Osvietenie

alebo nirvána

Osvietenie alebo nirvána znamená, že individuálna duša (osobnosť) sa spojí s božskou dušou (anti-hmotou v nás). Môže to dosiahnuť iba človek, ktorý prešiel cez určitého vnútorného Strážcu prahu a prešiel vnútornými skúškami. To znamená, že tento človek môže ovládať svoje myšlienky, pocity a energetické prúdy.  

Buďte. Nesnažte sa stať. V týchto dvoch slovách, byť a stať sa, je obsiahnutý celý váš život. Byť je osvietenie, stať sa je nevedomosť. - Osho

Biela mágia Logo

Osvietenie

Každá ľudská bytosť má večnú dušu, čiastočku Boha. Táto časť antihmoty sa nachádza vo vnútri, približne na mieste, kde je umiestnená naša tretia čakra (solar plexus). Preto sa hovorí, že cítime šteklenie v bruchu. Tento pocit v oblasti brucha je jazykom duše.

Ďalšou časťou našej duše je naša jedinečná osobnosť. Osobnosť je u neosvietenej osoby, ktorá nedosiahla nirvánu, spojená s časťou antihmoty. Je to viditeľné len v inej dimenzii, subtílnej, 4, 5 a šiestej dimenzii.

Osobnostné črty sú to, čomu hovoríme ego. Môžeme vidieť, že každý človek reaguje na určitú situáciu inak, jeden je lenivý, druhý je hladný po poznaní, jeden má rád matematiku, jeden má rád cudzie jazyky, záleží to od osobnosti.

V našom energetickom systéme máme 4 rôzne bytosti, ktoré sa v mágii alebo v rôznych náboženstvách označovali ako elementy. Na našej pravej strane máme element ohňa, to znamená, že máme v sebe bytosť, ktorá nás poháňa k činom. Táto bytosť je zobrazovaná ako býk, tiger, mačka alebo leopard.

Naša zadná bytosť je zodpovedná za pocity. Táto bytosť vie všetko, čo bolo v minulosti. Sú tam aj spomienky na naše minulé životy a na všetko, čo sme zažili. To je v nás element vody. Táto bytosť je zobrazovaná ako korytnačka, slon alebo delfín.

Bytosť, ktorá sa nachádza na ľavej strane sa označuje ako element zeme. Potrebujeme matériu a je v poriadku mať materiálne túžby. Dôležité je len pochopiť, že tieto želania neprinášajú dlhodobé uspokojenie. Hmota je prostriedkom k životu, ale nesmie sa stať cieľom. Táto bytosť je zobrazovaná ako drak, vlk alebo príšera.

Bytosť na prednej strane je elementom vzduchu. Veľmi často sa zobrazuje ako vták, jednorožec alebo mystický sokol, ktorý nás vedie k niečomu novému. Pomáha nám byť kreatívnymi a dáva nám nádej a robí nás zvedavými.

Ľavá ako aj pravá bytosť je skôr negatívna, zadná bytosť nie je ani pozitívna, ani negatívna, ale môže byť oboje v závislosti od toho, ako ju človek používa.

Predná bytosť je väčšinou pozitívna. My ako duše nesieme zodpovednosť za správnu voľbu.

Každá z týchto bytostí nás v istom zmysle navádza na určité činy. My sa rozhodujeme, ktoré z týchto konaní vykonáme. Ľudia, ktorí nasledujú akcie ohňa sú zvyčajne egoistickí alebo sa snažia všade presadiť. Ľudia, ktorí nasledujú zadnú bytosť sú zvyčajne veľmi emocionálne založení ľudia, ľudia, ktorí sa zaoberajú veľa umením. Táto bytosť nám ale môže spôsobiť aj veľa smútku. Problémom môže byť najmä tu uložená bolesť, ale táto bytosť nám môže tiež poskytnúť tiež veľa informácií.

Ľudia, ktorí viac počúvajú ľavú bytosť sú veľmi materialisticky založení. Mať materiálne priania nie je žiadnym problémom, nemali by sa len prekročiť isté hranice. Predná bytosť nám dáva nádej, že všetko bude lepšie. Osvietenie znamená, že naša vlastná osobnosť, ktorá sídli nad našou hlavou, zostupuje pomaly dole a spája sa s našou Božskou dušou alebo antihmotou.

Keď sa to stane, človek sa už viac nezameriava na to, čo od neho bytosti požadujú alebo môžeme povedať, že sa neriadi svojim osobným egom. Takýto človek nežije len pre seba, ale je tu aj pre ostatných. Čo to znamená, je vždy veľmi individuálne: jeden sa stará o deti z ulice, niekto druhý o tých, ktorí potrebujú starostlivosť a niekto ďalší píše knihy... Viac sa o tom dočítate v článku 5 vnútorných hlasov.

Život je ...

... šanca - využi ju; krása - obdivuj ju; sen - uskutočni ho; výzva - prijmi ju; cesta - naplň ju; hra - hraj ju; tajomstvo - odhaľ ho; sľub - dodrž ho; tragédia - objím ju; dobrodružstvo - riskuj ho; láska - vychutnaj ju; šťastie - zaslúž si ho!

Bol raz jeden žiak a ten sa spýtal svojho majstra:

„Čo ma oddeľuje od pravdy?”

A majster povedal:

"Ty si pravda. Je ilúzia myslieť si, že by si mohol byť oddelený od pravdy."
"Prečo to tak ale necítim! Čo musím urobiť, aby som dosiahol osvietenie, čo musím urobiť, aby som sa zbavil toho vnútorného nepokoja, ktorý je vo mne?“, spýtal sa ďalej žiak.
„Žiadne ego, žiadny problém :-) Nechaj voľne plynúť a pusti všetko, čo nemáš pod svojou kontrolou a rob to, čo v danom momente považuješ za najlepšie. Tvoje srdce a tvoja myseľ by mali byť zajedno. Buď Tu a Teraz.“: odpovedal majster.

„Prečo je to také jednoduché a mne sa to zdá byť také ťažké?“: spýtal sa žiak.
“Neexistuje žiadne ja a ty tam, kde je to jednoduché.“: odpovedal majster.

“Ako to mám dosiahnuť?“
“Osvietenie dosiahneš tým, že všetko vnímaš ako vedomie, energiu a lásku. Medituj každý deň a čítaj sväté písma! To ti pomôže pozitívne ovplyvniť tvojho ducha a dosiahnuť bezmyšlienkový stav. Takto ťa naplní pravda, láska a svetlo.“ odpovedal majster pokojne.

“Prečo to nevidím tiež tak jednoducho? Ja nevidím len lásku, ale vidím aj nenávisť, nespravodlivosť a bolesť.“: netrpezlivo sa pýtal ďalej žiak.
“Nenávisť je len nedostatkom lásky, podobne ako v tme jednoducho nie je žiadne svetlo. Tento svet existuje a my ho môžeme vnímať iba preto, lebo existujú protiklady. Bez ticha, neexistuje žiadny zvuk a ani hudba. Bez nenávisti a strachu by neexistovala žiadna láska ani vzájomná náklonnosť. Napriek tomu je strach a nenávisť len slabá láska, alebo egoistická láska. Ak si to pochopil, tak sa dostaneš ďalej.“ odpovedal majster.

“Prečo nie sú všetci ľudia a ich činy také láskyplné? Všetko by bolo také jednoduché?“: pýtal sa zarmútene žiak ďalej.
"Vedomie sa vyvíja. Z kameňov sa vyvinuli rastliny, z rastlín sa vyvinuli zvieratá a zo zvierat sa vyvinuli ľudia. Aj človek sa musí, alebo by sa mal ďalej rozvíjať na génia, na niekoho, kto má prístup k tvorivým silám. Na niekoho, kto dokáže zachytiť nové veľké teórie, umelecké diela alebo vynálezy. Génius sa môže ďalej vyvinúť na proroka, na niekoho, kto dokáže predpovedať minulosť a budúcnosť.

Prorok sa môže taktiež ďalej vyvíjať na niekoho, koho by sme mohli nazvať Boho-človekom. Ide tu o to, stať sa uvedomelejším, pochopiť to, kto sme. Kto si, žiak môj?“: spýtal sa majster s úsmevom na tvári.

“Nerozumiem tvojej otázke. Ako to myslíš, kto som? Ja som predsa ja? Takto sa volám…“: odpovedal zmätene žiak.
“Áno, to je presne ono!“: prerušil ho majster. “Kto je ten, čo hovorí, to som predsa ja. Kto hovorí, že to je moje meno. Môžeš povedať, že toto je moja noha, moja hlava, moje myšlienky, moje pocity... Kto je ten, komu to patrí?!?": spýtal sa dôrazne majster.

“To neviem.“: odpovedal žiak so sklesnutou hlavou.
“Ty si večné vedomie, ty si svetlo, múdrosť a radosť.“: odpovedal mu pomaly majster. “Ale nepomôže ti, ak mi to uveríš. Musíš to zažiť sám! Preto medituj, čítaj sväté písma a pros dovtedy, kým sa tvoja myseľ neupokojí a vtedy to zažiješ! A keď si to už zažil, tak si to musíš ešte uvedomiť, aby si mohol žiť v harmónii! Musíš akumulovať energiu a žiť v rovnováhe, len tak to môžeš zažiť v meditácii. Musíš chcieť rozdávať ďalej plody svojej múdrosti a pomáhať všetkým živým bytostiam! Pretože potom si už všetkým!"

Žiak potom meditoval o týchto múdrych slovách, a dosiahol osvietenie.

Viac YouTube videí

Osvietenie

12 príbehov o kvapke vody

Bol raz jeden žiak a ten sa spýtal svojho majstra: „Čo ma oddeľuje od pravdy?", a majster povedal: „Nie si sám, kto je oddelený od pravdy, je mnoho takých.
Poviem ti 12 malých príbehov, ktoré ti budú pripadať ako veľmi jednoduché. Musíš ich ale prejsť mnohokrát a keď si budeš myslieť, že si ich pochopil, neprestávaj ich prechádzať. Rob to tak dlho, až nimi prestúpiš, až sa z malých príbehov stanú veľké a z veľkých zase malé.“

Prvý príbeh:
Kedysi dávno, povedal majster, bola jedna kvapka v mori, ktorá tvrdila, že more nikdy neexistovalo. A tak je to aj s mnohými ľudmi. Stoja v strede Boha a tvrdia že Boh nikdy neexistoval.

Druhý príbeh:
„Chcem svoju slobodu“, dožadovala sa jedna kvapka v mori a more ju vo svojej milosti vyzdvihlo na svoj povrch. „Chcem svoju slobodu“, dožadovala sa zase kvapka - a slnko bolo plné milosti a vyzdvihlo ju až do oblakov. „Chcem svoju slobodu“, dožadovala sa stále kvapka. A oblaky boli také dobrotivé, že ju spustili zasa dolu. A tak bola kvapka opäť v mori.

Tretí príbeh:
Intelektuálna kvapka vody je intelektuálna kvapka vody, ale nie more.

Štvrtý príbeh:
„Všetky tieto kvapky vody za nič nestoja“, povedala kvapka vody v mori.

Piaty príbeh:
„Bezpochyby jednu vec som už spoznala. Som určite o niečo dôležitejšia než more“, povedala si kvapka vody v mori.

Šiesty príbeh:
„Asi sa nikdy nestretnem s morom“, povzdychla si kvapka vody v mori.

Siedmy príbeh:
„Ale, čo ma je po tom mori“, povedala si kvapka vody v mori.

Ôsmy príbeh:
Jedna kvapka vody bojovala so svojím osudom. A aj keď bola uprostred mora, nechcela o ňom nič vedieť.

Deviaty príbeh:
Jedna kvapka vody v mori zvolávala ostatné kvapky, aby mohli urobiť vzburu proti moru.

Desiaty príbeh:
„Z titulu mojej moci“, povedala jedna kvapka druhej kvapke uprostred mora,- „z titulu mojej moci si od dnešného dňa vylúčená z mora.“

Jedenásty príbeh:
„Si v mojej láske“, povedalo more kvapke vody. Ale kvapka vody more nepočula, pretože bola naplnená láskou k inej kvapke vody.

Dvanásty príbeh:
„Keby sa mi podarilo ...“, uvažovala jedna kvapka vody, „aby každá kvapka v mori bola v mojej láske, stala by som sa celým morom.“ A tak začala postupne zahŕňať jednu kvapku za druhou do svojej lásky. Bola tam však jedna kvapka vody, ktorá jej raz veľmi ublížila. Spôsobila jej najväčšie utrpenie v živote a preto jej aj napriek všetkej svojej láske nedokázala odpustiť. Len preto, že nezahrnula jednu jedinú kvapku do svojej lásky, len jedna jediná kvapka jej chýbala - nestalo sa z nej more.

Žiak prišiel znovu za majstrom:
„Povedz, majstre, bola niekedy kvapka vody, z ktorej sa stalo more?“

Majster povedal posledný príbeh,
„Bola raz jedna kvapka vody, ktorá hľadala ticho mora, hľadala hlbiny mora. Jej túžba bola veľká a bola plná odpustenia - a zrazu k nej prehovorilo more:
„Ty si ja a ja som ty“, a otvorilo svoju náruč a prijalo túžiacu kvapku - a to, čo patrilo moru, patrilo v tej chvíli aj kvapke. Stala sa tichom mora, stala sa diaľkou mora a jej hĺbka bola požehnaním pre celý tento svet.“ „Aby si vedel, môj žiak, more je plné odpustenia pre tých, ktorí ho milujú a prijme do seba všetkých, ktorí si to naozaj želajú.“
„Ale čo keď je taká kvapka vody veľmi špinavá, čo potom?“, spýtal sa žiak.
Vtedy sa majster z celého srdca rozosmial a povedal:
„Žiadna kvapka vody nemôže byť taká špinavá, aby ju more nedokázalo očistiť.“

od Werner V. Steindl

Preložené z nemeckého originálu: Erleuchtung

Dôveruj svojmu srdcu. Oceňuj jeho intuíciu. Rozhodni sa zbaviť sa strachu a otvor sa pravde a prebudíš sa do slobody, jasnosti a radosti z bytia.

Keď vidíme pomocou „ja“, snívame. Keď hľadáme „ja“, prebúdzame sa.
Mooji

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH I iStockPhoto.Com ImagineGolf

Biela mágia úspešne & osobne

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil: +421 944 572 078

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti