Liečenie & Návod na výrobu voodoo bábiky

Mágia bábik

Voodoo

Mágia bábik bola, a stále je v mnohých prírodných kultúrach dôležitou súčasťou magickej praxe. História používania mágie bábik siaha až k ríši Chaldejcov. Mali veľký vplyv na rozvoj bielej mágie. Aj mnohé africké kmene vyvíjali mocné a efektívne techniky mágie bábik. Bolo to za účelom pomáhať, ale i škodiť. Tieto techniky sa teda výdatne používali a včlenili sa do čarodejníckej kmeňovej praxe od prvopočiatkov. Mágia bábik bola tiež dôležitou súčasťou praxe haitského voodoo.

Bábika reprezentuje osobu – niekoho, komu chce čarodejník pomôcť, alebo vyliečiť. Bábika teda demonštruje materiálnu úroveň, a čarodejník do nej vkladá kúzlo.

Bábika sa vždy vyrába cielene a má vykonávať vôľu čarodejníka. Bábiku si nemožno zamieňať s bytosťou, ani na materiálnej úrovni, ani v astrálnej forme. Sú to dve rôzne techniky.

Narozdiel od toho bytosť vykonáva vôľu čarodejníka. Nie je zástupcom niekoho, či niečoho. Toto rozlíšenie je dôležité. Pomáha rozhodnúť sa medzi použitými technikami. Či je vhodné použiť bábiku, alebo bytosť.

Bytosť mág vytvára na splnenie jednej alebo viacerých špecifických úloh. Dáva jej meno a identitu, aby ju mohol riadiť a kontrolovať. Bytosť nezastupuje žiadnu osobu, je výtvorom predstavivosti.

Mágia bábik

Foto © Geoste http://www.istockphoto.com I pmalenky

Biela mágia Pentagram

Liečenie

Voodoo a biela mágia

Využívanie bábik na liečenie je častým a účinným magickým postupom. Bábiku vždy vyrábame pre konkrétnu osobu. Nie je vhodné, aby sme ju použili na liečenie niekoho iného. Platí totiž, že bábika vytvorená a nabíjaná na liečenie určitej osoby, nesie v sebe všetky vlastnosti toho človeka. Aj jeho chorobu... Najmä vtedy, keď ju čarodejník zabudol z bábiky vyobcovať. Stáva sa teda, že ten ďalší pacient chytí od toho prvšieho jeho ochorenie, a pridá sa to k jeho vlastnej chorobe.

Mág môže vytvoriť aj všeobecnú – univerzálnu bábiku. Použije na ňu svoje vlastné vlasy, nechty alebo telesné tekutiny. Môže ju použiť na veľa dobrých účelov. Na liečenie, či inú pomoc viacerým osobám. Vtedy je bábika silným magickým bodom bez bližšej špecifikácie. Takáto mnohoúčelová bábika absorbuje choroby sebe vlastným spôsobom. Jej základné poslanie neutralizovať magické útoky zamedzí, aby danou chorobou ochorel čarodejník, či niekto iný. Univerzálnu bábiku je môžné aktivovať aj astrálne. Môže byť doslova vyslaná za človekom, ktorému chce mág pomôcť. Takto sa dá ušetriť čas na iné dôležité aktivity, či úlohy. Ak je bábika vytvorená na liečebné účely, musí sa ono predmetné ochorenie zakaždým vyobcovať. Aj keď si je čarodejník istý, že sa nachádza len vo vnútri bábiky. Toto zabráni prechodu ochorenia z jedného pacienta na druhého, ako už bolo spomenuté.

Mágia bábik Liečenie

Foto © Cameron Strathdee http://www.istockphoto.com I pmalenky

Technika vyobcovania sa používa aj pre univerzálnu bábiku, aj pre bábiku vytvorenú na liečenie jednej konkrétnej osoby.

Postup:
Vizualizujte si pentagram (päťcípu hviezdu) a vložte ho do bábiky. Hovorte pritom nasledovné:

Ó, sila Boha, pohlť chorobu,
nech je táto bábika očistená,
a tak pripravená na ďalšie úlohy.
Nech je tak, nech sa tak stane!

Aktivizácia bábiky:
Na samom začiatku sa mág pomodlí za úspešné vyliečenie a rozhodne sa použiť špecifickú bábiku pre jediný raz. Vtedy bábiku pokrstí ešte pred samotným liečebným rituálom. Krst má svoje opodstatnenie. Za prvé je to jednoduchý spôsob vyčistenia a nabitia bábiky; za druhé ním čarodejník posilní magické prepojenie medzi bábikou a pacientom. Bábika pri krste dostane pacientovo meno.

Krst sa robí nasledovným spôsobom:
Položte bábiku na zem a meditujte. Svoju pozornosť sústreďte do bábiky a na zámer, pre ktorý bola vytvorená. Potom zoberte bubienok, udierajte naň v pomalom rytme a krúžte ním okolo bábiky. Robte tak, kým nedosiahnete stav pozitívneho pocitu vo svojom vnútri (gnóza, gnosis – grécky význam = poznanie). Vtedy bubienok odložte na zem a zoberte bábiku. Zdvihnite ju nad hlavu a držte ju tak, aby ležala hlavou vpred na vašich dlaniach. Teraz povedzte nasledovné slová:

Túto bábiku venujem všemohúcemu Bohu,
nekonečnej sile nad životom a smrťou,
zemou a nebom a všetkým,
čo je poznané a nepoznané vo vesmíre.
Krstím ťa menom (meno pacienta)
Nech je (meno pacienta) skrze tvoju moc vyliečený/á.
Nech je tak, nech sa tak stane!

Po dopovedaní týchto slov bábiku zložte na zem, vezmite ukazovátko a nakreslite nad ňou pentagram. Tým je krst bábiky dokončený.

Voodoo. Biela mágia rituály.

Dr. Deepak Chopra - Perfektné zdravie; Jednota mysle a tela.
Dr. Nobuo Shioya - Der Jungbrunnen des Dr. Shioya (Fontána mladosti Dr. Shioya - dostupné iba v nemčine)
Elisabeth Haich, Selvarajan Yesudian - Šport a jóga
Anthony William - Medicínske médium

Logo Mágia bábik Liečenie

Mágia bábik Voodoo

Cítite sa slabý, chorý alebo úplne bez energie? V takýchto chvíľach ľudia najčastejšie siahajú po liekoch a pilulkách. Lieky však častokrát problém ešte viac zhoršia. Sme tu pre vás a pomôžeme vám prekonať vaše zdravotné problémy, aj bez použitia „zázračných piluliek“.

TU nás môžete kontaktovať. Tešíme sa na vás!

Mágia bábik: Voodoo a biela mágia

Pár slov na záver:

Mág vyhotoví bábiku predstavujúcu toho konkrétneho človeka – pacienta. Chýbajú už len fyzické komponenty – bytostné prvky: vlasy či nechty, krv alebo iné telesné tekutiny. Stáva sa, že ich pacient nie je ochotný, alebo schopný čarodejníkovi dať. Môže to mať aj iné pádne dôvody. Napríklad osoba, ktorá mága vyhľadala, sa venuje tiež magickým záležitostiam a nechce tieto rýdzo osobné prvky len tak odovzdať. Je si vedomá, že ich môže čarodejník zneužiť, ak by sa ich vzájomný vzťah náhodou pokazil…

Ak k tomu dôjde, vždy je riešenie. Magické spojenie sa dá vytvoriť aj prostredníctvom fotky pacienta alebo kúskom jeho oblečenia.

Upozornenie: tieto veci neberieme bez dovolenia! Kúzlo nezíska čarovnú moc, ak sa veci vezmú nedobrovoľne, či nebodaj ukradnú. Taký čin naisto ovplyvní čarodejníkovu koncentráciu, i jeho schopnosti privolať pomocných duchov. Podvod je podvod. Všemocné a vševedúce sily sa nedajú len tak oklamať. Navyše môže pacient vyhľadať pomoc a podporu v zákonných prostriedkoch.

Ak sa má vykonať viac liečivých rituálov, nemusí si čarodejník na každý nový úkon s tým istým pacientom pripravovať novú bábiku. Musí však odstránenú chorobu, ktorú vtiahol do bábiky, vyobcovať. Zabráni tak chorobe znovu pôsobiť, a postihnúť telo alebo ducha pacienta.

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Cítiš sa chorý, slabý alebo úplne bez energie? Ľudia veľmi často v takýchto situáciách automaticky siahajú po liekoch. Paradoxne lieky častokrát problém iba zhoršujú. Pomôžeme Ti prekonať tieto zdravotné problémy – a to bez použitia zázračných prostriedkov, či tabletiek.

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar