Ochranná mágia

Ochranné amulety, oslobodenie od čiernej mágie.

Čas beží stále rýchlejšie a rýchlejšie... Napriek modernému pokroku čoraz viac ľudí sužujú problémy s duševným zdravím alebo chronické choroby. Stále viac ľudí sa cíti slabých, bezmocných a nemotivovaných a lekári tvrdia, že je všetko v poriadku. Je to náhoda alebo prirodzený vývoj?

Čo ak stojíme na križovatke, kde by sme mali rozvíjať svoju duchovnosť? Čo ak musíme zlepšiť našu ľudskosť a etiku, aby sme sa konečne vymanili zo stagnácie nášho vývoja a unikli sme útlaku démonických síl?

Chráňte sa pred negatívnymi energetickými vplyvmi! Ochranná mágia, exorcizmus, vyháňanie duchov, negatívnych entít a oslobodenie od čiernej mágie patria k našim najdôležitejším službám.

Ochranná mágia

Nabíjame amulety magickými silami, ktoré vám poskytnú potrebnú ochranu pred negatívnymi energetickými vplyvmi, démonmi a negatívnymi entitami!

Tieto amulety vám dodajú vnútornú silu, aby ste dokázali prekonať ťažké časy. Takto vám ochranná mágia dodá viac sily, viery a sebadôvery.

Neviditeľný ľudský svet je podobný moru.
Je v ňom veľmi veľa života, ale človek je taký nevedomý, že to nevidí.
Mudrc sa líši od obyčajného človeka tým, že vidí to, čo nevidí obyčajný človek.
A strážca znalostí sa líši od mudrca tým, že on ovláda to, čo vidí len mudrc.
- Všemocnosť, Bereke

Ponúkame vám možnosť kúpiť pre vás vhodný ochranný amulet a nabiť ho magickými silami, ktoré sú vhodné len a len pre vás. Vyberáme z veľkej ponuky podľa individuálnych potrieb a situácie klienta. V našich rukách sa na ochranný amulet môže zmeniť aj váš obľúbený šperk, ktorý už máte a radi ho nosíte! Magické nabíjanie trvá vždy 28 dní, a to od novu do novu Mesiaca.

Energetická ochrana: Biela mágia

Narodili sme sa ako ľudia, aby sme sa duchovne rozvíjali. Našou úlohou je priblížiť sa k Bohu, nájsť našu dušu prostredníctvom lásky, vďačnosti a dôvery. Pozitívne myšlienky, slová a skutky sú vyjadrením toho, že smerujeme k Bohu… Ako to vyzerá v skutočnosti? Prakticky 24 hodín denne sa zaoberáme materiálnymi starosťami, poháňanými strachom alebo egom. To zaťažuje náš vnútorný energetický systém a dôsledkom toho sú potom psychologické problémy (nepokoj, depresia, agresia…), ktoré pri nesprávnom zaobchádzaní vedú k posadnutiu rôznymi duchmi a démonmi. Psychológia, pokiaľ je človek vnímaný iba ako fyzická bytosť, nemôže ponúknuť dlhodobé riešenie pomocou medikamentov. Sme tiež bioenergetickou bytosťou a v našom centre je aj naša duša, čiastočka Boha. Dvere do iných duchovných dimenzií. Tak, ako nemôžete opraviť auto, pokiaľ ignorujete motor, človeka nemožno dať do poriadku, pokiaľ neberieme do úvahy dušu a jej vývoj, ako aj bioenergetické pole.

Tak ako sa každý deň sprchujeme a umývame si zuby a považujeme to za samozrejmé v rámci každodennej hygieny, musíme a mali by sme každý deň čistiť aj svoj bioenergetický systém pomocou meditácie, modlitby a čítania alebo počúvania duchovnej literatúry.

Aby sme v dnešnej dobe zostali duševne a duchovne zdraví, je absolútne nevyhnutné každý deň meditovať v trvaní 20 minút a asi 30 minút sa venovať čítaniu alebo počúvaniu duchovných kníh!

Ochranná meditácia4 anjeli

Pochopte, ako funguje matrix.

Ochrannú meditáciu 4 anjeli je možné robiť 3 rôznymi spôsobmi.

 • Ak je niekto unavený alebo prepracovaný, tak ju jednoducho len počúva a nechá ju na seba pôsobiť.
 • Ak má niekto dostatok energie, robí ju aktívne a postupuje podľa dychových cvičení a pokynov tak, ako sa hovorí v meditácii.
 • Ak sa pri jednej z bytostí objaví dôležitá informácia z podvedomia, venujte tejto bytosti viac času a nepokračujte aktívne v ďalších cvičeniach, zaoberajte sa len bytosťou, pri ktorej cítite silnú emóciu.

Ale pozor! Mnohí hovoria, že pri meditácii nič necítia, ale keď meditujú, tak k nim prichádzajú rôzne negatívne myšlienky! Presne to je ono! Myšlienka typu: „Rob niečo zmysluplnejšie...“ a podobne pochádza od pravej bytosti! Myšlienka: "Nedokážem to... je to príliš komplikované... od zadnej bytosti! Myšlienka: "K ničomu to nevedie..." od ľavej bytosti. A tak ďalej...

Ochranná mágia & duchovno

Tu je zoznam odporúčanej literatúry (https://biela-magia.tumblr.com; https://allatra.club/posts …). Literatúra sa odporúča takým spôsobom, aby sa eliminovala nerovnováha. Je potrebné brať do úvahy aj osobné sklony… Napr. ženy sa viac zaujímajú o duchovno, ktoré možno použiť vo vzťahoch a komunikácii. Muži, na druhej strane, sa viac zaujímajú o knihy, ktoré ich inšpirujú k prekonávaniu vlastných hraníc, k dosiahnutiu niečoho… Nemôžete hneď začať s hlbokými knihami, (AllatRa, Zasvätenie…), ktorým ešte nebudete rozumieť, ale s jednoduchou a zrozumiteľnou literatúrou, ako sú Štyri dohody a ďalšie knihy od Don Miguel Ruiz, Rozhovory s Bohom od Neale Donald Walsch, Sensei zo Šambaly… a pomaly zvyšujte úroveň obtiažnosti. Ďalej je tiež potrebné vziať do úvahy príslušné náboženské názory a úroveň inteligencie. Knihy od profesora Davida D. Burnsa alebo Fyzika Allatra môžu byť pre inteligentného človeka veľmi dobrým úvodom do duchovna, pre jednoduchého človeka so strednou úrovňou zrelosti by mali tieto knihy úplne demotivujúci účinok.

Pri posadnutí duchmi, démonmi alebo pri hlbokej depresii, či psychických problémoch je potrebné zohľadniť aj to, že ľudia sa veľmi často nedokážu sústrediť. Veľkou pomocou sú tu audioknihy (Anastasia Novych, Neale Donald Walsch, Eckhart Tolle, Dan Millman…). Stačí len zapnúť a počúvať alebo si pozrieť video-prednášky od Igora Michajloviča. Tu sme pre vás zostavili niekoľko dobrých filmov: https://www.biela-magia.com/meditacia/duchovne-filmy/. Aj keď nie ste schopní sa nimi riadiť a porozumieť im, je potrebné si ich zapnúť a počúvať!

Samozrejme, pochopiť myšlienky z kníh a videí a implementovať ich do svojho života je najdôležitejšou podmienkou úspešného exorcizmu alebo boja proti psychickým problémom. V prípade akútneho útoku by sa to však nemalo brať do úvahy. V takýchto chvíľach je to skôr o počúvaní audioknihy a zachovaní pokoja. Veľmi dobrou technikou na zaspávanie je počúvanie dobrej audioknihy, keď si ju pustíte potichu v slúchadlách (aby ste nerušili ostatných v miestnosti). Kolotoč myšlienok sa pomaly zastaví a pozornosť človeka sa automaticky vydá iným smerom! Pretože to počúvame veľmi potichu, uvoľníme sa a pritom zaspíme. Toto je jedna veľmi dôležitá technika. Pri používaní smartfónu je dôležité, aby sme ho prepli do režimu lietadlo a vypli sme wifi.

Audioknihy musia byť stiahnuté na pevnom disku smartfónu alebo iPode. MP3 od Igora Michajloviča alebo Satja Sáí Bábú (je možné si ich stiahnuť priamo z YouTube ako .mp3 pomocou programu Televzr) sú veľkou výhodou, pretože tu ide o inkarnácie! Ale musíme vziať do úvahy, že k takýmto inkarnáciam musíme mať pozitívny vzťah! Všetko, čo takýmto inkarnáciám pošleme aj v myšlienkach, sa nám vráti vo väčšej sile. Keď týmto osobnostiam pošleme v myšlienkach lásku, vďačnosť a dôveru, viac lásky sa nám vráti naspäť. Ale ak máte pochybnosti alebo negatívne myšlienky, vráti sa vám to jednako, ako odraz v zrkadle! Preto je dôležité na začiatku začať s jednoduchšou literatúrou (Don Miguel Ruiz, Barbara De Angelis, Lorna Byrne…) a až potom prejsť k lepšej a hlbšej literatúre a prednáškam. 

To znamená, bez ohľadu na to, či má niekto psychologické problémy alebo problémy s démonmi, je počúvanie skutočne dobrých duchovných audiokníh alebo pozeranie takýchto videí vždy tým najlepším riešením! Pravda ako informácia sa transformuje na energiu a zároveň sťažuje prístup démonov a negatívnych myšlienok matrixu. Zároveň je dôležité zdravo sa stravovať... Tu môžeme vo všeobecnosti odporučiť knihy a odporúčania od Ivana Pavloviča Neumyvakina (https://www.youtube.com/channel/UC1UZ-rwuuOmcQ6YPPD_LrNw) a Anthonyho Williama (https://www.martinus.sk/authors/anthony-william). Ak budete postupovať podľa zdravotných odporúčaní oboch autorov, energetické pole človeka sa rýchlo obnoví a problémy zmiznú! Je však dôležité robiť to spolu s čítaním a počúvaním duchovnej literatúry alebo videí. Ak vynecháte duchovnú časť, démoni si budú pochutnávať na energetickejšom jedle a človek sa nebude cítiť lepšie. Ak vynecháte zdravotné odporúčania, zotavenie bude trvať tiež dlhšie. Každá choroba, vírus alebo huba existuje ako informácia, ak naplníte svoje vedomie pozitívnymi informáciami, negatívne vzorce alebo negatívne informácie sa nedokážu zosúladiť (harmonizovať, rezonovať), a preto sú potlačené. Od Ivana Neumyvakina odporúčame napr. používanie peroxidu vodíka a sódy bikarbóny. Odporúčame to piť (15 min. pred jedlom, 1,5 hodiny po jedle, používať ionizovanú vodu…). Od Anthonyho Williama odporúčame všetkým ľuďom, ktorí trpia psychickými chorobami a sú posadnutí temným svetom výživové doplnky z 13 a 14 kapitoly! Prosím prečítajte si ale knihy od obidvoch autorov!

Voľný čas & postoje

Je tiež dôležité pochopiť, ako každý človek trávi svoj voľný čas a aké postoje má v rôznych životných situáciách. Násilné alebo sexuálne orientované počítačové hry, filmy alebo knihy poškodzujú energiu. Je dôležité venovať čas okrem svojho spirituálneho rozvoja, aj svojmu duševnému a fyzickému rozvoju. Pravidelné prechádzky, vhodný šport a ďalšie vzdelávanie v rámci svojich energetických a finančných možností sú veľmi dôležité! Aj tu je potrebný individuálny prístup. Napr. môžete absolvovať rôzne kurzy: https://www.udemy.com, alebo sa môžete naučiť nejaký cudzí jazyk alebo začať cvičiť jogu… Dôležité je aj to, akú hudbu počúvate! Metalová hudba alebo hudba so silným textom oslabuje telo! Indická klasická hudba, klasická hudba alebo hudba, pri ktorej sa uctieva božstvo, zase pomáha obnoviť auru a energiu. Tu je odkaz na text, kde píšeme o prevode Allatu na frekvenciu a rytmus. Okrem toho odporúčame knižky Liečivé frekvencie (Heilsame Frequenzen) a Nada Brahma dostupné v nemeckom jazyku. 

Vedieť si správne priať je veľmi dôležité! Egoistické priania sú začiatkom vnútorného napätia a straty energie. Strata energie vedie k psychickým a fyzickým problémom, ktoré sú príčinou autoimunitných ochorení. Je dôležité zistiť, aké túžby má daná osoba, ktorá má problémy, aby ich mohla preskúmať. Napr. niekto chce auto. Pokiaľ chcete auto ako symbol statusu alebo preto, že ho majú iní alebo "pretože inak nič neznamenám", bude také prianie problémom… Tu nezáleží na tom, či je to prianie mať dieťa, mať partnera alebo dom… Ak však viete a chápete, že na to, aby ste boli šťastní, nič nepotrebujete (alebo potrebujete iba cítiť Boha vo svojom vnútri), tak je toto prianie v poriadku. Je dôležité svoje želania vidieť ako ,,sklony, preferencie”, nie ako nevyhnutnosti! Prajem si všetko! Nepotrebujem nič!  

Vyhýbajte sa extrémnym názorom

Extrémne postoje znamenajú príliš veľa alebo príliš málo niečoho… Majstrovstvo neznamená vidieť niečo čierne alebo biele, ale pochopiť, kde, ako, v akom množstve, na ktorom mieste a čo by sme mali na ako dlho používať, aby sme dosiahli požadovaný pozitívny výsledok… Napr. med je zdravý, ale nie je vhodný pre alergikov a diabetikov. Hadí jed sa môže použiť ako liek na niektoré choroby … Ďalej, ak niekto kladie príliš veľký dôraz na sex, veľmi rýchlo dôjde k posadnutiu démonom, ale rovnako aj vtedy, ak niekto posudzuje, odsudzuje a potláča svoju sexuálnu energiu. Bieli mágovia samozrejme môžu a musia byť schopní transformovať a riadiť svoju sexuálnu energiu, ale to už nie je duchovná prax pre nerozvinutých a sebeckých ľudí. Pokiaľ človek nedokáže ovládať svoje myšlienky a stotožňuje sa so svojimi želaniami, vášňami a so svojím telom, takáto prax mu neprinesie úspech! Tu odporúčame prečítať si knihy od Davida Schnarcha a Elizabeth Haich. Rovnako, ako napr. príliš veľa ťažkého jedla môže viesť k energetickým problémom, tak aj príliš dlhý pôst! 

Vyhýbať sa extrémnym názorom a konaniam neznamená, že to máme posudzovať a odsudzovať. Je dôležité nestratiť subtílnu energiu a prestať odsudzovať a posudzovať. Kde, čo a ako niečo posudzujete a odsudzujete, musíte zistiť sami.

Čím rýchlejšie začleníte to správne "jedlo" (knihy od Anthonyho Williama, Neumyvakina…) do svojho každodenného života, čím rýchlejšie začnete počúvať dobré duchovné audioknihy a zostanete sebakritickí, tým rýchlejšie sa začnete zotavovať. Čím viac človek hľadá dôvody, prečo nemôže zmeniť svoje stravovacie návyky a to, čomu venuje svoju pozornosť vo voľnom čase, tým je to ťažšie. Ak niekto nie je pripravený na svojom životnom štýle niečo zmeniť, sú rituály alebo meditácie v pyramíde zbytočné. Na krátky čas sa dostaví zlepšenie a následne prídu ešte väčšie ťažkosti. Naopak, rituály, prenosy energie alebo meditácie v pyramíde, môžu viesť k veľmi rýchlemu úspechu, ak dodržiavate vyššie uvedené odporúčania!

Ochranná mágia &exorcizmus

Vyháňanie negatívnych entít

Každý človek má okolo seba auru, inak povedané magnetické pole. V aure sa môžu urobiť vplyvom chorôb, stresu, používaním drog alebo negatívnych emócií, slabé miesta, až diery. Nimi do tela ľahko prenikajú negatívne entity. Každý človek si dokáže do určitej miery svoju auru obnoviť. Je to možné prostredníctvom správneho stravovania, primeraného pohybu a duchovných cvičení. K tomu patrí čítanie svätých kníh z celého sveta ako sú: AllatRa, Biblia, Rámajána, Bhagavad Gíta, Budhistické písma (napríklad – Po stopách Budhu), I-ťing a mnoho ďalších. Všetky náboženstvá pochádzajú z jedného zdroja, a tak môže človek nájsť veľa pravdy v mnohých náboženstvách. Mali by sme ale vedieť, že každé náboženstvo deklaruje aj veľa poloprávd. A preto by sa mal naučiť každý múdry človek používať svoje pocity. Aby odlíšil pravdu od nepravdy. Na posilnenie aury, samozrejme, pomáha pravidelné meditovanie a modlenie.

Vďaka ochrannej mágii vás môžeme oslobodiť od démonov, blokád a prekliatí. S pomocou „Božskej sily“ vám vytvoríme energetický ochranný obal. Tento vám pomôže viesť bezpečný život z dlhodobého hľadiska. Tu sa naučíte, ako sa chrániť pred negativitou (Napríklad: Ochranná meditácia 4 anjeli).

Pôsobením duchovných cvičení a techník & ochrannej mágie sa dá vybudovať silnejšia ochrana pre auru, než je bežná u normálnych zdravých ľudí. Takáto ochrana vydrží aj niekoľko rokov. Tak sú naši klienti chránení pred negatívnymi vplyvmi až niekoľko desaťročí. To znamená, že taký človek zažíva oveľa viac náhodne šťastných situácií. Žije svoj život vo väčšej rovnováhe, zdraví a blahobyte. Preto odporúčame ochrannú mágiu pre každého.

Modlitba pre spásu duše

Za účelom ochrany veľmi odporúčame aj túto modlitbu. Prvou časťou je modlitba Agapita Pečerského.

Otče môj Všemohúci,
Do Teba jediného vkladám svoje nádeje
A prosím Teba, Pane,
Len o spásu duše svojej
Buď vôľa Tvoja Svätá
Posilnením mojím na tejto ceste
Lebo život bez Teba je okamih prázdny.
Len v službe Tebe je život večný.

Ja som večná duša, radosť a svetlo.
Ja som láska, dôvera a vďačnosť.
Ja som súčasťou Boha, múdrosti a života.
Ja som zdravie, úspech a rovnováha.

Ochranný symbol

Tento ochranný symbol odporúčame umiestniť na týchto miestach: Tam, kde spíte, tam, kde meditujete a niekde, kde sa často zdržiavate. Nepotrebujete ho mať priamo pred sebou, no na mieste, odkiaľ môže cez tento znak prúdiť energia. Vytlačte si ho minimálne vo veľkosti A5 alebo vo väčšom formáte. Na noc si ho môžete podsvietiť aj so slabým LED svetlom. Biely symbol AllatRa na čiernom podklade odháňa negatívne entity a chráni pred negatívnym vplyvom zvonku.

Účinky symbolu boli testované v cestnom experimente na miestach, kde vysoká nehodovosť nemá nejaké vonkajšie logické vysvetlenie. Ak má však v sebe niekto silnú mŕtvu dušu z minulých životov (silnú negatívnu subosobnosť z minulého života), tak na to pomôže len hlboké pochopenie, odkiaľ pochádzajú naše myšlienky. Viac o tom v meditácii: „Ochranná meditácia 4 anjeli“.

TU si môžete stiahnuť ochranný symbol vo väčšom formáte!

Ochranný symbol

Pre klientov je potrebné dodržiavať nasledovnéhlavné zásady.

Mág ich dodržiava automaticky po celý život:

 • Vyvarovať sa látkam, ktoré energeticky oslabujú (alkohol, drogy, silné utlmujúce lieky a iné).
 • Vyvarovať sa negatívnym myšlienkam a emóciám, ich extrémnym prejavom.
 • Vyvarovať sa extrémnym názorom, životným postojom (napr. extrémne puritánstvo, úchylky a iné).
 • Vykonávať očistné kúpele v slanej vode (kúpeľ nôh, omývanie tváre, rúk, alternatívne celkový kúpeľ vo vani v slanej vode s cca 1 kg (väčšia vaňa 2 kg) soli po dobu 15 minút).
 • Pravidelne meditovať s pomocou soli a bielej sviečky.
 • Pravidelne sa modliť k bohu všemohúcemu.
 • Čítať duchovné knihy a literatúru, ktorú odporúčame a pomáha udržiavať pozornosť klienta na pozitívnych témach.

Ďalej je pre mága a aj pre klienta postihnutého negatívnou silou vhodné využiť nasledovné doplňujúce rady a zásady na ochranu proti negatívnym silám:

 • Vo svojom dome a aj v priestoroch, kde vykonáva rituály exorcizmu, prípadne, kde sa dlhšie zdržuje, môže umiestniť štyri zrkadielka s nasledovným textom, ktorý je napísaný na prednej časti zrkadla:
  „Všetky šípy, ktoré boli vystrelené proti mne nech sa obrátia späť k tomu, kto ich poslal a jeho luky nech sú zlomené.“
  Zrkadielka s týmto textom sa umiestnia odrazovou plochou smerom von do okien, ktoré smerujú na jednotlivé svetové strany. Každá svetová strana, jedno zrkadielko.

 • Nad všetkými vstupmi do domu a do rituálnych priestorov môže zavesiť ochranný magický znak (kríž, pentagram a pod.) do ktorého vloží ochrannú energiu a prípadne z predmetu vytvorí ochranný predmet do ktorého vloží elementálnu astrálnu bytosť, ktorá má za úlohu ochraňovať zverené miesto.

 • Pripraviť ochranný magický amulet ideálne s ochrannou astrálnou elementálnou bytosťou a neustále ho pri sebe nosiť.

Ochrannámágia

Vyhnite sa extrémnym postojom alebo vzorcom správania sa:

Je dôležité správne porozumieť týmto 12 blíženeckým vlastnostiam (pozri Zasvätenie, Elizabeth Haich).

 • mlčanie-hovorenie
 • prístupnosť-neovplyvniteľnosť
 • poslušnosť-vládnutie
 • pokora-sebadôvera
 • blesková rýchlosť-rozvaha
 • prijímanie všetkého-umenie rozlišovať<
 • opatrnosť-odvaha
 • nevlastnenie ničoho-disponovanie všetkým
 • neviazanosť na nikoho-vernosť
 • schopnosť bojovať-mier
 • pohŕdanie smrťou-váženie si života
 • ľahostajnosť-láska

Ani jedna z týchto vlastností nie je sama osebe dobrá alebo zlá. Bude dobrá, ak ju v správnom čase správne použijete.

Slabé miesto sa môže pomaly rozvinúť do väčšieho slabého miesta práve dlhodobým hromadením negatívnych myšlienok a pocitov. Nesprávne stravovacie návyky neprimerane hlúpe reči, kritizovanie ostatných, popieranie Boha alebo nespavosť vedie tiež k rozvinutiu väčšieho slabého miesta. Čím vyššie človek duchovne stúpa, tým viac sa systém (Matrix, Satan…) snaží nájsť chybu a zastaviť ho na jeho duchovnej ceste. Určité fyzické problémy môžu byť samozrejme aj akousi skúškou pre tých, ktorí nerobia vôbec žiadne vnútorné chyby. Napríklad pozri Bibliu, Knihu Jóbovu (Jób). Či ide o nejaký druh skúšky, môže posúdiť iba svätec alebo geliár (bojovník svetla). Ak sa človek nenechá touto bolesťou a nepríjemnosťami zlomiť a nezíde z duchovnej cesty, systém mu dá peniaze, zdravie a/alebo moc (alebo čokoľvek, po čom tajne túži). Je to len ďalšia skúška toho, ako bude daná osoba zaobchádzať s touto mocou (peniazmi, silou...)! Pozri napr. knihu https://allatra.tv/sk/book/anastasia-novych-krizovatka.

Preložené z nemeckého originálu: Schutzmagie

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Ochranná mágia úspešne & osobne

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, sebavedomie a ochranu!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti