Čakry

Čo vlastne čakry sú?

Čakry sú prúdy vírov alebo energetické centrá, ktoré spájajú materiálny a nemateriálny svet. Sú známe pod názvom ČAKRY. Existuje 7 dôležitých čakier, rovnako ako počet dní v týždni. Počet zdanlivo nesúvisiaci... Alebo predsa len? Strach nie je niečo hmatateľné, preto je nemateriálny. Búšenie srdca a zvýšený krvný tlak, ktoré cítime ako následok emócií, sú tiež nemateriálne. K týmto spojeniam prichádza v čakrách. Každá čakra zodpovedá na materiálnej úrovni aj určitému nervovému plexu, ktorý vplýva zase na naše vnútorné orgány a endokrinné žľazy. Týmto spôsobom sa myšlienky a pocity prenášajú na naše telo a na to, ako sa cítime.

Určite sa stotožníte s tým, že všetko stvorené BOŽSKOU SILOU je dokonalé. Telo, ktoré je hmotným nosičom pre nehmotnú dušu je dokonalým výtvorom.

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes, vylepšovať ihneď svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!

Geniálny výtvor Boha, ako hybnej inteligentnej sily Univerza. Boh stvoril človeka na vlastný obraz. A celkovo vzaté tvoril 6 dní a siedmy odpočíval. Preto je aj siedma čakra výnimočná. Je kráľovským miestom, spojnicou s nekonečnou životodarnou silou menom LÁSKA.

Existuje sedem uzlov, a pretože sa pohybujú otáčaním okolo svojej osi, ako koliesko, dostali aj jednoduchý výstižný názov čakra, z prastarého ľudského jazyka SANSKRITU. Výraz je ča (rotujúce) – kra (koleso).

Sú životne dôležité, a preto sa nenachádzajú len tak niekde na povrchu tela. Sú dobre chránené vo vnútri a majú svoje náležité miesta.

Každá čakra má svoj vlastný názov prenesený tiež zo sanskritu: Múladháračakra, svádhišthánačakra, manipúračakra, anáhatačakra, višuddhačakra, ádžňáčakra a sahasráračakra. V našich čakrách sú uložené dlhodobé zvyky a tendencie. Takže ak chcete liečiť alebo očistiť svoje čakry, musíte pracovať na svojich životných postojoch, etike a charakteristických vlastnostiach.

Ďalej môžu byť čakry zakryté zlou karmou, ktorú môžeme zase neutralizovať pozitívnymi činmi. Ide o to, aby sme sa odklonili od extrémneho spôsobu správania sa a vo všetkom sa snažili nájsť zlatú strednú cestu. Nie je možné správať sa podľa určitých predpísaných vzorcov správania sa, ale je potrebné vycítiť, čo je v danej situácii vhodné.

7čakier

Biela mágia

1. Múladháračakra sa nachádza na konci ľudskej kostrče a zodpovedá elementu zeme. Farba múladháry je červená. Mula znamená v sanskrite koreň alebo začiatok, adhara znamená v sanskrite pôvod alebo základ. Na fyzickej úrovni zodpovedá plexu hypogastricus inferior (lat. názov pre "panvový plexus"). Zodpovedá za: konečník, prostatu, semenovod, maternicu a vagínu, močovod a močový mechúr. Pre múladháru je dôležité nájsť strednú cestu medzi sexuálnou abstinenciou a sexuálnym prebytkom. Obidva extrémy poškodzujú centrum iným spôsobom. Rovnako dôležité je mať správny vzťah k materiálnym veciam a peniazom. Prílišný dôraz na peniaze a materiálne veci je rovnako škodlivý, ako postoj: „Peniaze sú mi ukradnuté. Som tak či tak duchovná bytosť...“. Táto čakra, hoci je ďaleko od nášho mozgu, je zodpovedná za náš sedliacky rozum (zdravý rozum) a jednoduchú radosť. Keď má človek problémy s touto čakrou, tak mu pomôže, keď bude sedieť na zemi, behať naboso alebo pracovať v záhradke! Prechádzky v prírode sú pre múladháračakru tiež veľmi dobré.

Planéta: Mars; deň: utorok; drahé kamene: karneol, jaspis, červený koral, červený zafír, ušľachtilý červený spinel, červený diamant, rubín; kov: železo.
Mantry: samohláska U vo výške tónu D (pozri Práca s elementmi), LAM, UM, Óm mani padmé húm.
V tejto čakre začína idá nádi (mesačný kanál), energetický kanál, ktorý je zodpovedný za naše pocity, kreativitu, spánok a umenie. Tento kanál začína vľavo a točí sa ako špirála okolo chrbtice, prechádza cez šiestu ádžňáčakru a končí v pravej polovici mozgu.

2. Svádhišthánačakra zodpovedá elementu ohňa a preto je zodpovedná za naše aktivity a vytrvalosť. Farba je žltá. Svá znamená v sanskrite sám / svoj a ádhišthána znamená v sanskrite miesto alebo domov. Na fyzickej úrovni zodpovedá plexu hlavnej aorty (aorticus abdominalis) a preto zodpovedá za hrubé a tenké črevo. Táto čakra sa poškodzuje lenivosťou na jednej strane, alebo prehnaným nepokojom a prílišným vorkoholizmom na druhej strane. Pre jej správne fungovanie je dôležité nájsť rovnováhu medzi aktivitou a pasivitou. Ak niekto nemá dostatok energie a má tendenciu k depresii a letargii, tak pomáha, ak sa bude zaoberať ohňom (zapáli sviečky, založí oheň a pozerá sa do ohňa) alebo sa bude opaľovať na slnku. Keď je niekto príliš aktívny alebo až agresívny, tak je dôležité toto centrum schladiť! Napríklad odporúčam kryoterapiu!

Planétou je Merkúr; deň: streda; drahé kamene: chondrodit, žltý diamant, slnečný kameň, šafránový zirkón, citrín, achát, smaragd a z kovu olovo.
Mantry: samohláska A vo výške tónu A (pozri Práca s elementmi), RAM.
V tejto čakre začína pingalá nádi (slnečný kanál), energetický kanál, ktorý je zodpovedný za naše činy, ako aj racionálne uvažovanie, analýzu, koncentráciu a počítanie. Tento kanál začína vpravo a točí sa ako špirála okolo chrbtice, prechádza cez šiestu ádžňáčakru a končí v ľavej polovici mozgu.

3. Manipúračakra je o niečo vyššie v oblasti pupočníka. Farba je modrá. Stará sa o trávenie a pocity blaha na fyzickej úrovni. Aj na báze energií jej prináleží kvalita spokojnosti a hojnosti. Na fyzickej úrovni zodpovedá solárnemu plexu (plexus solaris). Mani púru môžeme v sanskrite preložiť ako „mesto drahokamov". Toto centrum nie je v rovnováhe, keď je niekto príliš šetrný, alebo zaobchádza príliš nezodpovedne s peniazmi a jedlom. Prejedanie sa, alebo všetko do seba napchať, poškodzuje túto čakru. Úlohou je tu nájsť rovnováhu vo financiách, medzi dávaním a prijímaním, medzi užívaním si a šetrením, medzi plánovaním a spontánnosťou. Rovnako tak škodí aj príliš jednostranné alebo príliš disciplinované stravovanie na jednej strane, ako aj hodovanie a / alebo nadmerné pitie! Alkohol toto centrum veľmi poškodzuje!

Planéta: Jupiter; deň: štvrtok; drahé kamene: modrý diamant, apatit, modrý zafír, aquamarín, mačacie oko, morský topás, čierno-modrý topás, kyanit, neónovo modrý apatit a z kovu cín.
Mantry: samohláska E vo výške tónu H (pozri Práca s elementmi), VAM.

  Void patrí k 2. ako aj 3. čakre a na fyzickej úrovni zodpovedá enterickému nervovému systému (hovorovo aj "mozgu“ v bruchu alebo črevách). Void znamená prázdnotu. Farba voidu je oranžová. Úlohou je tu rozpoznať pravdu od toho, čo nie je pravda. Náš vnútorný pocit nám hovorí, ako by sme sa mali rozhodnúť. Problém nastáva vtedy, keď nasledujete nesprávne idey alebo veci príliš fanaticky alebo sa správate príliš strojene. Náš intelekt a vnútorný pocit by sa mali zjednotiť. To mystické, vecné a intelektuálne by tu malo nájsť harmóniu a jednotu. Ak niekto neuzdravil svoj vzťah k mystike a spiritualite, tak sa to tu veľmi odzrkadlí!

4. Anáhatačakra sídli v oblasti srdca. Tak ako aj básnici píšu o tomto mieste pre lásku, je táto čakra zviazaná s oblasťou srdca. Na fyzickej úrovni stráži našu hnaciu silu – srdce. Bez jeho tlkotu nie je v nás život na tomto svete. Tiež ďalej nevyhnutné a vlastne najdôležitejšie, náš dych - a teda pľúca - sú pod jej dohľadom. Anáhata náda znamená v sanskrite nekonečný zvuk. Hovoriť o láske ako o veci je nezmysel, je to najkrajšia a najdôležitejšia energia celého stvorenstva. Farba je zelená. Na fyzickej úrovni zodpovedá plexu cardiacus (lat. názov pre „srdcovú spleť“). Dôležité je tu rozlišovať medzi láskou a závislosťou. Ak sa niekto správa príliš konzervatívne a neprejavuje lásku, je to pre túto čakru na jednej strane škodlivé, rovnako ako na druhej strane je škodlivé aj to, ak sa niekto pre iných celý rozdáva. Najväčším nepriateľom tejto čakry je strach. Je v poriadku mať strach, pokiaľ nás motivuje niečo zmeniť k lepšiemu. Ak sme ale paralyzovaní strachom alebo robíme nezmyselné veci, tak to nie je dobré. Obzvlášť vo vzťahoch sa robí veľa nezmyslov práve zo strachu z opustenia, alebo zo strachu byť sám, alebo zo strachu z toho, že sme nedostatoční. Dôležité je tu venovať pozornosť tejto mantre: "Matka Zem je mojou Matkou. Boh Otec je mojím otcom a všetci tí, ktorí hľadajú svetlo, lásku a pravdu, sú mojou rodinou." Kto tieto slová vníma v meditácii ako pravdivé, dokáže vyliečiť svoje srdce. Ďalej je tu dôležité, nájsť rovnováhu medzi novými zážitkami a učením sa a rozlišovať dôležité veci od nedôležitých.

Planétou je Venuša; deň: piatok; drahé kamene: smaragd, jadeit (jade), malachit, ruský diopsid, smaragd trapiche, demantoid, fluorit, zelený turmalín a tiež kov: meď.
Mantry: samohláska I vo výške tónu C (pozri Práca s elementmi), YAM.

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

5. Višuddhačakra uložená v krčnej jamke, má vo svojej kompetencii úplne odlišné funkcie. Hlas a sluch na úrovni tela. A pestrosť chutí v ústach. Ovládať komunikáciu je pre túto čakru najväčšou výzvou. Farba je fialová. Na fyzickej úrovni zodpovedá táto čakra plexu cervicalis („krčnej spleti“). Viš šuddhi môžeme zo sanskritu preložiť ako "očistu jedov". Výzvou je tu mlčať, keď nemáte čo povedať, a hovoriť, ak tým niekomu môžete pomôcť. Rozprávanie bez zmyslu a účelu toto centrum poškodzuje, rovnako ako aj na druhej strane prílišné mlčanie, alebo mlčanie vo chvíľach, keď niekomu môžete rozprávaním pomôcť. Toto centrum poškodzuje aj fajčenie. Mágovia samozrejme používajú rôzne kadidlá, ale tie sú vyhradené pre mystické príležitosti a rituály. Náš majster Buschido pôžitkársky fajčí raz za štyri týždne jednu cigaru a je starší ako 100 rokov... Ide tu o to, že veľa ľudí fajčí príliš veľa, len kvôli tomu, aby sami seba „odmenili“ alebo aby utiekli pred stresom, čo im však nepomôže.

Planétou je Saturn; deň: sobota; drahé kamene: ónyx, obsidián, levanduľový ametyst, dymový krištáľ, škoricový zirkón, purpurový zafír a ako kov: kremík.
Mantry: samohláska O vo výške tónu E (pozri Práca s elementmi), ÓM.

6. Ádžňáčakra alebo aj tretie oko, ako zvykneme toto miesto nazývať. Je nad slnko jasné, že hovoríme o mieste v strede čela medzi obočím. Táto čakra nám pomáha nazerať do vyšších sfér. Slovo ádžňá znamená v sanskrite poznanie alebo múdrosť. Na fyzickej úrovni zodpovedá thalamu, hypothalamu. Farba je biela a strieborná. Toto centrum je zablokované, ak nedokážeme odpustiť sami sebe alebo iným ľudom. Je dôležité, aby sme všetky neprávosti, ktoré sa nám stali, odovzdali do Božích rúk. To samozrejme neznamená, že nepôjdeme na políciu, ak nám niekto urobí niečo zlé. Pre nás samotných je ale dôležité odpustiť sebe a iným, ak si chceme užívať život. To ešte neznamená zabudnúť alebo nepoučiť sa z chýb. Ďalej je táto čakra zablokovaná vtedy, ak príliš pracujeme hlavou a nedokážeme vypnúť. Rovnako na druhej strane ho poškodzuje aj opačný postoj: „Viem toho dosť a nepotrebujem sa nič učiť...“. Toto centrum sa otvára len vtedy, keď sa dokážeme počas meditácie dostať do bezmyšlienkového stavu. To si vyžaduje mnohé hlboké pohľady a pravidelný hlboký tréning v meditácii. Ak chcete podporiť toto centrum, tak sa pozerajte na Mesiac alebo do plameňa sviečky. Odpustite sebe samému, ale aj všetkým, ktorí vám ublížili. Viem, že sa to ľahšie povie, ako urobí.

Planet ist Mond; Tag: Samstag; Edelstein: Diamant, Mondstein, Mondlicht-Topas, Regenbogen-Mondstein, weißer Quarz, Kristall und als Metall Silber, wie auch Perlen.
Mantras: HAM, KSHAM im Tonlage F.

7. Sahasráračakra je najvyššie položeným miestom na fyzickom tele každého jedinca, na temene hlavy. Koruna každej bytosti v pravom zmysle slova, nie len symbolicky vyjadrené. Spojnica medzi telom a duchovnom, medzi fyzičnom a nadčasovým priestorom. S ním sa spája všetko prenikajúca sila Boha – Prána. Na fyzickej úrovni zodpovedá sahasrára mozgovej kôre (latinsky Cortex cerebri, skrátene: Cortex). Farba je zlatá alebo sem patria všetky farby. Sahasrára znamená v sanskrite nekonečno alebo tisíc. Toto centrum je zablokované, ak niekto robí veci sám proti sebe alebo proti iným. V meditácii tu môže človek zažiť, že my všetci sme vedomie a energia a že sme všetci navzájom spolu prepojení. Nepomôže v to veriť, ale je možné to prežiť v meditácii. Ak sa v meditácii dostanete dostatočne hlboko, tak sa vaša individuálna duša, ktorá sídli v srdci, spojí s vaším Vyšším Ja. Mnohí, ktorí dosiahli toto centrum, uvádzajú, že sú prvýkrát konfrontovaní so strachom, že "stratia" sami seba. Je tomu doslova tak. Človek sa tu musí vzdať svojej osobnosti, inak tu nemôže zostať. Naše priania a preferencie sú nanovo usporiadané. Prebývajú tu priania nášho vyššieho Ja, ktoré v normálnom živote príliš často potláčame. Túto čakru podporíte, ak budete pomáhať iným ľudom.

Planétou je Slnko; deň: nedeľa; drahé kamene: jantár a ako kov: zlato.
Mantry: OM, SÓ HAM. Eheje, ašer, eheje. (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה, Som, kto som.) Vo výške tónu G.

Čakry sú navzájom prepojené cez energetické dráhy, v ktorých prúdi životodarná energia PRÁNA.

Mantry a farby, ktoré sú tu uvedené sú iné ako v iných knihách! Napísali sme to podľa našich osobných skúseností, a nie podľa iných kníh!

Cvičenia:

 • Vyhnite sa extrémom a podľa toho, v ktorej oblasti budete cítiť problémy, používajte techniky, ktoré sú opísané v texte. Je tu potrebný trošku osobný prístup. Jednému pomáha pracovať s drahými kameňmi, inému mantry, ďalšiemu dychové techniky alebo vizualizácia. Musíte tu brať do úvahy aj osobné záujmy. Ak neviete nič robiť s kameňmi, nemali by ste sa k tomu nútiť!

Odporúčaná literatúra:

Čakry

Meditácia pre začiatočníkov .MP3

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.
TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3!

TU: Meditácia, Meditačné semináre.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať ihneď svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!

 • Meditácia pre začiatočníkov .MP3

  Pri meditácii odovzdávame všetko, čo nemôžeme zmeniť. Zbierame odvahu a silu, aby sme dokázali zvládnuť to, čo nám naše sily a možnosti dovoľujú.

  Pri meditácii sa najskôr učíme nereagovať. Nereagovať na vonkajšie ani na vnútorné impulzy.

  Meditácia je stav, v ktorom meditujúci úplne alebo čiastočne zameriava svoju pozornosť dovnútra, na svoje myšlienky, pocity a tok energie, aby ich sledoval, pochopil ich tok a učil sa ich kontrolovať.

  Keď sa vaše myšlienky a pocity neustále vracajú k tej istej téme, tak to znamená, že nejakej časti reality hovoríte príliš: "Áno, to sa musí stať!", alebo nejakej časti reality hovoríte príliš: "Nie, to sa nesmie stať!”

  Prijmite to, čo je! Akceptujte veci také, aké sú. To je prvý krok k zlepšeniu a k nájdeniu nových riešení.

  Ďakujem Svetlu a Láske za silu prijať to, čo nemôžem zmeniť, ďakujem za odvahu a silu zmeniť to, čo zmeniť môžem, a za múdrosť rozlišovať medzi jedným a druhým.

  Počúvate moje slová, cítite váhu vášho tela, a prechádza vami hlboké uvoľnenie.

  Pozorujete, ako vaše telo dýcha bez námahy. Počúvate hudbu a odovzdávate všetko, čo nemôžete zmeniť.

  Pozorujete svoje myšlienky a pocity, uvedomujete si samých seba a nechávate sa viesť svojou vlastnou vnútornou múdrosťou.

  Moje telo a duša sú obklopené silou, svetlom a energiou.
  Viem, čo chcem, a každý deň som bližšie a bližšie k môjmu úspechu.
  Ja som radosť, svetlo a vedomie.
  Ja som rovnováha a sila.
  Ja som láska a odpustenie.
  Ja som harmónia a úspech.
  Ja som mier a pokoj.
  V mojom vnútri je hlboký pokoj a vyrovnanosť.
  Ticho vo mne mi ukazuje správnu cestu.

  Nechajte sa teraz ďalej viesť svojím vlastným vnútorným svetlom...

  Nome ten Buschido Tischami.

  In nomine patris, et filii, et spiritus sancti. Amen.

  Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite, a vráťte sa pozornosťou naspäť k svojmu telu.
  Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite, a pomaly otvorte svoje oči.
  Tešte sa a rozdávajte ďalej lásku, svetlo a pokoj, ktorý ste prežili v meditácii.

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH & © FotoMaximum & © Nicole Marte https://www.istockphoto.com I pmalenky

Meditácia úspešne & osobne

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti