Mágia pre začiatočníkov & Amulety & Lektvary

Mágia a čarodejníctvo

je umenie, ktoré má materiálne základy

Tieto magické techniky sa používajú na docielenie udalostí a magických premien vplyvom materiálneho základu. Na zosilnenie magického vplyvu síl používame magické pomôcky. Rozlišujeme štyri odlišné typy takých pomôcok, do ktorých akumulujeme potrebné sily. Sú to:

- amulety
- talizmany
- pasce na duchov
- fetiše.

Amulety, talizmany a fetiše sú predmety veľmi osobné, a preto sa pripravujú osobitne pre svojho majiteľa. Existujú talizmany pre vitalitu, silu, odvahu a zdravie. Pri používaní sa talizman nosí so sebou. Sústredením sa na svoj talizman čerpá z neho nositeľ svoju silu pre seba. Získanú silu použije uvážilivo a zodpovedne.

Mágia a čarodejníctvo

Foto © crimson http://www.fotolia.com I pmalenky

Amulety majú svojou existenciou naplniť jedno poslanie, tieto predmety sú naplnené životnou silou a éterom v určitom množstve. Amulet môže mať podobu nejakého zvieratka alebo menšieho človeka. V priebehu evokácie sa umiestni vedľa dvojníka, ktorý je vo fyzickej forme.

Tvar a materiál talizmanu by mali mať vo svojom vzhľade niečo spoločné s efektom, ktorý má tento talizman priniesť. Za normálnych okolností pôsobí talizman ešte aj vtedy, keď sústredenosť nositeľa naň už ochabne. Energia vložená do neho musí byť schopná pôsobiť práve aj v tom čase.

Najvhodnejšou pascou na duchov sú predovšetkým kryštály. Tieto nerasty absorbujú éterické vnemy lepšie, ako ktorékoľvek iné. Niekedy môže nastať situácia, že elementál alebo duch bol rozpoznaný a uväznený. Ak by bola pre neho možnosť získať nový domov, určite by si vybral kryštál.

Fetiše sú amulety, ktoré pôsobia a pracujú vo väčšom meradle. Majú za úlohu chrániť ľudí alebo miesta. Zvyčajne ich môžeme nájsť v iných kultúrach. Ich príprava vyžaduje dlhší čas a fetiš vyhotovuje kmeň alebo určitá skupina miestnych ľudí.

Mágia a čarodejníctvo

Rôzne druhy materiálneho základu

Základné magické materiály by mali byť z látky, ktorá má niečo spoločné s požadovaným výsledkom. V mágii a čarodejníctve sa kúzlo vykonáva pomocou rôznych elixírov, voskových obrázkov, magických nápojov - tzv. lektvarov, šnúrok zviazaných uzlíkami alebo magických práškov. Využívajú sa na zvýšenie požadovaného efektu v zmysle dosiahnutia skutočného vlastného vytýčeného cieľa.

Nápomocné a veľmi účinné sú aj rôzne sekréty, ktoré vylučuje ľudské telo. Slúžia na vytvorenie magického spojenia s cieľovou osobou. Niekedy to môže byť aj niečo, čo pochádza z majetku obete alebo z jej tela. Máme na mysli napríklad sliny, nechty alebo vlasy. Ak potrebujeme vytvoriť mimoriadne silný magický predmet použijeme energiu životnej sily priamo pri jej zdroji. Najvhodnejším a najsilnejším materiálom je semeno, alebo krv.

Mág pri svojej práci zapája celú svoju koncentráciu a svoje vyššie, tajné, náboženské vedomosti. Sústreďuje sa hlavne na to, aby do materiálneho základu počas jeho výroby vložil svoju vôľu.

Mágia

Foto © Sonja Birkelbach http://www.fotolia.com I pmalenky

Následne sa nabitý objekt musí umiestniť na miesto, kde určite príde do kontaktu s obeťou.

Príležitostne sa veľmi mocným amuletom a zbraniam dávajú vlastné mená, pomocou ktorých sa dajú ovládnuť. Stalo sa už aj niečo také, že keď sa takéto predmety dostali do rúk nepovolaného a neinformovaného človeka, tak reagovali samé od seba a úplne nezávisle.

Duchovné a náboženské poznatky, pomáhajú praktizujúcemu mágovi, aby bol schopný lepšie prijímať vnemy magického pôvodu. Tieto sa následne stávajú jeho vlastnými jasnovidnými nástrojmi.

Pri veštení a pri magickom poznaní sa používajú čarodejnícke nástroje. Sú aj také, ktoré vysielajú rôzne éterické formy potrebné pre vykonanie rituálu, či vytvorenie istého záchytného bodu. Taký predmet alebo prípravok sa potom nosí skrytý tesne pri tele, takže ho mág môže neustále nabíjať. Tu prichádza ku slovu magická zbraň. Bývajú rôzne. Človek praktizujúci mágiu si môže dokonca vyrobiť aj éterický duplikát prípravku, ako napríklad dýka, meč, palica alebo šíp.

Čarodejníctvo

Foto © Sonja Birkelbach http://www.fotolia.com I pmalenky

Neskôr sa v magickom tranze používa ako bod na pritiahnutie koncentrácie.

Na zosilnenie vnemov majú nabité nástroje určité zvyšky bezforemnej éterickej energie.

Logo Mágia a čarodejníctvo

Mágia a čarodejníctvo

Magický meč, alebo magickú paličku môžete nabíjať aj použitím vlastnej krvi. Veľmi silným a intenzívnym sústredením sa na tieto nástroje ich mág nabíja. Takéto zbrane alebo amulety dostávajú svoje vlastné meno. Majú tak veľkú moc, že ich nie je možné len tak skrotiť. Dokonca sa stalo aj to, že sa predmety osamostatnili, keď sa dostali do nepovolaných rúk a konali podľa vlastnej vôle.

Magické zrkadlá sú samostatnou magickou skupinou. Zväčša ide o predmety s vysoko lešteným povrchom alebo o krištáľové gule. Nástroj vyrobený z obsidiánu alebo čierneho skla je zrkadlom temnoty. Iba skúsení čarodejníci majú schopnosť pomocou tmavého zrkadla získať zbrane obete, či iným spôsobom dosiahnuť cieľ a vyhodiť ju zo zrkadla.

Za normálnych podmienok je pri používaní zrkadla potrebné byť v jeho blízkosti. Mágiu praktizujúci človek pritom pozerá dovnútra tak dlho, až kým sa pred ním neotvorí tunel alebo istý druh priepasti. Keď sa to stane, tmavé zrkadlo je na akciu pripravené. V materiálnom základe sa éterická forma uchováva, von sa premieta iba veľkou silou vôle. Vôľa je zameraná do iných oblastí priestoru a času, zatiaľ čo vnímanie prechádza tunelom.

A nakoniec naozaj niečo mrazivé! Toto je už dosť pikantná záležitosť, lebo magický „tvrďas“ pracuje obdobne aj s tmavými tekutinami alebo kalužami krvi.

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote a nevieš, ako ďalej? Si práve teraz konfrontovaný s niečím, čo si doteraz považoval za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chceš nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebuješ vedieť odpovede na svoje otázky? Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar