Mágia bábik

Voodoo

Mágia bábik sa nepraktizovala len vo voodoo. Mágia bábik bola, a stále je v mnohých prírodných kultúrach dôležitou súčasťou magickej praxe. História používania mágie bábik siaha až k ríši Chaldejcov. Mali veľký vplyv na rozvoj bielej mágie. Aj mnohé africké kmene vyvíjali mocné a efektívne techniky mágie bábik. Bolo to za účelom pomáhať, ale i škodiť. Tieto techniky sa teda výdatne používali a včlenili sa do čarodejníckej kmeňovej praxe od prvopočiatkov. Mágia bábik bola tiež dôležitou súčasťou praxe haitského voodoo. Mágovia používajú bábiku na lepšie sústredenie a lepšie nasmerovanie energie pri liečebných rituáloch, škodlivých kúzlach alebo ľúbostnej mágii.

Smiech je fyzické cvičenie, ktoré má veľkú hodnotu pre zdravie. (Aristoteles)

Biela mágia Logo

Najlepšie je, keď si bábiku vyrobíte sami. Čím viac práce má mág s bábikou, tým lepšie. Pozornosť je energia!!

Ľudia obetujú svoje zdravie, aby získali peniaze. Potom obetujú peniaze, aby znova získali zdravie. Potom sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú prítomnosť, a tak nežijú ani v prítomnosti, ani v budúcnosti. A žijú tak, akoby nikdy nemali zomrieť a nakoniec zomrú bez toho, aby vôbec niekedy žili. (Dalajláma)

 • Liečenie
 • Odporúčania & literatúra
 • Mágia bábik: Voodoo

 • Kruh Logo Divider

  Mágia bábik

  Voodoo: Liečenie

  Keď niekto hľadá zdravie, najskôr sa ho spýtaj, či je pripravený odstrániť príčiny jeho choroby, a až potom mu môžeš pomôcť. Sokrates

  © Daghan-Malenky GmbH / Foto istockphoto.com / Geoste / Pavol Malenký

  1. Mág musí vyhotoviť bábiku čo najpodobnejšiu osobe, pre ktorú alebo proti ktorej mágiu nasmeroval. Mág používa fotografie, mená, prípadne miesto narodenia alebo pobytu danej osoby. To všetko je všité do bábiky, rovnako ako nechty, vlasy, veci, ktoré daná osoba nosila a obľúbený parfém... Mág využíva všetky informácie, ktoré má alebo môže získať. V zásade stačí iba fotografia alebo nosená vec, ale pokiaľ má človek viac informácií alebo vecí, tak je to lepšie. Avšak to nerozhoduje o účinku rituálu. Dôležitá je schopnosť mága nájsť daného človeka v astráli a energeticky ho ovplyvniť z inej dimenzie.

  2. Mág musí priviesť bábiku k životu pozornosťou, modlitbami, intonovaním celej abecedy, mantrami, opakovaním Božích mien! Musí to trvať najmenej 21 dní. Odporúča sa pracovať od novu do novu. Veľmi sa osvedčila hebrejská abeceda a sanskrt! Odporúčajú sa aj modlitby v starohebrejčine alebo sanskrte. Absolútne nevyhnutný je samozrejme aj energetický stav mága a dostatok emócií! Ak budete mantry opakovať bez emócií, nebudú mať žiadny účinok!

  3. Bábika je zasvätená vhodnému božstvu, ktoré má pomôcť splniť úlohu. Tu je potrebné osobné nastavenie a viera! Ak veríte vo voodoo a ide o mágiu lásky, odporúčame bohyňu Erzulie. Ak však adept v toto božstvo neverí, je v tomto prípade skôr zlé ako dobré, zasvätiť bábiku Erzulie. Každý si musí vybrať také božstvo, s ktorým sa dokáže stotožniť.

  V ľúbostnej mágii to môže byť Venuša, Afrodita, Mária Magdaléna alebo Šiva. Pri liečení je bábika zasvätená Locovi, alebo Brahmovi, alebo svätému Pavlovi, alebo Bohu Slnka. Pri škodlivej mágii je bábika zasvätená barónovi Samedhimu, Guedemu, Luciferovi alebo Satanovi.

  Bábika reprezentuje osobu – niekoho, komu chce čarodejník pomôcť, alebo vyliečiť. Bábika teda demonštruje materiálnu úroveň, a čarodejník do nej vkladá kúzlo.

  Bábika sa vždy vyrába cielene a má vykonávať vôľu čarodejníka. Bábiku si nemožno zamieňať s bytosťou, ani na materiálnej úrovni, ani v astrálnej forme. Sú to dve rôzne techniky.

  Narozdiel od toho bytosť vykonáva vôľu čarodejníka. Nie je zástupcom niekoho, či niečoho. Toto rozlíšenie je dôležité. Pomáha rozhodnúť sa medzi použitými technikami. Či je vhodné použiť bábiku, alebo bytosť.

  Bytosť mág vytvára na splnenie jednej alebo viacerých špecifických úloh. Dáva jej meno a identitu, aby ju mohol riadiť a kontrolovať. Bytosť nezastupuje žiadnu osobu, je výtvorom predstavivosti.

  Musí byť bábika vždy zasvätená aj nejakému božstvu alebo duchovi? Nie, ale je to oveľa efektívnejšie a rýchlejšie a výsledky sú o 80 % lepšie! Jednoducho sa odporúča, aby sme nepracovali na úlohe sami a neriešilli problémy sami! Vždy sa nájdu ľudia, ale aj duchovia či bohovia, ktorí pomáhajú s určitými úlohami a problémami za určitú odmenu alebo len tak.

  Tak prečo by to potom nemohol robiť mág? Problém je v mimozmyslovej komunikácii s takýmito bytosťami! Ak to nedokážete, bude to ťažké. Preto odporúčame praktizovať meditáciu a astrálne cestovanie! Zoberte zošit a položte ho na nočný stolík. Zapisovanie svojich snov je najjednoduchší spôsob, ako začať s mimozmyslovou komunikáciou.

  LiečenieVoodoo a biela mágia

  Využívanie bábik na liečenie je častým a účinným magickým postupom. Bábiku vždy vyrábame pre konkrétnu osobu. Nie je vhodné, aby sme ju použili na liečenie niekoho iného. Platí totiž, že bábika vytvorená a nabíjaná na liečenie určitej osoby, nesie v sebe všetky vlastnosti toho človeka. Aj jeho chorobu... Najmä vtedy, keď ju čarodejník zabudol z bábiky vyobcovať. Stáva sa teda, že ten ďalší pacient chytí od toho prvšieho jeho ochorenie, a pridá sa to k jeho vlastnej chorobe.

  Mág môže vytvoriť aj všeobecnú – univerzálnu bábiku. Použije na ňu svoje vlastné vlasy, nechty alebo telesné tekutiny. Môže ju použiť na veľa dobrých účelov. Na liečenie, či inú pomoc viacerým osobám. Vtedy je bábika silným magickým bodom bez bližšej špecifikácie. Takáto mnohoúčelová bábika absorbuje choroby sebe vlastným spôsobom. Jej základné poslanie neutralizovať magické útoky zamedzí, aby danou chorobou ochorel čarodejník, či niekto iný. Univerzálnu bábiku je môžné aktivovať aj astrálne. Môže byť doslova vyslaná za človekom, ktorému chce mág pomôcť. Takto sa dá ušetriť čas na iné dôležité aktivity, či úlohy. Ak je bábika vytvorená na liečebné účely, musí sa ono predmetné ochorenie zakaždým vyobcovať. Aj keď si je čarodejník istý, že sa nachádza len vo vnútri bábiky. Toto zabráni prechodu ochorenia z jedného pacienta na druhého, ako už bolo spomenuté.

  Na liečenie sa odporúča vyrobiť bábiku z bielej látky. Výnimočne, v závislosti od toho, ktorému božstvu je bábika zasvätená, môže byť aj inej farby. Taktiež je veľmi dôležité, aby sa takáto bábika použila iba raz a potom sa spálila. Ak to mág neurobí, choroby sa môžu preniesť z jednej osoby na druhú.

  Technika vyobcovania sa používa aj pre univerzálnu bábiku, aj pre bábiku vytvorenú na liečenie jednej konkrétnej osoby.

  Postup:
  Vizualizujte si pentagram (päťcípu hviezdu) a vložte ho do bábiky. Hovorte pritom nasledovné:

  Ó, sila Boha, pohlť chorobu,
  nech je táto bábika očistená,
  a tak pripravená na ďalšie úlohy.
  Nech je tak, nech sa tak stane!

  Aktivizácia bábiky:
  Na samom začiatku sa mág pomodlí za úspešné vyliečenie a rozhodne sa použiť špecifickú bábiku pre jediný raz. Vtedy bábiku pokrstí ešte pred samotným liečebným rituálom. Krst má svoje opodstatnenie. Za prvé je to jednoduchý spôsob vyčistenia a nabitia bábiky; za druhé ním čarodejník posilní magické prepojenie medzi bábikou a pacientom. Bábika pri krste dostane pacientovo meno.

  Krst sa robí nasledovným spôsobom:
  Položte bábiku na zem a meditujte. Svoju pozornosť sústreďte do bábiky a na zámer, pre ktorý bola vytvorená. Potom zoberte bubienok, udierajte naň v pomalom rytme a krúžte ním okolo bábiky. Robte tak, kým nedosiahnete stav pozitívneho pocitu vo svojom vnútri (gnóza, gnosis – grécky význam = poznanie). Vtedy bubienok odložte na zem a zoberte bábiku. Zdvihnite ju nad hlavu a držte ju tak, aby ležala hlavou vpred na vašich dlaniach. Teraz povedzte nasledovné slová:

  Túto bábiku venujem všemohúcemu Bohu,
  
nekonečnej sile nad životom a smrťou,
  
zemou a nebom a všetkým,
  
čo je poznané a nepoznané vo vesmíre.
  
Krstím ťa menom (meno pacienta)
  
Nech je (meno pacienta) skrze tvoju moc vyliečený/á.
  
Nech je tak, nech sa tak stane!

  Po dopovedaní týchto slov bábiku zložte na zem, vezmite ukazovátko a nakreslite nad ňou pentagram. Tým je krst bábiky dokončený.

  Keď je bábika pripravená, ako je uvedené vyššie, zapichnú sa do nej ihly presne do miesta, kde sú ťažkosti. Mág opäť robí dva rôzne typy rituálov:

  1. Prvý možno popísať ako prenos pozitívnej energie. Mág si predstavuje, ako príznaky odchádzajú z chorého človeka preč. Keď má pocit, že sa dokáže dostatočne dlho a silno sústrediť, vyťahuje pomaly ihly z bábiky von! Mág sa prihovára bábike a hovorí jej, aká je zdravá, plná sily a šťastná. Takéto rituály môžete praktizovať tak dlho, ako chcete. Mág to robí dovtedy, kým ťažkosti nezmiznú.

  2. Toto sú veľké rituály, pri ktorých sa vzývajú príslušné božstvá, ktorým sú bábiky zasvätené. Vždy sú potrebné obetné dary, ktoré majú dotyčné božstvo upokojiť alebo naladiť na dobrú náladu. Po privolaní božstva sa mág musí dostať do tranzu, aby sa spojil s božstvom alebo s ním hovoril. Mág sa musí dozvedieť hlbšie príčiny choroby a božstvo musí navrhnúť aj spôsoby liečby. Chceme tu opäť zdôrazniť, že nejde o náhradu zdravotných poisťovní alebo lekárov! Sami navštevujeme lekárov a nechávame si poradiť a to isté odporúčame aj iným ľuďom. Napriek tomu existujú choroby, ktoré sa neustále opakujú a len našou západnou medicínou sa nedajú tak ľahko liečiť. Napríklad Burnout (syndróm vyhorenia) alebo psychosomatické choroby... Každý by mal ísť najskôr k lekárovi. Ak západná medicína nepomôže, mágia sa môže na chorobu pozrieť z inej perspektívy, alebo môže veľmi dobre poslúžiť ako podporná metóda. V tom prípade môže chorý pokračovať v užívaní svojich liekov a vykonávajú sa ďalšie rituály, aby sa predišlo možným komplikáciám.

  Rituály, pri ktorých sa vzývajú božstvá a prinášajú obety, trvajú oveľa dlhšie a sú oveľa náročnejšie na čas a energiu. Ale ako je uvedené vyššie, úspech je vždy veľmi veľký! Farby sviečok, obetné dary a to, ako rituál vyzerá, závisí od vzývaného božstva. Ale najdôležitejšou časťou je dostať sa do kontaktu s duchmi a bohmi a prostredníctvom obetných darov ich pozitívne naladiť.

  Mág získava tieto informácie od duchov a bohov a keď sa situácia zlepší, tak budú požadovať aj ďalšie obetné dary. Môže sa stať, že dotyčný má urobiť niečo pre deti ulice, musí prispieť detskému domovu alebo má pomôcť zvieratkám, ktoré trpia.... V každom prípade je to veľmi individuálne a prispôsobené prípadu. Ten, kto bol ochotný urobiť všetko, o čo ho božstvá a duchovia požiadali, uvidí zlepšenie svojho stavu do 28 dní. Ak tomu tak nie je, rituál sa musí zopakovať a znovu sa pýtame božstiev na daný problém. Je možné, že daný človek bude musieť priniesť aj nejaké osobné obete, ako napríklad prestať fajčiť alebo pravidelne meditovať... Keďže na liečenie sa vzývajú iba pozitívne božstvá, podmienky sú vždy pozitívne. Iba démoni by požadovali krvavú obeť, ale nemôžete od nich očakávať uzdravenie, aj keď to démon sľubuje!!!

  Voodoo. Biela mágia rituály.

  Odporúčania & literatúra

  V dnešnej dobe existuje veľa problémov v dôsledku rôznych chorôb. Tieto problémy pochádzajú z nášho moderného životného štýlu a znečisteného životného prostredia.

  Rakovina vzniká kvôli tomu, že naše telá napádajú rôzne agresívne vírusy, ktoré sme si sami vypestovali v dôsledku znečistenia životného prostredia. Ak sú v našom tele ešte toxíny, ako sú ťažké kovy (ortuť, fluór, chlór...) alebo pesticídy, vzniká rakovina. Bojovať s týmito chorobami nie je jednoduché, ale zdravým životným štýlom môžete veľa vecí eliminovať.

  Existuje veľmi veľa liečivého ovocia a zeleniny, ktoré nám môže pomôcť vyplaviť z tela ťažké kovy.

  Lesné čučoriedky, marhule, jablká, koriander, petržlen, spirulina atď. sú veľmi dobré na odstránenie ťažkých kovov z tela. Je dôležité, aby ste mali v tele dostatok jódu, zinku a vitamínu B12, pretože pomáhajú bojovať s ťažkými kovmi a pomáhajú pri trávení.

  Každému, kto chce žiť zdravšie, odporúčam, aby si prečítal knihu od Anthonyho WilliamaMedicínske médium". Je tam dobre popísané, ako vznikajú jednotlivé ochorenia a ako sa môžete pomocou rôznych druhov ovocia a zeleniny čo najlepšie vyliečiť. Samozrejme, k uzdraveniu nedôjde hneď po niekoľkých dňoch, je to dlhší proces alebo zmena v živote, ktorá sa v určitom okamihu vyplatí.

  Dr. Deepak Chopra - Perfektné zdravie; Jednota mysle a tela.
  Dr. Nobuo Shioya - Der Jungbrunnen des Dr. Shioya (Fontána mladosti Dr. Shioya - dostupné iba v nemčine)
  Elisabeth Haich, Selvarajan Yesudian - Šport a jóga
  Anthony William - Medicínske médium

  Mágia bábik: Voodoo a biela mágia

  Čím viac sa mág rozpráva s bábikou, tým bude nabitejšia a tým väčší úspech možno očakávať. Treba si však dávať pozor aj na to, aby bábika nenabrala príliš veľa energie, inak môže začať konať samostatne. V zásade to nie je problém, pokiaľ mág ovláda svoje myšlienky. Ak však netrénovaný adept venuje bábike príliš veľa pozornosti a nedokáže ovládať svoje vlastné emócie, môže sa z bábiky stať upír, ktorý dokáže adeptovi urobiť zo života peklo.

  Čo dokáže takáto sústredená energia pozornosti, je napr. veľmi dobre popísané v knihe „Strovoloský mág“ od Kyriacosa C. Markidesa. Adept mágie si myslel, že by bolo dobré urobiť si za pomoci pozornosti astrálneho psa. Nemusel by platiť za jedlo ani za veterinára... snažil sa „naprogramovať“ astrálnu bytosť tak, aby strážila jeho dom. Sústredil sa dlhé dni a skutočne vytvoril samostatného astrálneho psa. Dokonca aj štekal a ľudia boli poriadne vystrašení z toho, čo sa zrazu v dome dialo. Skutočným problémom bolo, že adept nemal pod kontrolou svoje vlastné myšlienky, a teda ani jeho vytvorený pes, ktorý naňho zrazu zaútočil, v noci ho pohrýzol a vyhnal jeho manželku a deti z domu! Nakoniec musel prísť majster Strovolos, aby psa rozpustil.

  Tento príbeh poukazuje na to, že mať pod kontrolou svoje vlastné myšlienky a emócie je pre mágiu mimoriadne dôležité a tu odporúčame opäť meditáciu.

  Pár slov na záver:

  Mág vyhotoví bábiku predstavujúcu toho konkrétneho človeka – pacienta. Chýbajú už len fyzické komponenty – bytostné prvky: vlasy či nechty, krv alebo iné telesné tekutiny. Stáva sa, že ich pacient nie je ochotný, alebo schopný čarodejníkovi dať. Môže to mať aj iné pádne dôvody. Napríklad osoba, ktorá mága vyhľadala, sa venuje tiež magickým záležitostiam a nechce tieto rýdzo osobné prvky len tak odovzdať. Je si vedomá, že ich môže čarodejník zneužiť, ak by sa ich vzájomný vzťah náhodou pokazil…

  Ak k tomu dôjde, vždy je riešenie. Magické spojenie sa dá vytvoriť aj prostredníctvom fotky pacienta alebo kúskom jeho oblečenia.

  Upozornenie: tieto veci neberieme bez dovolenia! Kúzlo nezíska čarovnú moc, ak sa veci vezmú nedobrovoľne, či nebodaj ukradnú. Taký čin naisto ovplyvní čarodejníkovu koncentráciu, i jeho schopnosti privolať pomocných duchov. Podvod je podvod. Všemocné a vševedúce sily sa nedajú len tak oklamať. Navyše môže pacient vyhľadať pomoc a podporu v zákonných prostriedkoch.

  Ak sa má vykonať viac liečivých rituálov, nemusí si čarodejník na každý nový úkon s tým istým pacientom pripravovať novú bábiku. Musí však odstránenú chorobu, ktorú vtiahol do bábiky, vyobcovať. Zabráni tak chorobe znovu pôsobiť, a postihnúť telo alebo ducha pacienta.

  Cítite sa slabý, chorý alebo úplne bez energie? V takýchto chvíľach ľudia najčastejšie siahajú po liekoch a pilulkách. Lieky však častokrát problém ešte viac zhoršia. Sme tu pre vás a pomôžeme vám prekonať vaše zdravotné problémy, aj bez použitia „zázračných piluliek".

  TU nás môžete kontaktovať. Tešíme sa na vás!

  Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

  Zdravie úspešne & osobne

  Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

  Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

  Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

  Daghan-Malenky GmbH

  Mgr. Monika Slivová
  Topoľčianska 916/23
  951 97 Žitavany
  Mobil: +421 902 734 483
  bielamagia@me.com

  Darina Strešňáková
  Eža Vlkolinského 141
  930 41 Hviezdoslavov
  Mobil: +421 944 572 078

  Marion Daghan-Malenky
  Espenauer Straße 10
  342 46 Vellmar

  Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


  Kruh Logo Divider

  © 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti