Význam rún ꉧ ꒔ ꉙ

Veštenie z rún a biela mágia

Všetko, čo ste o runách chceli vedieť!

Jedným z najstarších systémov veštenia je runové orákulum. Ani samotní odborníci na runy nevedia úplne presne, odkiaľ a kedy prišli. Boli to Etruskovia, Kelti alebo Germáni, ktorí začali ako prví predpovedať budúcnosť z rún? Tacitus v 10. kapitole svojho diela „Germánia“ približuje najstarší popis runového orákula. Práve starí Germáni prikladali veľkú váhu runovému orákulu. Hlboko verili predpovediam z rún o budúcnosti a osude.

Ako runy vyzerajú a z čoho sú?
Sú to malé „kamene“ vo veľkosti bôbu so znakom. Zásadne z prírodného materiálu. Môžu to byť malé ploché kamienky – oblázky, alebo opracované ovály z dreva. Ak sú zhotovené z dreva, odreže sa zo zdravého stromu vetvička. Tá sa rozdelí na menšie časti a tie sa vyhladia. Následne sa označia jednotlivými znakmi.

Ako sa s nimi pracuje?
Postup je jednoduchý. Z celej sady sa vyberie námatkovo jedna runa. Každá vyjadruje vlastnú kvalitu a má jedinečný význam.

Runy Veštenie

Foto © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Pri inom postupe sa runy hodia na bielu podložku. Tak vytvoria určitý znak. Ak ide o verejnú veštbu, modlí sa kňaz k Bohu. Pri súkromnej veštbe sa kňaz, ako otec domu, pozerá k nebu. Pri tom vezme tri runy z ostatných. Z nich vykladá význam veštby podľa vyobrazených symbolov.

Existujú viaceré systémy výkladu, pri ktorých sa používa rôzny počet rún. Bežne sa runy delia na:
- staršie runové orákulum s 24 runami
- mladšie runové orákulum so 16 runami a
- anglosaské runové orákulum s 33 runami.

V súčastnosti sa častejšie používa staršie runové orákulum. Kvôli presnejšej a cielenejšej veštbe je rozšírené o 25 runu.

V tejto časti uvádzame niektoré zo základných významov rún používaných pri veštení. Samozrejme existuje viacero výkladov ich významu. Pre ich hlbšie pochopenie odporúčame knihu o runách od Ralpha Bluma.

Máte nejakú otázku? Sústreďte sa na vašu otázku... Kliknite potom na Runy Online.

Runa Mannaz

1. MANNAZ - Vlastné Ja:

Zotrvať v skromnosti – to je zjavená pravda. Byť vo svete, ale nie z neho. Zostať vnímavý k podnetom, ktoré prichádzajú z vnútornej i vonkajšej sféry duchovna.

Snažiť sa žiť obyčajný život neobyčajným spôsobom. Ak vezmete runu „vlastného Ja“ a rozdelíte ju na polovicu, získate tak runu radosti a sebareflexie. Je však potrebné, aby ste boli opatrní. Akrobaticky tancujúca energia rovnováhy je tu vzývaná, aby samú seba uviedla do rovnováhy. „Ničoho nadbytok“, to bola druhá rada napísaná nad bránou do chrámu v Delfách. Prvá znela – „Poznaj sám seba“.

Runa Gebo

2. GEBO - Partnerstvo, dar:

Ak si vyberiete túto runu, znamená to, že jednota, spojenie alebo partnerstvo je na dosah. Zároveň však obsahuje aj varovanie, aby ste v tejto jednote, spojení alebo partnerstve nezlyhali. Skutočné partnerstvo môže byť úspešné len vtedy, ak sú obe strany nezávislé, zdravé bytosti a zachovajú si svoju vlastnú nezávislosť aj v tomto spojení. Táto rada sa dá uplatniť na všetkých úrovniach, či už ide o vzťahy milostné alebo obchodné, o partnerstvá akéhokoľvek druhu.

Runa Fehu

3. FEHU - Majetok, potrava, dobytok:

Fehu je runa naplnenia: uspokojenie ambícií, získanie odmeny alebo mzdy, naplnenie lásky. Taktiež sľubuje potravu, či už svetskú alebo duchovnú. Táto runa vyžaduje hlboké skúmanie dôležitosti zisku vo vašom živote.
Ďalším aspektom runy Fehu je zachovanie a udržiavanie toho, čo ste získali. Je však dôležité, aby ste boli opatrní a ostražití, obzvlášť v časoch spokojnosti a dostatku. Aj v čase, keď je dôvod na oslavu, nenechajte sa zmiasť bezstarostnosťou požehnania, ktoré ste dostali, a zdieľajte ho s ostatnými.

Runa Othila

4. OTHILA - Odlúčenie, rozchod, dedičstvo:

Teraz je pravý čas na to, aby sa cesty rozišli. Stará koža sa musí zvliecť, zastaralé vzťahy sa musia ukončiť. Ak si vyberiete túto runu, zmena je nevyhnutná. Othila je runa radikálneho rozchodu. Správnym postojom je v tomto prípade pokora a následný ústup, čo si vyžaduje silnú vôľu a správne načasovanie. Othila je taktiež runa zisku, pretože jej aspektom je vlastnenie alebo majetok.
Kým nadobudnete majetok, napríklad dedičstvo, musíte sa najprv niečoho vzdať. Niekedy to môže byť mimoriadne ťažké, napríklad ak musíte zanechať istú stránku vášho správania, alebo ak sa musíte zriecť nejakej časti vášho kultúrneho dedičstva.
V takejto situácii by ste mali zmeniť váš postoj nehybnej skaly a stať sa prúdom rieky. Takto pripravení vyčkajte, než začne vesmír konať.

Runa Uruz

5. URUZ - Sila, mužnosť, ženskosť, divoký býk:

Runa konca a nového začiatku. Ak si vyberiete túto runu, znamená to, že život, ktorý ste doteraz žili, už prerástol svoju formu a musí prísť zmena. Životná energia sa musí nanovo prejaviť ako pri znovuzrodení, v novej forme života.

Buďte pripravení na príležitosť, ktorá sa niekedy môže skrývať pod maskou straty.

Zároveň sa vyžaduje pokora. Ak chcete vládnuť, musíte najskôr slúžiť.

Runa Perth

6. PERTH - Zasvätenie, niečo skryté, tajomstvo:

Hlboké, vnútorné transformačné sily vzájomne pôsobia a to, čo z nich vyvstáva, nie je jednoduché rozpoznať. Integrita, celistvosť je zastretá a skrytá. Napokon to, čo vylieči nás a našu dušu, zostáva hlbokým tajomstvom. V materiálnom svete sa môže objaviť prekvapenie, napríklad aj v podobe nečakaného zisku. To, čo skutočne riskujete, nie je o nič menšie ako hlbšie sebapoznanie a obrodenie vašej duše.

Starý spôsob života dospel ku koncu, nemôžete viac opakovať staré chyby bez toho, aby ste netrpeli.

Máte však vždy na výber: buď budete vidieť všetko negatívne, ako „nešťastie“ bez nádeje na zmenu, alebo prijmete prekážku ako počiatok svojej cesty k zmene.

Runa Nauthis

7. NAUTHIS - Donútenie, nevyhnutnosť, bolesť:

Je nevyhnutné prekonať silné obmedzenia. Vaše pozitívne vlastnosti môžu byť obmedzované vašimi vlastnými nedostatkami alebo ľuďmi vo vašom okolí. Ak si vytiahnete túto runu, znamená to, že by ste mali znovu starostlivo zvážiť vaše plány, aby ste sa vyhli stagnácii.

Teraz je čas splatiť staré dlhy a obnoviť rovnováhu. Preto zlepšujte, obnovujte, organizujte. Ani rybári nemôžu ísť na more skôr, než opravia poškodené siete.

Musíte čeliť vašim démonom a vysporiadať sa s nimi. Udržiavajte svoj hnev a jeho prejavy pod kontrolou. Zdržanlivosť a dobrá nálada sú v takýchto časoch nevyhnutné.

Runa Inguz

8. INGWUZ - Plodnosť, nový začiatok, hrdinný boh:

Runa Inguz si vyžaduje dokončenie toho, čo bolo začaté. Môže byť znamením, že prichádza čas radostného oslobodenia, nového života a novej cesty. Táto runa veľkej sily znamená, že aj vy objavíte v sebe silu nájsť a uskutočniť riešenie, z ktorého vzíde nový začiatok. Zavŕšenie, dotiahnutie do konca je veľmi dôležité.

Táto runa naznačuje, že musíte zúrodniť pôdu vášho vlastného oslobodenia. Všetko sa mení a vy nemôžete žiť neustále obklopení prekážkami.

Runa Algiz

9. ALGIZ - Ochrana, trstina, los:

Teraz je dôležitá kontrola emócií. V prechodných obdobiach, prinášajúcich zmeny v smerovaní vašich životov a zrýchlenú vnútornú premenu a sebarealizáciu, je dôležité nenechať sa pohltiť emóciami. Či už pozitívnymi alebo negatívnymi.

Nezabudnite, že včasné rozhodnutie a správny spôsob jeho uskutočnenia sú tou najlepšou ochranou.

Bez ohľadu na to, aká je vaša životná situácia, bez ohľadu na to, či prosperujete alebo naopak strácate, musíte sa vždy snažiť poučiť z toho, čím práve prechádzate. Rozvážnosť a sebaovládanie sú silnými ochrannými silami tejto runy.

Runa Einwaz

10. EIHWAZ - Obrana, obranné sily, tis:

V priebehu životných skúšok získavate silu prekonávať blokády a porážky. Súčasne si však vytvárate odpor voči vzorcu správania, ktoré smeruje k napätým a nepríjemným situáciám vo vašich životoch.

Radou runy Eihwaz je trpezlivosť. Je veľmi dôležité zostať pevne na svojej ceste a nenechať sa odradiť žiadnymi problémami a prekážkami. Vyžaduje sa vytrvalosť a predvídavosť. Urobte správnu vec – vyhnete sa tak predvídateľným ťažkostiam.

Runa Eihwaz prináša schopnosť vidieť skutočnosť, že ťažkosti a nepohodlie napomáhajú vášmu rastu.

Runa Ansuz

11. ANSUZ - Signály, runa posolstva, boh Loki:

Kľúčovým slovom je tu prijímanie - správ, signálov, darov. Včasné varovanie by malo byť prijaté ako dar. Ak má ten, kto vykladá runy, čisté poznanie, môže byť príjemca ich posolstva požehnaný a dať svojmu životu nový, lepší smer.

Pristupujte s vnímavosťou ku každému stretnutiu, návšteve a životnej križovatke. Buďte pozorní obzvlášť vtedy, ak sa stretnete s niekým, kto je múdrejší ako vy.

V opačnom prípade runa Ansuz hovorí: „Nezabúdajte, že každá minca má dve strany a v každom nešťastí možno nájsť aj jeho svetlú stranu.“

Runa Wunjo

12. WUNJO - Radosť, svetlo:

Táto runa je ako konár stromu rodiaci ovocie. Čas námahy je preč a do istej miery ste už našli samých seba. Nevyhnutná zmena je teraz za vami, ste slobodní a pripravení prijať materiálne alebo duchovné požehnanie. Začne sa vám v živote dariť.

Runa Wunjo obnovuje harmonickú rovnováhu vášho obmedzujúceho ega s vašim vyšším Ja. Je dôležité vnímať všetko ako skúšku. Žite vedome v prítomnosti, buďte úprimní k ostatným a dôverujte vlastnej ceste. Mali by ste vedieť, že nemôžete neuspieť.

Runa Jera

13. JERA - Úroda, fáza plodnosti, jeden rok:

Jera je runa úspechu, ktorý sa vzťahuje k aktivite alebo úsiliu, ktorým sa venujete. Vidieť túto runu by malo byť pre vás povzbudením, aby ste zotrvali v dobrej nálade. Mali by ste však vedieť, že výsledok nie je možné dosiahnuť okamžite. Na všetko je potrebný určitý čas, preto slovo „jeden rok“ symbolizuje celý cyklus pred zberom úrody alebo oslobodením.

Runa Kenau Kano

14. KENA/ KANO - Otvorenie, oheň, pochodeň:

Kano je runa otvorenia, nového jasného svetla, rozptýlenia temnoty, ktorá pokrývala istú časť vášho života. Teraz máte možnosť zažiť radosť z dávania bez očakávaní. Kano je runa počiatku aktivít, úprimnej snahy, čistých úmyslov a koncentrácie, ktoré sú nevyhnutné pre prijatie a naplnenie vašich životných výziev. Táto runa ponúka ochranu: čím viac svetla máte, tým jasnejšie vidíte, čo je vo vašom živote zastarané a povrchné.

Runa Tyr Teiwaz

15. TYR, TEIWAZ - Energia bojovníka, boh Tiu:

Toto je runa duchovného bojovníka, ktorý vždy bojuje s vlastným obmedzujúcim egom. Jeho vôľa je posilňovaná činmi, nezávisle od ich výsledkov. Bojovník vie, že musí byť sám, nepripútaný k svojej ceste a nechať božskú silu prúdiť cez seba – toto sú jeho charakteristické znaky.

Táto runa taktiež stelesňuje energiu rozlišovania a jej cnosťou je trpezlivosť. Vyzýva vás, aby ste nazreli do svojho vnútra a preskúmali základy, na ktorých stojí váš život. V záležitostiach, ktorým sa venujete, či už sú to nové nápady alebo hľadanie životnej cesty, runa duchovného bojovníka odporúča vytrvalosť, niekedy v podobe trpezlivosti. Aké sú vaše priority? Ako používate vašu energiu? Runa Teiwaz symbolizuje odvahu a oddanosť.

Runa Berkana

16. BERKANA - Rast, znovuzrodenie, breza:

Berkana patrí k tzv. cyklickým runám. Je to runa životného procesu, ktorá predstavuje plodnosť vedúcu symbolicky aj v skutočnosti k rastu.

Berkana je o energii, ktorá ovplyvňuje vývoj, a o spôsobe, akým prúdi do vášho tela. Jej prejavy sú jemné a prenikavé. Rozptýľte najskôr prekážky a potom zavŕšte vašu prácu. Aby ste to dokázali, vaše želanie musí byť čisté a vedomé. Všetky temné zákutia musia byť vyčistené a je potrebné to urobiť dôkladne, niekedy aj s odbornou pomocou. V opačnom prípade tieto charakterové črty bránia rastu nového života.

Runa Ehwaz

17. EHWAZ - Pohyb, pokrok, kôň:

Ehwaz je runa prechodu, premeny a pohybu v podobe presťahovania, premiestnenia, nových postojov a nového života. Táto runa taktiež predstavuje pohyb, ktorý prináša zlepšenie situácie. Je spojená s postupným vývojom a neustálym pokrokom, aj keď niekedy ide len o pomalý rast a transformáciu.

V opačnom prípade sa zdá, že je pohyb blokovaný. Buďte si istí, že to, čo robíte i nerobíte, sa deje v pravý čas. Neexistujú žiadne zmeškané príležitosti, stačí si len uvedomiť, že nie všetky príležitosti sú určené pre vás.

Runa Laguz

18. LAGUZ - Tečúca voda, hybná sila:

Tu pracujú neviditeľné sily, tvorivé a produktívne sily prírody. Atribútmi tejto runy sú voda, tekutina, odliv a príliv emócií, kariéry a vzťahov. Kľúč k úspechu spočíva v kontakte s vaším intuitívnym poznaním a naladením na váš vnútorný rytmus.

Musíte si dať pozor na preháňanie a nadmerné úsilie. Nepreceňujte svoje vlastné sily a nepracujte len pre svoj vlastný prospech.

Runa Hagalaz

19. HAGALAZ - Deštruktívna sila prírody, živly, krupobitie:

Atribútmi tejto runy sú zmena, sloboda, vynachádzavosť a oslobodenie. Naznačuje naliehavú potrebu vašej duše vyslobodiť sa z obmedzujúceho stotožnenia s materiálnou skutočnosťou a zažívať svet archetypálnej mysle.

Toto je runa zásadného zvratu a udalostí, ktoré sa zdajú byť úplne mimo vašu kontrolu. Hagalaz má len vzpriamenú polohu, nikdy nie obrátenú, a predsa vždy pôsobí v obrátenom smere. Ak si vytiahnete túto runu, môžete očakávať prelom, ktorý môže mať najrôznejšiu podobu. Táto runa je zosobnením veľkého prebudenia. Čím ťažšie útrapy zažívate, tým dôležitejšie a naliehavejšie sú požiadavky na váš ďalší rast.

Runa Thurisaz

20. THURISAZ - Brána, miesto nečinnosti:

Táto runa so symbolom brány hovorí, že sa má niečo uskutočniť vo vás i mimo vás.

Thurisaz je runa nečinnosti, pretože bránu nie je možné dosiahnuť a prejsť ňou bez rozjímania. Táto runa posilňuje vašu trpezlivosť. Teraz nie je čas na robenie rozhodnutí.

Thurisaz naopak od vás vyžaduje, aby ste sa zamysleli a meditovali. Je pravdepodobné, že unáhlené rozhodnutia neskôr oľutujete, lebo boli prejavom vašej slabosti.

Runa Dagaz

21. DAGAZ - Prelom, transformácia, deň:

Ak si vytiahnete runu Dagaz, znamená to veľký zlom alebo pokrok v procese vašej vlastnej transformácie.

V každom živote nastane aspoň raz zvrat, ktorý, ak je rozpoznaný a akceptovaný, navždy zmení smer života. Spoliehajte sa preto na absolútnu dôveru, dokonca aj v prípade, keď si situácia vyžaduje, aby ste skočili s holými rukami do prázdnoty.

Táto runa často znamená začiatok obdobia úspechu a prosperity.

Runa Isa

22. ISA - Stagnácia, prekážka, ľad:

Prežívate zimu vášho duchovného života. Môžete sa ocitnúť uväznení v situácii, ktorej význam nie je ľahké pochopiť. Ste bezmocní, nemôžete urobiť nič iné, len sa poddať situácii alebo dokonca aj obetovať dlhodobo rozvíjané želanie.

Pokúste sa zistiť, čo sa deje, čo vo vás udržiava túto situáciu a nechajte to odísť. Vstúpte do seba a zostaňte v tichosti, pretože to, čo zažívate, nemusí byť nevyhnutne dôsledkom vašich činov a zvykov. Môže ísť o časové okolnosti, ktoré nemôžete zmeniť.

Aby ste sa dokázali vzdať, potrebujete mať odvahu a múdrosť.

Runa Raidho Raido

23. RAIDHO, RAIDO - Komunikácia, dohoda, zmierenie, cesta:

Táto runa predstavuje komunikáciu, naladenie na niečo, čo má dve strany, dva elementy. Jej ďalším aspektom je konečné znovuzjednotenie. Tu rastie vaša vnútorná hodnota. V tejto chvíli si musíte uvedomiť, že sa nemáte spoliehať výlučne na svoje vlastné sily a radšej sa pýtajte na správne rozhodnutie.

Runa Sowilo Sowelu

24. SOWILU, SOWELU - Celistvosť, vitalita, energia Slnka:

Táto runa predstavuje celistvosť, ktorú naše telo potrebuje. Stelesňuje základný impulz pre sebapoznanie.

Runa Sowelu má obrovskú silu, naznačuje, že životná sila je vám plne k dispozícii a je čas na jej načerpanie a regeneráciu.

Je tu však varovanie, aby ste sa nestali namyslenými. Meditujte nad slovami Krista: „Sám od seba nemôžem robiť nič. Nemôžeme robiť nič z našej vlastnej vôle.“

Runa Odin

25. ODIN, PRÁZDNA RUNA - Nepoznaný, boh Odin:

Prázdnota je koniec, prázdnota je začiatok. Ako fénix, ktorý povstane z popola osudu. Vzdať sa kontroly je najvyššia výzva pre duchovného bojovníka.

Ak si vytiahnete prázdnu runu, musíte nabrať odvahu. Dôverujte univerzu, že zavŕši proces vašej premeny v prebiehajúcom životnom vývoji.

Runy

Online orákulum

Máte chuť sa opýtať na svoju budúcnosť rún? Pošlite nám vyplnený kontaktný formulár a vypracujeme vám konzultáciu s použitím runového orákula. Môžete nám zavolať a my vám popíšeme vašu situáciu a navrhneme vám vhodné riešenia. Ak nemôžete telefonovať, môžete dokonca aj sami nahliadnuť do nášho runového orákula. Náhodný generátor síce nenahradí žiadnu poradenskú konzultáciu so skúseným mágom a poradcom, ale zobrazený I-ťing, runa alebo tarotová karta vám však môže poskytnúť užitočnú radu, akým smerom by ste sa mali ďalej uberať. Meditujte a premýšľajte v pokoji, ktorá rada či upozornenie, je pre vás tou správnou odpoveďou. Máte záujem opýtať sa niečo rún online? Kliknite TU.

Všetky fotografie a ilustrácie na tejto stránke © JohnBigl http://www.istockphoto.com I pmalenky

Logo Runy

Runy

Neviete, ako by mal vyzerať váš ďalší krok alebo aké následky bude mať vaše konanie? Pomôžeme vám nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme vás sprevádzať v procese rozhodovania. Skúste si predstaviť, koľko vecí by ste robili inak, keby ste vedeli, aké následky to bude mať. Práve toto vám pomôžeme uskutočniť.

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Pôvod rún

Runy, staršie ako Nový zákon, ležali zabudnuté viac ako 300 rokov. Naposledy sa používali v neskorom stredoveku na Islande a v tej dobe slúžili ako vikingský I-ting. Majú podobnú funkciu ako tarotové karty alebo čínska Kniha premien a svojho času boli používané rovnako ako I-ťing Vikingov.

Spolu s majstrami rún zomrela aj runová múdrosť. Nezostalo nič okrem legiend, rozptýlených fragmentov runovej histórie a rún samotných.

Vplyv rún v období, v ktorom boli využívané, je nepopierateľný. Ralph W. V. Elliott píše o kmeňových vodcoch a múdrych radcoch anglosaského Anglicka, ktorí sa stretávali pri tajných poradách nazývaných „Runy". Keď biskup Wulfila vo 4. storočí preložil Bibliu z gréčtiny do starogermánskeho jazyka gotiky, v Evanjeliu podľa Marka použil pre slovo „runa" výraz „tajomstvo" (4.11 „Vám je dané tajomstvo kráľovstva Božieho.").

Od samotného počiatku mali runy rituálnu funkciu pri veštení a vyvolávaní vyšších síl, ktoré mohli mať vplyv na život a šťastie kmeňa. Runoví majstri mali vplyv na všetky stránky života, od tých najsvätejších až po tie každodenné, praktické. Existovali runy a kúzla ovplyvňujúce počasie, príliv a odliv, potomstvo, lásku a zdravie. Runy pre plodnosť, prekliatie a zrušenie prekliatia, pre narodenie i smrť.

Runy boli vyryté do amuletov, na nádobách, oštepoch, prahoch dverí, ako aj na provách vikingských lodí.

Runoví majstri, rovnako ako Vikingovia, nosili nápadné oblečenie, ktoré bolo veľmi ľahko rozpoznateľné. Boli vítaní a zbožňovaní v každom kmeňovom kruhu, no ľudia sa ich zároveň obávali. Existujú dôkazy o tom, že značné množstvo runových majstrov boli ženy.

Podrobný popis podobnej tradície je omnoho starší a bol zaznamenaný už rímskym historikom Corneliom Tacitom, ktorý žil v rokoch 55 až 117 n. l. a v roku 98 n. l. podal svedectvo o zvykoch germánskych kmeňov.

Hoci v neskoršom období obsahovala anglosaská abeceda až tridsaťtri znakov, tradičné germánske runové písmo pozostávalo z dvadsiatich štyroch znakov. Tie boli rozdelené do troch „rodín", z ktorých každá obsahovala osem rún. Hovorilo sa, že čísla tri a osem majú špeciálnu magickú silu. Tieto tri skupiny („aettir") boli pomenované podľa severských bohov: Frey, Hagal a Tyr.

Odin

Odin je hlavný boh v panteóne nórskych bohov. Jeho meno je odvodené zo slov „vietor" a „duch". Odin nám priniesol runy prostredníctvom svojho utrpenia a sebaobetovania. Podľa legendy visel deväť nocí priviazaný dolu hlavou na strome zvanom „Yggdrasil", ktorý je vo svete známy ako jaseň. Bol zranený vlastným mečom a trýznený hladom, smädom a bolesťou. Bol sám a bez pomoci. Keď bol blízko smrti, zjavili sa mu runy, na ktoré sa mu z posledných síl podarilo dosiahnuť a získať.

Potrebujete pomoc alebo máte problém? Kontaktujte nás TU!

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o vešteckú konzultáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, sebavedomie a jasnosť!

Máš problém urobiť rozhodnutie? Nevieš, aký by mal byť Tvoj ďalší krok alebo aké následky bude mať Tvoje konanie? Pomôžeme Ti nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme Ťa sprevádzať v procese rozhodovania. Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený.

Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar