveríš. Musíš to zažiť sám! Preto medituj, čítaj sväté písma a pros dovtedy, kým sa tvoja myseľ neupokojí a vtedy to zažiješ! A keď si to už zažil, tak si to musíš ešte uvedomiť, aby si mohol žiť v harmónii! Musíš akumulovať energiu a žiť v rovnováhe, len tak to môžeš zažiť v meditácii. Musíš chcieť rozdávať ďalej plody svojej múdrosti a pomáhať všetkým živým bytostiam! Pretože potom si už všetkým!"

Žiak potom meditoval o týchto múdrych slovách, a dosiahol osvietenie.

Preložené z nemeckého originálu: Erleuchtung

Biela mágia Pentagram

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Máte problémy vo svojom ľúbostnom živote a neviete, ako ďalej? Ste práve teraz konfrontovaní s niečím, čo ste doteraz považovali za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni? Chcete nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebujete vedieť odpovede na vaše otázky?

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžete nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magierin Damona