Archanjeli

Posvätné duchovné bytosti

Väčšina z nás už mala nejaké skúsenosti s anjelmi, aj keď o tom niekedy ani sami nevieme. Pojem anjel pochádza z gréckeho slova angelos a znamená posol. Anjeli sú nesmrteľní, bezpohlavní a netelesní. Sú to prirodzené sväté duchovné bytosti. Dotvárajú a sledujú vesmír, pričom sú jeho súčasťou. V absolútnej rovine bytia existujú rôzne hierarchické hodnosti archanjelov a svätých monádických bytostí. Každá hierarchická hodnosť zahŕňa nespočetné množstvo bytostí rovnakého typu, charakteru. Spravidla sa zobrazujú ako antromoporfné okrídlené bytosti velebného vzhľadu. V ich plnej kráse ich môžeme vidieť najmä počas meditácie. Vtedy ich vidíme vo forme, ktorá je pre nás prijateľná. Môžeme ich vidieť ako sú znázornený v kostoloch, alebo podľa našej individuálnej predstavy. Už od predkresťanských čias sa anjeli zobrazujú s krídlami. Sú to ale čisto duchovné bytosti. V skutočnosti nemajú fyzické telo, ani krídla. Keď sa chcú ale prejaviť človeku, tak to urobia prostredníctvom jeho obrazotvornosti. Vnukajú mu obrazy, ktoré zodpovedajú významu toho, o čo ide alebo, čo chcú človeku sprostredkovať. Anjeli žijú v tom elemente, ktorého pôsobením evolučne vznikli u vtákov krídla - preto je symbol krídel v podstate tiež správny. Žijú v éterickej sfére Zeme. Človek žije zase v jej fyzickej sfére. Komunikácia s anjelmi prebieha na duchovnej úrovni. Môžeme ich privolať, aby nad nami bdeli a pomáhali nám, nemôžu však ovplyvniť našu slobodnú vôľu, ani nám pomáhať proti našej vôli.

Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. (Lukáš 2,10)

Aj v anjelskom svete existuje určitá hierarchia. Vieme o existencii 12 chórov archanjelov. Nazývajú sa tróny, kniežatá, panstvá, mocnosti, sily, serafíni, cherubíni a ešte ďalšie, ktoré nie sú známe. Ich mená sú známe aj neznáme. Nikto ešte nikdy nehovoril podrobne o kvalite vibrácií archanjelov, ktorí patria k vyšším hodnostiam. Len málokomu z ľudských bytostí sa podarí naladiť tak vysoko.

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Ľudský jazyk nedokáže opísať zážitok z týchto sfér. Slovné výrazy jednoducho nie sú dosť výstižné na popísanie. Katolícka cirkev uctieva najmä archanjela Michaela, Gabriela, Rafaela a anjelov strážnych, ktorí pomáhajú ľuďom. Okrem anjelov a archanjelov existujú ešte napr. aj prírodní anjeli, ktorých poslaním je pomáhať zase zvieratkám a životnému prostrediu.

Známa je aj anjelská mágia, ale magické spojenie s anjelmi nie je také jednoduché. Aby vzývanie božstiev a duchov bolo bezpečné, adept by mal nielen veľa čítať, ale tiež venovať dostatok času meditácii. Adept musí byť schopný zotrvať v bezmyšlienkovom stave a tiež musí vedieť rozpoznať zdroj, odkiaľ prichádzajú jeho myšlienky a pocity. Existuje celkovo päť rôznych zdrojov, ktoré sa ešte podrobnejšie rozdeľujú do ďalších.

Mág musí na sebe pracovať a prejsť magickým výcvikom, aby dokázal rozpoznať, či bytosť, ktorá sa mu vydáva za anjela alebo archanjela je naozaj touto bytosťou alebo sa za tieto bytosti vydáva niekto iný. Bežný človek môže privolať anjela, ale namiesto anjela, ktorého volal, môže prísť často úplne iná bytosť, napríklad elementál a tento človek to nedokáže rozpoznať. Bude aj naďalej pracovať s touto bytosťou v domnení, že je to anjel, ktorého volal. Ak teda niekto privoláva napríklad archanjela Michaela, mal by byť nielen schopný komunikovať s anjelmi, ale aj zistiť, či ním volané bytosti skutočne prišli. Je to naozaj napríklad archanjel Michael alebo len nejaká bytosť, ktorá predstiera, že je archanjelom Michaelom. Pri privolávaní je nevyhnutný nielen magický kruh, ale aj sigil príslušných anjelov (nájdete ich v knižkách o mágii od autora Josefa Veselého). Ďalej sa pri privolávaní používajú analógie, ktoré zodpovedajú príslušným anjelom a ich sféram pôsobnosti.

V čase, keď človek vstúpi do oddelených svetov, ocitne sa v sprievode svojho strážneho anjela, ktorý patrí k Trónom. Hoci vedome nevnímame jeho prítomnosť, náš anjel strážny, s ktorým sme vytvorili jedno JA, nás stále ochraňuje.

Archanjeli sa objavujú vo všetkých východných aj západných náboženstvách. Aj v ostatných teozofických a ezoterických učeniach figurujú ako mesiáši, boží poslovia, polobohovia, dévovia a podobne. Archanjelov poznajú aj budhisti a hinduisti. Poznali ich dokonca aj starovekí Aztékovia a Egypťania.

Aj keď sa ich pôsobnosť a mená menia, zostávajú im univerzálne povinnosti, zodpovednosť a právomoc.

Archanjeli Živlov ľudí zaujímajú v súvislosti s túžbou po poznaní a meditáciami. A tiež preto, lebo veľmi vplývajú na ľudský blahobyt a vývoj duše. Ich mená nemajú ľudský pôvod, ale vznikli skôr vibračnou rezonanciou každého chóru.

Pokiaľ hľadáte anjela alebo svetelnú bytosť, ktorá zodpovedá vašej vibračnej úrovni a môže vám v danú chvíľu najlepšie pomôcť, tak môžete k tomu použiť túto prosbu:

Ďakujem za vedenie a ochranu od bytosti Svetla, anjela a archanjela, ktorý je na frekvencii so mnou a mojim Vyšším Ja a mojou duchovnou cestou.

Archanjeli dohliadajú na anjelov strážnych a plnia dôležité úlohy. Sú oveľa väčší a mocnejší. Pomáhajú každému z nás, bez rozdielu viery. Dokážu byť s každým z nás jednotlivo, ale aj skupinovo. Sú to Boží poslovia, ktorí prichádzajú k ľuďom, aby im zvestovali posolstvo. Napríklad archanjel Gabriel sa zjavil Panne Márii a zvestoval jej Bôžiu vôľu, že porodí Božieho syna.

Ten istý archanjel nadiktoval Mohamedovi Korán, a tiež Johnovi Dee základy henochiánskej mágie.

Archanjelov privoláme tichým vnútorným hlasom a nie je k tomu v podstate potrebná ani žiadna špeciálna modlitba. Archanjeli Michael a Gabriel nám môžu pomôcť napríklad aj v otázkach lásky.

Archanjel Michael, Gabriel, Rafael, Uriel

Priblížme si ako archanjeli slúžia nášmu hmotnému telu. Prácou archanjelov Živlov je pôsobenie vo všetkých oblastiach ľudského života. Keď je ľudská bytosť stelesnená v nižších svetoch, je ochraňovaná pomocou archanjelov Živlov všetkých kvalít. Tak pôsobia v tele každého človeka Michael, Gabriel, Uriel a Samael.

Čo robia archanjeli v našom tele? Zatiaľ čo v noci spíme a odpočívame po prežitom dni, pracujú archanjeli na udržiavaní nášho zdravia a obnove harmónie v našom tele. Samael nie je archanjelom. Je anjelom Zeme a predstavuje Lucifera, archanjela svetla a strážcu duality. Samael, anjel Zeme a minerálov, nám poskytuje v neustálej spolupráci s ostatnými archanjelmi všetku hmotnú podstatu pre naše kosti, svaly a orgány v tele. Michael nám poskytuje fyzické teplo a výživu červenej krvi. Gabriel sa stará o ostatné tekutiny nášho tela. Rafael nám poskytuje éterickú vitalitu a zohráva nenahraditeľnú úlohu pri udržiavaní dobrého zdravia u každého človeka.

Archanjeli vykonávajú dokonalú prácu nielen v našich hmotných telách. Robia to aj pri budovaní a udržiavaní našich jemnohmotných a noetických tiel, ktoré sú éterickými ekvivalentami tých hmotných. Podobným spôsobom pracujú archanjeli vo všetkých vesmíroch. Je dobré naučiť sa spolupracovať s archanjelmi Živlov pre udržanie zdravia a pohody, vedome čerpať z ich múdrosti a lásky. Cvičenia a meditácie nám pomôžu rozvíjať cit pre archanjelov.

Nepostihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojím anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili, a na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň.
Lukáš 4, 10-12

Archanjel Michael

Všetky archanjelské mená končia príponou "el"! Archanjel Michael je archanjel svetla a ohňa. Farba jeho svetla je červená vo všetkých jej odtieňoch. Michael je názov jednej z hodností. Rezonancia slabík Ma-Ha-EL znamená “Mocný Boh”. V sanskrte „Maha“ znamená mocný a „EL“ vyjadruje výraz Boh. Rovnako to isté platilo aj v Starovekom Egypte a u Židov.

Jeho meno doslova znamená „Ten, ktorý je podobný Bohu“ alebo otázku „Kto je ako El (Boh)?“. Hovorí sa, že je to bojový pokrik, ktorý používali anjeli, keď bojovali proti Satanovi a padlým anjelom. Je predstaviteľom boja proti silám zla, ktorý tu pretrvá až do konca sveta. Archanjel Michael zabil draka a zvrhol Lucifera. Zmienky o ňom nájdeme v Starom aj Novom zákone. Zodpovedá za energiu a odvahu. Zbavuje nás strachu a dodáva nám energiu a sebadôveru. Väčšinou k nám prichádza v snoch a pomáha nám vyliečiť všetko zlé a negatívne, myšlienky alebo skutky. Zobrazuje sa v oranžovom alebo smaragdovo zelenom rúchu, v pravej ruke drží dlhú kopiju. Považuje sa za najlepšieho ochrancu a dokáže ochrániť mága pred nebezpečenstvami, môže nás naučiť kúzla a pozná odpoveď na každú otázku.
Je mu priradený živel ohňa a je strážcom svetovej strany „juh“. V úlohe anjela planét je vládcom Slnka. Podľa Heptameronu patrí k anjelom nedele. Môžeme si ho predstaviť ako veľké červené svetlo alebo červeného anjela, pretože mu zodpovedá červená farba.

Archanjel Michael je symbolom odvahy pri boji dobra nad zlom. Má v sebe silu a dáva ju každému, kto sa dal na cestu víťazstva pozitívnych kvalít nad negatívnymi kvalitami. Rád inšpiruje svojou silou, ktorá spája Nebo a Zem v zmysle nekonečného Univerza a živej Gaii – planéty Zem. Takýmto svojim nekompromisným, ale pritom láskavým, pôsobením odstraňuje, zmieruje a uvoľňuje negatívne energie.

Hoci bol vždy považovaný za tvrdého bojovníka s mečom v ruke, je Michael anjelom vnútorného mieru, pokoja a lásky. Dáva silu viery a posilňuje vo chvíľach obáv, neistoty a vnútorných strachov. Podporuje odvahu a vieru vo vlastné schopnosti, pomáha ukotviť v každom vedomie, že Boh je pri ňom.

Archanjel Michael motivuje a povzbudzuje ku konaniu, dáva inšpiráciu ku konkrétnym činom. A nielen to. Doslova pomáha tým, ktorí zablúdili. Všetkým tým, ktorí nemajú odvahu pohnúť sa ďalej.

Michael je anjelom strážcom pre všetkých tých, čo umierajú. Láskavým spôsobom sprevádza Dušu opúšťajúcu fyzické telo.

 • Sigil Michael

  Sigil Michael

Sigil archanjela Michaela podľa klasickej mágie (Josef Veselý; Mágia) Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Stojí pri Duši a žiada o súcit pre Ňu. Je symbolom spravodlivého súdu. Býva preto zobrazovaný nielen ako bojovník s mečom, ale aj s váhami v rukách.

Jeho výzor je krásny. Je vysoký, štíhly, s pevnými črtami bojovníka v tvári. Ale tá tvár je tvárou láskavého bojovníka. Prekonáva tak všetkých ostatných anjelov.

Sefira: Hod (sláva, majestát)
Korešpondencie: Merkúr: Deň: Streda; Čísla: 8, 54, 260; Farba: oranžová; Kamene: smaragd, achát, topás, hliník; Rastliny: lieska obyčajná, podbeľ liečivý, jablčník obyčajný, aníz, čajovník, kávovník, ľubovník bodkovaný, akácia (agát), proso, šípky.

O tomto archanjelovi sa hovorí napríklad aj v Knihe Zjavení apoštola Jána: „Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.“

Archanjel Michael patrí medzi najbojovnejších archanjelov. Práve z tohto dôvodu sa zjavuje aj pri bitkách. Počas 1. svetovej vojny sa zjavil napríklad v bitke pri Monse. Oveľa zdatnejšia nemecká armáda sa v tejto bitke dala nečakane na útek. Príčinou bol obraz neviditeľnej armády, na čele ktorej stála žiarivá postava na bielom koni.

Prosba pre privolanie archanjela Michaela:

„Archanjel Michael, ďakujem Ti, že si ku mne prišiel a odstránil si zo mňa vlákna strachu, ktoré mi odoberali energiu a vitalitu!“

Archanjel Gabriel

Ďalej nasleduje Gabriel. Jeho svetlo je nebovo-modré v mnohých rozličných odtieňoch. Je vládcom vody a všetkých tekutín, ktoré tvoria 3 štvrtiny našej planéty. Archanjel Gabriel je služobníkom pre celé psychické kráľovstvo. V jazyku starovekého Egypta bolo vyslovované jeho meno: Kha, alebo aj Kha-Vir-El. Kha znamená túžbu, cit a vyjadruje lásku. „Bir“ a „Vir“ udáva živel vody.

Jeho meno znamená doslova „Boží hrdina“. Učí nás citlivosti a duchovnosti. Jeho úlohou je byť vašim duchovným poradcom, zbaviť vás klamstva a poloprávd a to najmä tých, ktoré používate voči sebe samým. Archanjel Gabriel sa zjavuje vo svojej okrídlenej podobe, je oblečený vo fialovom alebo čiernom rúchu a má strieborné vlnité vlasy. Archanjel Gabriel vie všetko, čo bolo, je a bude, a môže to sprostredkovať mágovi. Učí nás jasnovidectvu a vešteniu, a prináša nám pokoj a mier.
Je mu priradený živel vody a je strážcom svetovej strany „západ“. V úlohe anjela planét je vládcom Mesiaca. Podľa Heptameronu patrí k anjelom pondelka.

Archanjel Gabriel sa spomína aj v jednom príbehu, v ktorom sa hovorí o tom, že Mesiac bol kedysi rovnako žiarivý ako Slnko. Z tohto dôvodu ľudia nevedeli rozpoznať deň od noci. Alah potom prikázal tomuto archanjelovi, aby zmiernil jeho svit. Gabriel sa svojimi krídlami dotkol Mesiaca a premenil ho zo zlata na striebro.

Práve z tohto dôvodu predstavuje aj svetlo a uvedomelú inteligenciu Mesiaca. Môžeme si ho predstaviť ako veľké modré svetlo alebo modrého anjela, pretože mu zodpovedá modrá farba.

 • Sigil podľa AllatRy

  Sigil podľa AllatRy

Sigil archanjela Gabriela podľa AllatRy (Anastasia Novych) Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

 • Sigil podľa magických kníh

  Sigil podľa magických kníh

Sigil archanjela Gabriela podľa klasickej mágie (Josef Veselý; Mágia) Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Archanjel Gabriel sa zjavil aj Mohamedovi, po tom, ako Mohamed vyhnal zo seba diabla (Iblisa, Šajtana). Veľa ľudí tomuto bodu nerozumie správne, preto je dôležité uviesť, že mnohí očakávajú, že k nim príde archanjel Gabriel, osvieti ich a privedie ich bližšie k Bohu. Ale najskôr si musíte zaslúžiť, aby k vám Gabriel prišiel. Čo to znamená? To znamená, že musíte vyhrať boj medzi dobrom a zlom vo svojom vnútri, teda medzi ľudskou prirodzenosťou a vyššou, teda anjelskou podstatou. A až vtedy, keď Mohamed, rovnako ako Buddha, vyhral tento vnútorný boj, až potom prišiel archanjel Gabriel (v Islame Djibril) k Mohamedovi a objasnil mu mnoho ďalších vecí a ďalej ho viedol.

Ukázal mu aj Ježišove časy, čo znamená, že spolu cestovali priestorom a časom. Existuje veľa kníh od Anastasie Novych; ako napríklad Sensei zo Šambaly, AllatRa, Ezoosmóza a v týchto knihách je napísané, že archanjel Gabriel je vlastne prejavom Rigdena Djapa. Rigden Djapo je ten, kto vedie Šambalu. Šambala je miestom, kde žijú vysokorozvinuté duše, Bódhisatvovia. Tí, ktorí žijú v inej dimenzii, sa snažia duchovne sa ďalej rozvíjať v pozitívnom zmysle. Archanjel Gabriel sa snaží robiť všetko pre to, aby zachránil ľudstvo a chráni ho pred hroziacimi prírodnými katastrofami a klimatickými zmenami. Tu je znázornený aj ďalší sigil archanjela Gabriela. Jeden sigil je podľa magických kníh a druhý sigil je podľa AllatRy.

Sefira: Yesod - Jesod (základ, všetko čo je na nebi i na zemi je tvoje)
Korešpondencie: Mesiac: Deň: Pondelok; Čísla: 9, 81, 369; Farba: biela; Kamene: striebro, diamant, perly, krištáľ, markazit, biely korál, selenit (mesačný kameň); Rastliny: palmy, biela ľalia, vŕba, trstina, vodné ľalie (lekná), vlčí mak, aloe.

Archanjel Rafael

Ďalším uvádzaným je archanjel Rafael. V starovekom Egypte Ra znamená Slnko a Fa zastupuje pojem vibrácia. Takže význam pre Ra-Fa-El je Slnko - vibrácia - Boh. Je archanjelom energie. Archanjel Rafael, ako samotná energia je charakterizovaný odtieňmi fialovej. Jeho farba je zmesou červenej - Michaelovej a modrej - Gabrielovej. Preto je prirodzené, že úlohou Rafaela je spolupracovať s Michaelom a Gabrielom. Celá planéta Zem je výslovne doménou Rafaela, pretože ovláda elektromagnetické sily, ktoré nazývame éterickou vitalitou.

Rafael je prezývaný aj ako Božský lekár alebo Boží liečiteľ. Zodpovedá za inteligenciu a zdravie. Prináša nám liečenie na fyzickej a duševnej úrovni. Archanjel Rafael sa zjavuje v zlatom svetle. Jeho postava je akoby vytvorená zo svetla, no napriek tomu je to 3D. Je to božský lekár a môže pomôcť liečiť chorých, pokiaľ tam nie je karmická súvislosť. Je tiež duchovný učiteľ, a preto môže mágovi veľmi pomôcť.
Je mu priradený živel vzduchu a je strážcom svetovej strany „východ“. V úlohe anjela planét je vládcom planéty Merkúr. Podľa Heptameronu (je to grimoár anjelskej mágie) patrí k anjelom stredy. Môžeme si ho predstaviť ako veľké žlté svetlo alebo žltého anjela, pretože mu zodpovedá žltá farba.

Sefira: Tifereth - Tiphereth (krása)
Korešpondencie: Slnko: Deň: Nedeľa; Čísla: 6, 36, 111, 666; Farba: zlatá, žltá; Kamene: zlato, chryzolit, heliotrop (krvavý kameň); Rastliny: vavrín pravý, pivónie, raž, škoricovník, pomarančovník, krókusy, jačmeň.

Archanjela Rafaela všetci poznáme ako anjela pomoci. Hovorí sa tak o ňom aj v Biblií v starozákonnej knihe Tobiáš. Práve archanjel Rafael pomohol aj Tobiášovi, synovi Tóbiho. Keď si hľadal sprievodcu na cestu do Médska, stretol archanjela Rafaela. Tobiáš vtedy ale nevedel, že je to anjel.

 • Sigil Rafael

  Sigil Rafael

Sigil archanjela Rafaela podľa klasickej mágie (Josef Veselý; Mágia) Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

S otcovým súhlasom sa spolu vydali na cestu. Na tejto ceste sa stal Tobiáš svedkom uzdravení, ktoré vykonal tento archanjel. Takto oslobodil od zlého ducha aj dcéru jedného svojho príbuzného. Tobiáš si ju neskôr vzal za manželku. Doma uzdravil Tobiáš za pomoci archanjela Rafaela aj svojho otca, ktorý bol slepý. Urobil všetko presne tak, ako mu prikázal Rafael. Chytil rybu, vypitval ju, zobral z nej žlč, pečeň a srdce. Všetko ostatné zahodil. Srdce a pečeň dal na Rafaelov príkaz do ohňa. V tom momente diabol odišiel a Rafael ho mohol spútať. Tobiáš potom potrel žlčou otcovi oči a on začal opäť vidieť.

Ďalší príbeh z Biblie je o “Šalamúnovej pečati”. Šalamúnova pečať je nevyhnutná pri obradnej mágii. V príbehu o prsteni sa hovorí, že Boh poslal Rafaela s prsteňom, aby pomohol pri stavbe chrámu kráľovi Šalamúnovi. Prsteň v tvare pentagramu má silu spútavať démonov.

Archanjel Uriel

Archanjel Uriel, je ten kto koordinuje prácu všetkých archanjelov vo vnútri fyzického tela. Naši egyptskí predkovia ho nazývali Ur-Ra-El. Ur znamená vesmír, Ra je výrazom pre Slnko. Vcelku vzaté Vesmír – Slnko - Boh. Reprezentuje ho svetlo vo všetkých odtieňoch strieborno-bielej farby. Táto kvalita výborne harmonizuje všetky látky - substancie. Ovplýva veľkou silou. Archanjel Uriel udržiava univerzálne zákony poriadku a harmónie vo vnútri každej ľudskej bytosti, a medzi tromi zložkami tela. Stará sa o harmóniu a rovnováhu substancií. Keď človek zostúpi do nižších svetov, deje sa to prostredníctvom archanjelov Živlov z každej hierarchickej hodnosti.

Tento archanjel hovorí o jednoduchosti a jasnosti. Zlepšuje náš rozhľad. Odstraňuje mraky a bez nich sa nám potom otvára nový pohľad na život a rôzne životné situácie.
Je mi priradený živel zeme a je strážcom svetovej strany „sever“. V úlohe anjela planét je vládcom planéty Saturn. Podľa Heptameronu patrí k anjelom soboty. Môžeme si ho predstaviť ako veľké zelené svetlo alebo zeleného anjela, pretože mu zodpovedá zelená farba.

8. Sefira: Hod
Korešpondencie: Saturn: Deň: Sobota; Čísla: 3, 9, 15; Farba: čierna; Kamene: zafír, chalcedón, ónyx; Rastliny: brečtan, rasca, mandragora.

Archanjel Uriel je jedným z piatich najdôležitejších ochrancov. Živlovo prináleží k elementu ZEM. Pri rituáloch si ho uctievame na Severe. Jeho farba je zelená, rovnako ako farba lístia, či trávy, ktorá prináleží k základnej farebnej výbave planéty Zem. Veľakrát sa vyjadrujeme o našej živiteľke, že je zeleno-modrá planéta. Úžasná...

Energia Archanjela Uriela je z tých ťažších, ale neznamená to vlastne nič neobvyklé. Energia Zeme je jednou z najúčinnejších, najčistejších a najvýživnejších súčasne. Ľudia, ktorí pracujú so zemou – pôdou – sú jedni z najúžasnejších.

Uriel na prvý pohľad pôsobí prísne a tvrdo, ale všetko je to iba zdanie. Je úžasne citlivý, a ak si k nemu dokážeme nájsť správny prístup – kontakt s ním je skvelý. Je síce ťažší, ako ostatní archanjeli, ale je priamy a neuveriteľne láskavý.

 • Sigil Uriel

  Sigil Uriel

Sigil archanjela Uriela podľa klasickej mágie (Josef Veselý; Mágia) Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Pevne ako zem stojí pri svojich verných, a tí sú pri ňom absolútne v bezpečí. Nie všetky kvality bývajú iskrivé a lákavé hneď na prvý pohľad. Niektoré sú prekryté a zjavujú sa až neskôr, pri bližšom spoznaní sa. Jeho vernosť je neuveriteľná a láskavosť opojná. Veľakrát ľudia nerozumejú týmto skrytým kvalitám, a z nepochopenia sa ľahko stáva nedôverčivosť a nechuť ku komunikácii.

Ak to bytosť dokáže prekonať a nájde si k archanjelovi Urielovi cestu, určite ocení všetky jeho popísané kvality.

Kontaktom s archanjelom Urielom narastá v bytosti prirodzená múdrosť a inteligencia. Priamosť a vernosť bytosti prechádza do vyšších úrovní a dokáže vnútorne precítiť snáď oveľa viac, než ostatní. Hutnosť elementu Zem neznamená ešte necitlivosť a ľahostajnosť. Práve naopak. Vnímavosť je snáď najväčšia, a schopnosť nájsť na pohľad skryté je bežnou výbavou ľudí, ktorí sa radi stýkajú s archanjelom Urielom.

Anjel strážny

Strážnym anjelom označujeme podľa magickej tradície vyššieho ducha, ktorého má každý človek a ktorý sa nás snaží vždy varovať pred svetskými nebezpečenstvami alebo pomáhať človeku pri jeho duchovnom vývoji.

V mágii ide na začiatku výučby o nadviazanie kontaktu s týmto anjelom strážnym. Preto je veľmi nepravdepodobné, že adepti mágie uvidia tohto strážneho anjela hneď ako samostatnú bytosť alebo ako horiaci ker alebo dokonca ako hovoriaceho ducha, skôr je to na začiatku jemný vnútorný hlas, ktorý si všimnete pri meditácii, a ktorý je úplne iný ako vnútorný hlas nášho podvedomia.

V západnej tradícii existuje Abramelinova mágia, ktorá sa zaoberá strážnym anjelom. Existuje niekoľko kníh o Abramelinovej mágii, ktoré popisujú buď šesťmesačné alebo 18-mesiacov dlhé rituály, ako možno privolať tohto strážneho anjela, prebudiť ho k životu a ako s ním nadviazať kontakt.

V tejto knihe sa popisuje, že človek by mal upustiť od každodenných rituálov a nielen volať strážneho anjela, ale musí aj odložiť svoje ego, rovnako ako aj svoje túžby a musí byť ochotný byť v službách vyššej Moci a v službách Boha.

Iba vtedy, keď prechádzame určitými vnútornými, ako aj vonkajšími skúškami a vyššia moc spozná, že mág myslí svoju modlitbu vážne, bude mu kontakt s týmto strážnym anjelom umožnený. Ďalším dôležitým aspektom je, že mág prechádza skúškami, aby zistil, či tohto vyššieho ducha aj počuje. Vďaka tomu je nadviazaný kontakt s anjelom strážnym a mág získa aj špeciálne magické sily. To znamená, že potom, ako ste sa rozprávali s anjelom strážnym a nadviazali ste s ním kontakt, vás budú kontaktovať aj iní anjeli a archanjeli, ako napríklad Rafael, Michael, Gabriel alebo Uriel. Musíte počúvať múdrosti týchto anjelov a podľa toho sa vo svojom živote správať inak alebo plniť určité úlohy. Keď človek splnil tieto úlohy, tak Lucifer, Satan a mnohí ďalší budú slúžiť aj tomuto mágovi, pretože títo duchovia sú povinní slúžiť vyššie uvedeným anjelom. Je veľa diskusií o tom, že títo anjeli strážni sú len vnútornými projekciami nášho vyššieho Ja alebo samostatnými bytosťami. Táto otázka ale nie je taká dôležitá. Oveľa dôležitejšie je to, ako rozpoznať hlas tohto anjela a ako tento hlas nezamieňať s hlasom svojho vlastného ega. Toto je najväčšou výzvou mága, a preto je aj Abramelinov rituál taký dlhý a taký precízny. Mág nachádza jasnosť vo svojom vnútri, rozpoznáva v sebe rôzne hlasy a rozlišuje ich (pozri 5 vnútorných hlasov a Práca s elementmi).

Dôležití anjeli,

ktorých môžeme vždy privolať

Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo Boh. Boh nie je len Slovom, ale je aj láskou bez obmedzení a podmienok, Boh je zdrojom energie a stvorenia. Anjeli sú vysoko rozvinuté bytosti, s veľkou silou a vlastnou slobodnou vôľou. Slúžia najvyššiemu dobru. My ľudia môžeme anjelov vždy zavolať a poprosiť ich o pomoc.

Existuje anjel súcitu, tento anjel nám ukazuje, prečo sme sa narodili, ako žiť a prečo sme takí, akí sme. Ukazuje nám, prečo sme museli prejsť určitými skúškami a prečo je to tak, a nie inak. Vysvetľuje, ako sa môžeme sami vyliečiť a menej trpieť. Knižka Medicínske médium: Tajomstvá, ktoré sa ukrývajú za chronickými a záhadnými chorobami, a spôsoby, ako ich nakoniec vyliečiť bola vytvorená a uzrela svetlo sveta práve vďaka tomuto anjelovi.

Druhým dôležitým anjelom je anjel milosrdenstva. Pomáha nám, keď bojujeme s neriešiteľnými problémami, ktoré nemôžeme vyriešiť sami a svojou vlastnou silou.

Každý element má svojho vlastného anjela, ktorý nám tiež pomáha. Anjel ohňa, nám pomáha presadiť sa v pozitívnom zmysle slova a zbierať energiu. Anjel zeme, stará sa o všetko na zemi, aby sa všetkému na tejto zemi darilo a rástlo.
Anjel vody. Viac ako 70% nášho tela pozostáva z vody, preto je to pre nás veľmi dôležitý anjel. Tento anjel nám pomáha odplaviť všetko, čo je pre nás zlé, či už ide o myšlienky, problémy atď. Dokonca aj vtedy, keď si pripravíte kúpeľ plný slanej vody, môžete požiadať tohto anjela, aby harmonizoval energiu vo vani, aby ste z neho mali, čo najväčší úžitok.
Anjel vzduchu, nám môže pomôcť vyčistiť vzduch. Na Slovensku poznáme frázy: "Ťažký vzduch" alebo "Niečo visí vo vzduchu". To znamená, že vzduch môže byť veľmi čistý a dávať nám energiu, ale môže byť aj znečistený negatívnymi myšlienkami. Tohto anjela môžeme privolať vždy, keď sa chceme oslobodiť od negatívnych vibrácií.

Anjela slnka môžeme poprosiť o to, aby sme dokázali lepšie prijímať slnečnú energiu a mohli sme ju využiť na liečenie alebo na dobitie našich vnútorných batérií.
Anjel svetla je taký silný, že nás môže dať do chladnej miestnosti plnej temnoty, svetla a tepla. Môže nás naplniť svetlom v pravom zmysle slova!
Existuje aj anjel závislostí, ktorý nás môže zbaviť zlých návykov. Nemusí ísť iba o silnú závislosť, ako je napríklad užívanie drog, môže nám tiež pomôcť jesť menej mäsa alebo viac športovať!
Ďalej poznáme anjela zvykov, ktorý nám môže pomôcť pri vytváraní nových návykov, ako je joga, meditácia, šport alebo zdravé stravovanie. Môžeme ho privolať vždy, keď chceme zmeniť svoje zvyklosti. Sme výsledkom našich zvyklostí! Ak si zvykneme na veci ako je pitie piva každý deň po práci, je to pre nás zlé, ale tento anjel nám môže pomôcť zmeniť to.

V stresujúcich situáciách je prospešné privolať anjela mieru. Tento anjel nám môže pomôcť lepšie zvládnuť stresujúce situácie. V dnešnej dobe si môžu ľudia vybrať svoju prácu zvyčajne sami a je lepšie mať prácu, ktorá prináša pokoj, ako mať prácu iba preto, aby sme "zarobili peniaze".

Anjel zmyslu života nám môže ukázať tú správnu prácu, ktorá je dobrá pre našu dušu. Na anjela viery sa žiaľ často zabúda. Človek už v skutočnosti v Neho ani v Boha neverí, pretože ľudia často veria len v to, čo môžu vidieť. Je to preto, lebo mnohé náboženstvá šíria neužitočné alebo falošné skutočnosti o anjeloch alebo Bohu, ale anjel viery tu môže pomôcť. Môže nám pomôcť nájsť správnu vieru, ktorá je uložená v našom srdci.
Ak nevieme, čo by sme mali urobiť, môže nám pomôcť anjel dôvery. Môže nám pomôcť urobiť aj správne rozhodnutia. Anjel harmónie, nám pomáha s tragickými alebo ťažkými zážitkami a skúsenosťami. Každý človek už pravdepodobne zažil niečo, čo ho v živote ovplyvnilo. Jeden veľmi jednoduchý príklad: Pre niekoho, kto práve prechádza rozchodom, je ťažké znovu si vybudovať dôveru k nejakej osobe. Anjel harmónie nám pomôže spracovať tieto skúsenosti a naučí nás opäť sa pozerať dopredu.
Anjel liečenia nám pomáha pri tom, aby sme sa dostali k správnym liekom alebo ich vhodne prijali, aby sme sa vyliečili. Anjel obnovy nám môže pomôcť pri obnove, posilniť naše vnútorné sily. Anjel vykúpenia nám pomáha s ťažkými skúškami alebo bremenami, ktoré musíme niesť. Či už prídete o svoju prácu alebo prechádzate nejakou inou nepríjemnou životnou situáciou, anjel spásy vám pomôže to zvládnuť.

Anjel poznania nám môže pomôcť získať vnútornú múdrosť. V dnešnej dobe sme zaplavení mnohými informáciami, ale pomaly prichádzame na to, že v novinách a televízii sa sponzoruje veľa vecí, ako je reklama a rôzne polopravdy, ktoré sa predávajú ako pravdy. Anjel poznania nám pomáha rozlíšiť pravdu od klamstva. Anjel čistoty nám pomáha zbaviť sa našich závislostí od určitých vecí alebo ľudí. Ak má niekto otázku, ktorú by chcel položiť Bohu alebo anjelom, anjel snov mu môže byť nápomocný. Napíšte svoju otázku na kúsok papiera a položte ho vedľa seba na nočný stolík. Pred spaním si nahlas prečítajte svoju otázku a odpoveď na ňu dostanete v sne. Nemusíte dostať priamu odpoveď, môžu to byť aj obrazy alebo udalosti, ktoré vám ukážu správnu cestu.

Anjel vzťahov vám môže pomôcť obnoviť rozpadnutý alebo neaktuálny vzťah. Ak sa chce niekto rozviesť, môže privolať tohto anjela a poprosiť ho o to, aby jeho vzťah dostal novú šancu.
Pre mladých ľudí a najmä pre ženy je veľmi dôležitý anjel plodnosti. Pomáha, aby sme priviedli na svet zdravé dieťa a tiež anjel zrodenia pomáha zabezpečiť bezproblémový pôrod. Existuje aj anjel krásy, ktorý navrhuje všetko podľa matematických vzorcov a zákonov a my to zažívame ako krásu. Poznáme to pod pojmom "zlatý rez" a "Fibonacciho postupnosť". Ak sa pozrieme na prírodu, uvidíme, že veľa vecí sa tam formuje do určitého vzoru rovníc atď.

Tento článok o anjeloch sme napísali kvôli tomu, lebo mnohí ľudia sa cítia osamelí a myslia si, že musia svoje problémy znášať a riešiť sami. Sme ale obklopení duchmi, bohmi a anjelmi, a keď budete z čistého srdca volať o pomoc, anjel vás vypočuje. Dôležité je poďakovať sa týmto bytostiam a nájsť svoju cestu v meditácii. Ak privoláte anjela pred meditáciou, budete počas meditácie cítiť jeho energiu a dostanete odpoveď.

Anjel z dreva

Pre každého z nás majú anjeli svoj vlastný význam. Pre niekoho sú to bytosti slúžiace ako poslovia medzi ľuďmi a bohmi, pre iného hrejivá energia, ktorú cíti, keď potrebuje podporu. A tú občas potrebuje každý z nás.

Anjeli nám pomáhajú vidieť súvislosti medzi tým, čo prežívame a tým, aké postoje zaujímame. Postoje k situáciám v našom živote, aj postoje k sebe samému. Pomáhajú nám prejsť skúškami, ktoré sú nevyhnutné, aby sme sa posunuli ďalej. Pomáhajú nás motivovať a ukazovať nám cestu k našim prianiam, snom a cieľom. Sú tu stále s nami, pripravení nám pomôcť kedykoľvek ich o to požiadame. Dávajme si preto pozor na to, čo si prajeme.

Pre nás sú Anjeli ale aj zdrojom inšpirácie. A preto bol práve Anjel prvým láskavým obrazom z našej dielne. Rovnako ako všetky ostatné obrazy je vyrobený z „redreva“, teda z nepotrebných zvyškov smrekového dreva, ktoré by inak skončilo v ohni, či na skládke.

Každý má svojho Anjela strážneho, ktorý ho sprevádza pozemským životom od chvíle jeho narodenia, bez ohľadu na to, či v neho verí, alebo nie. Anjelský obrázok na stene spálne, obývacej izby, alebo na konferenčnom stolíku nám jeho prítomnosť v každodennom živote neustále pripomína.

Nájdime si každý deň aspoň pár minút času na seba, na prepojenie so svojím Anjelom. Nechajme ho prehovoriť skrze znamenia, pocit, alebo sen, aby nás mohol naviesť k správnym príležitostiam, ktoré sa pred nami každý okamih otvárajú.

Anjel z dreva

Anjelské znamenia sa totiž môžu skrývať za zdanlivo obyčajnými vecami. Anjeli sú súčasťou našich životov a či si to uvedomujeme, alebo nie, všetci sa s nimi stretávame. Veria v nás, preto v seba verme aj my. Pretože v živote neexistuje nič, čo by sme nemohli dosiahnuť, čím by sme nemohli byť. Anjeli sú darom od Boha.

Meditácia s anjelmi

Anjeli sú stále medzi nami

Ukážeme vám teraz jedno meditačné cvičenie, ako môžete za pomoci anjelov viesť opäť uvoľnený, naplnený a šťastný život. Dôležité je ale aj to, aby ste si uvedomili, že určité veci sú jednoducho v nás samotných a nefunguje to iba tak, že príde anjel a očistí nás. Anjel nám príde iba pripomenúť to, že my všetci sme čisté bytosti a v našom vnútri je čistá duša, ktorá je stále čistá. To jediné, čo potrebujeme je prebudiť svoje vnútorné sily a spomenúť si na tieto veci.

Začiatok

Pohodlne sa posaďte a uvoľnite sa. Teraz sa sústreďte na svoj dych. Urobte tri hlboké nádychy a výdychy. Nadychujte sa pomaly nosom a vydychujte pomaly ústami. Pri nádychu si predstavujte ako pozitívna energia alebo biele svetlo do vás vchádza a pri výdychu ako negatívna energia z vás vychádza. S každým výdychom z vás odchádza všetko zlé, všetko nečisté, všetky negatívne pocity a energie. S každým nádychom načerpávate novú energiu - energiu Lásky, Svetla a Radosti. Ešte raz. Zhlboka sa nadýchnite nosom a vydýchnite ústami. Nadýchnite sa zhlboka nosom, vydýchnite ústami a pomaly zatvorte svoje oči…

Ďalej sa sústreďte už iba na svoj dych a nechajte sa unášať energiami. Okolité zvuky vás nijako nevyrušujú, ale pomáhajú vám dostať sa stále hlbšie a hlbšie do tohto uvoľneného stavu.

Dýchajte pomaly a zamerajte pozornosť na svoje telo. Teraz sa sústreďte na tvár, oči, uši, nos a ústa. Uvedomte si napätie, ktoré v nich cítite.

S každým výdychom toto napätie pomaly uvoľňujete stále viac a viac. Uvedomte si toto uvoľnenie vo všetkých častiach tváre. Toto uvoľnenie sa začína šíriť celým vašim telom. Uvoľnite si krk, ruky, hrudník, brušnú dutinu, panvu, stehná, kolená a celé chodidlá. Vnímajte svoj uvoľnený stav. V tomto uvoľnenom stave chvíľku zotrvajte a započúvajte sa do tónov hudby…

Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.
Žalmy 91:11

Meditácia s anjelmi

Počúvate moje slová, cítite váhu vášho tela, a prechádza vami hlboké uvoľnenie. Vnímajte, ako sa cítite stále ľahšie a ľahšie. Preciťujte svoje vlastné vibrácie, svojho ducha. Nechajte svoju energiu voľne prúdiť cez vaše telo. Umožnite svojej energií dosiahnuť najvyššiu úroveň. Vnímajte, ako sa vaše telo vznáša a je stále ľahšie a ľahšie.

Teraz sa spojíme s duchovným svetom, anjelmi a archanjelmi. Môj hlas k vám prichádza z diaľky a nijako vás nevyrušuje. Precíťte energie, ktoré sú okolo vás. Všade naokolo je pokoj a harmónia. Sústreďte sa na prianie, ktoré by ste radi zdelili vašim anjelom a duchovným sprievodcom. Teraz sa chvíľku sústreďte na troch mocných archanjelov. Na archanjela Michaela, Gabriela a Rafaela. Skúste sa naladiť na ich vibrácie. Tichým vnútorným hlasom ich 3-krát poproste, aby k vám prišli a pomohli vám (napr. archanjel Michael, volám Ťa, prosím príď sem a pomôž mi pri tejto meditácii…). Otvorte sa týmto anjelským božským energiám. Čím viac sa na nich dokážete sústrediť, tým intenzívnejšie ich začínate cítiť. S každým nádychom naplňujú vaše telo anjelské liečivé energie. Prechádzajú celým vašim telom. Prostredníctvom anjelov prijímate liečivú anjelskú energiu, aby ste dosiahli pokoj, zdravie a silu. Ste úplne uvoľnení a v bezpečí.

Vnímajte, ako vaša energia stúpa k oblohe, cez oblaky, cez ktoré sa posúva bez nejakého úsilia. Svetlom, ktoré spája so svojou energiou. Počas toho, ako takto prechádzate oblakmi, objavíte pred sebou dvere, ktoré sa pred vami otvárajú a pozývajú vás, aby ste sa priblížili, takže sa môžete ponoriť do tajomného sveta za sebou.

Niekde tam uvidíte bránu z bieleho mramoru. Pomaly sa otvára, môžete cez ňu prejsť. Vstúpte a nechajte všetky svoje negatívne myšlienky, svoje pochybnosti a zábrany za sebou. Stretnete sa tu s archanjelom Michaelom. Teraz vidíte archanjela Michaela, toho, ktorý je podobný Bohu, ako tam vo svojom červenom rúchu na vás čaká. Zostupuje ku vám a v ľavej ruke drží zlatú čašu podobnú grálu, z ktorej vychádza žiarivá zlatá energia. Je to archanjel svetla a ohňa. Cítite jeho prítomnosť, jeho lásku a svetlo. Zbavuje vás strachu a dodáva vám energiu a sebadôveru. Zabudnite na všetky svoje negatívne veci, ktoré ste zažili ešte ako dieťa a potom ako dospelý. Zabudnite na všetko, na čo sa nedokážete sústrediť alebo momentálne neviete zvládnuť. Nechajte tieto veci jednoducho za bránou. Keď načerpáte dostatok sily a získate naspäť svoj vnútorný pokoj, potom sa k týmto veciam vrátite.

Biela mágia Pentagram

Zbavte sa všetkých závislostí a naviazaností na vzťahoch, ktoré vás zaťažujú. Pustite ich a pozrite sa sami na seba z nadhľadu. Vhoďte všetky tieto negatívne veci do čaše, ktorú drží archanjel Michael.

Poďakujte sa tomuto archanjelovi za jeho pomoc a ochranu. Otvorte sa tejto vízii, zatiaľ čo pokračujete bránou do ďalšej úrovne. Teraz sa dostávate k ďalšej bráne, ktorá sa tiež pred vami otvára. Stretnete sa tu s archanjelom Gabrielom. Vládne sile Mesiaca, preto má na starosti aj príliv a odliv. Teraz vidíte archanjela Gabriela, ktorého meno znamená Boží hrdina. Zostupuje ku vám vo svojom modrom rúchu. Jeho svetlo je nebovo-modré v mnohých rozličných odtieňoch. Je vládcom vody a všetkých tekutín, ktoré tvoria 3 štvrtiny našej planéty. Archanjel Gabriel je služobníkom pre celé psychické kráľovstvo. Choďte k nemu, aby ste ho privítali. Cítite jeho prítomnosť, jeho bezpodmienečnú a bezvýhradnú lásku. Tento anjel vás vykúpe v čistej láske. Vzdajte sa ešte svojej zostávajúcej negativity a odovzdajte ju tomuto anjelovi. Teraz sa môžete oslobodiť od všetkých svojich neharmonických vibrácií. Zbavuje nás všetkých negatívnych pocitov a emócií. Celé vaše telo napĺňa žiarivé modré svetlo a zaplavuje vás láska. Ste celý obklopený láskou, viac, než ste kedy považovali za možné.

Rozlúčte sa s archanjelom Gabrielom, poďakujte sa mu za jeho pomoc a ochranu. Opustite túto miestnosť. Počkajte, kým sa brána za vami znovu zatvorí a presuňte sa na ďalšiu úroveň. Teraz sa dostávate k ďalšej bráne, ktorá sa tiež pred vami otvára. Čaká tam na vás archanjel Rafael. Teraz vidíte archanjela Rafaela, toho, ktorý lieči. Ovláda elektromagnetické sily, ktoré nazývame éterickou vitalitou.

Zostupuje ku vám vo svojom zlatom rúchu obklopený zlatým svetlom. Pomôže vám zharmonizovať celé vaše fyzické telo a aj dušu. Poproste ho o to, aby vás preliečil a otvorte sa jeho liečivej energií, ktorá zaplavuje celé vaše telo. Zo svojej pravej ruky vysiela na vás silný žiarivý lúč zlatej farby. Zamerajte svoju pozornosť na tú časť tela, kde máte nejaký zdravotný problém a predstavujte si, ako táto energia prúdi do tohto miesta. Celé vaše telo je naplnené zlatým liečivým svetlom.

Poďakujte sa tomuto archanjelovi za jeho pomoc a ochranu a rozlúčte sa s ním. Teraz sa vráťte späť k dverám na začiatku. Presúvate sa potom ďalej, ešte ľahšie, ešte žiarivejšie.

Brány zatvorte za sebou. Teraz ste nabitý silou, energiou a láskou. Ste neuveriteľný človek, ktorý má všetko, čo potrebuje.

Prichádza čas, vrátiť sa späť na Zem a do svojho tela. Všetko, čo ste sa naučili a zažili na tejto vašej ceste, si môžete vziať so sebou. Žite svoj život bez strachu, bez zábran a bez pochýb. Vaši anjeli budú vždy s vami a zostanete s nimi aj naďalej v spojení. Budem počítať do 3 a s každým započítaním si budete uvedomovať svoje telo stále viac a viac. Jedna… Ste naplnení Svetlom a Láskou. Dva… Začínate preciťovať celé svoje telo. Tri… Ste naspäť vo svojom tele a v tomto priestore.

Teraz sa sústreďte na svoj dych. Urobte tri hlboké nádychy a výdychy. Nadýchnite sa zhlboka nosom, vydýchnite ústami. Ešte raz. Hlboký nádych nosom a výdych ústami. Zhlboka sa nadýchnite nosom, vydýchnite ústami, a pomaly otvorte svoje oči…

ErfahrungenExperience 4

Motivačná duchovná pieseň

Erfahrungen Experience 4: Motivačná duchovná pieseň

Kto to nepozná? Stres, starosti, hlúpi nadriadení, nepríjemný daňový úrad, environmentálne problémy, choroby... Vypočujte si našu pesničku! Budete pozitívne preprogramovaní a opäť nájdete svoj stred.

V našej hektickej dobe je dôležité pravidelne privolávať naše vnútorné božstvo do vedomia a jednoducho sa uvoľniť. Nechajte pieseň na seba pôsobiť plnou hlasitosťou! Stretneme sa v extáze! Jednoducho tancuj a spievaj! Naplno!

Máte problém alebo potrebujete pomoc? Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Vypočuj si najlepšiu duchovnú pesničku a ponor sa ihneď do extázy. Počúvaj, tancuj a začni si zlepšovať svoju náladu hneď teraz!

 • Erfahrungen Experience Daghan-Malenky 4: Text

  I feel you
  as a voice in my heart,
  I hear you.
  in my heart and soul,
  it feels like a dream.

  It's easy, just to say, I so love you,
  but when I was, nearly dead, there was only you.
  Now I know, there is no, such place as hell,
  there is only here and now.

  Thousands of thoughts, in my head,
  I have been in peace, watching them,
  They disappear, they are not real,
  don't believe them, they are fear,
  I saw the stillness, behind all thoughts,
  Stillness will lead you, to your soul,
  Light and balance, are my way,
  Find inside, what doesn't change.

  I am a being, I am a soul,
  No ego no problem just let go,
  Behind your problems, there is peace,
  This will lead to happiness,
  Don't forget now, who you are,
  Magic is here, where you are,
  Experience, will show the way,
  What works, and when to go away.

  I feel you
  as a voice in my heart,
  I hear you.
  in my heart and soul,
  it feels like a dream.

  God always, speaks to you, just find a time,
  Balance is, key to joy, slow down, and smile,
  Life gives you, what you need, in the right time,
  smooth your life, and find your flow.

  Be clear, that nothing, you see, is reality,
  Smile, do yoga, and climb, the hill.
  Perfection, around you, just open, your pure heart,
  now witness, your life game, all sorrows gone.

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Zuzka R. I Daghan-Malenky GmbH

Biela mágia úspešne & osobne

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil: +421 944 572 078

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti