Astrál & Astrálne cestovanie a sny

Čo je to astrálne cestovanie?

Všetko, čo je, musí najskôr existovať v podobe myšlienky. Človek si chce napríklad vytvoriť sochu. Ako prvé potrebuje mať v hlave predstavu o tom, čo chce vlastne vytvoriť. Na to, aby vedel ako to má uskutočniť potrebuje nápadyinteligenciu. Pri formovaní sochy v nej môže znovu stelesniť svoju energiu, svoje nápady a svoju inteligenciu a môže si tak postaviť svoju vlastnú sochu.

Rovnaké je to aj v prírode. Vidíme, že za každým stromom sa skrýva mnoho rôznych chemických reakcií, aby strom mohol rásť tak, ako rastie. Aby strom rozkvitol a prinášal ovocie... Musí sa za tým skrývať jedna nesmierna inteligencia, aby z jedného malého semienka mohol vyrásť taký veľký strom.

Alebo že sa z vajíčka dokáže vyliahnuť mláďa a z neho potom vyrastie vták. Rovnako ako aj zo spermií a z vajíčka vzniká nový život. Za tým musí byť nejaká myšlienka, nejaký zámer, inteligenciaenergia, ktorá to všetko riadi.

 • Čo je to astrálne cestovanie?
 • Čo je to tranz?
 • Koho môžeme stretnúť pri astrálnom cestovaní?
 • Astrál: prvé meditácie

 • Kruh Logo Divider

  Biela mágia Logo

  Svetlu, tejto energií a tejto myšlienke (informácii) hovoríme, že existujú v astrálnom svete.

  To znamená, že v našom svete existuje určitá vyššia frekvencia, ktorá je pre nás neviditeľná, ale je dôvodom toho, čo existuje v materiálnom svete.

  Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes, vylepšovať ihneď svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!

  Energia a inteligencia existujú preto, lebo existuje hmota, rastliny, zvieratá a ľudia. Za každým druhom sa skrýva istá inteligencia, zámerenergia, čo, spolu vytvára ducha, ktorý to všetko riadi.

  Mág je schopný vstúpiť do astrálneho sveta, do sveta energií, do sveta prapôvodných myšlienok a inteligencií a môže ovplyvňovať tento svet. Môže to urobiť prostredníctvom rôznych rituálov, energií, spolupráce s géniami a energiami elementov. Čím viac energie, inteligencie a duchovného vhľadu mág má, tým väčší vplyv môže mať na astrál. Je to rovnaké, ako keď si chce človek postaviť sochu. Čím viac predstavivosti, energie a inteligencie má, tým krajšiu a lepšiu sochu dokáže postaviť.
  Dokonca aj v nás samotných existuje duša a duch. Vďaka tomu sa my ľudia dokážeme spojiť s astrálnym svetom.

  Nie každý je ochotný rozvíjať v sebe ďalej svojho ducha, dušu a svoj šiesty zmysel, ktorý je v každom z nás a nechá sa ním inšpirovať a trénuje ho v sebe. Astrálne cestovanie znamená, že mág cestuje do iných svetov (podvedomia...) a uplatňuje v nich svoj vplyv. Ale v konečnom dôsledku každý človek a každé zviera astrálne cestujú bez toho, aby o tom vedeli.
  Keď spíme, astrálne cestujeme. Ak sa nachádzame v stave tranzu alebo v bezmyšlienkovom stave, tak sme viac spojení s našim duchom a našou dušou a vykonávame tak povediac malú astrálnu cestu. To znamená, že mág túto schopnosť u seba jednoducho ďalej rozvíja a trénuje, aby mohol do týchto svetov vstupovať vedome. Cvičenie vyzerá tak, že človek musí najskôr dostať pod kontrolu svoje myšlienky a emócie a musí pochopiť, prečo myslí tak, ako myslí, prečo sa cíti tak, ako sa cíti a ako dokáže svoje pocity a myšlienky usmerňovať tak, aby boli v súlade s jeho cieľmi a hlbšími zámermi.

  Astrál & Astrálne cestovanie

  Čo je to tranz?

  Potom človek trénuje stav tranzu. Je to stav, v ktorom človek tak zreteľne nevníma vonkajší svet a nereaguje na vonkajšie podnety, ale zaoberá sa vnútornými podnetmi. Tranz môžeme ešte ďalej rozdeliť:

  • Potom nasleduje astrálne cestovanie prvého stupňa. To znamená, že mág ide tam, kde chodia ľudia, ktorí sa nachádzajú vo fáze snového spánku, ale vedome, a kde mág môže uplatniť svoj vplyv na načerpanie nových síl alebo získanie informácií.
  • Ďalej nasleduje astrálne cestovanie druhého stupňa. To znamená, že človek ide tam, kde chodia ľudia, ktorí sa nachádzajú v hlbokom spánku, ale s tým, že je to pri plnom vedomí. Človek tam môže vedome uplatniť svoj vplyv a rovnako tak sa môže pri plnom vedomí vrátiť znovu naspäť. Tu môžete mať hlbší vplyv na seba a ostatných, ale potrebujete oveľa viac energie, aby ste sa tam dostali.

  • Pri astrálnom cestovaní tretieho stupňa človek ide tam, kde chodia ľudia, keď zomrú, ale pri vedomí. Človek tam tiež vedome pôsobí a vedome sa vracia znovu naspäť. Tu môžete získať ešte hlbšie poznatky a uplatniť ešte väčší vplyv, ale mág potrebuje ešte viac energie! Takéto astrálne cestovanie je možné robiť len v sprievode majstra!

  Na to, aby to človek dokázal potrebuje určité predpoklady a určitú formu cvičenia. Fyzické predpoklady sú také, že človek musí byť zdravý a musí mať dostatok energie na to, aby to zvládol. Pri spánku si človek berie energiu do astrálnej úrovni prostredníctvom spánku. Ak ide človek do astrálnej úrovni pri vedomí, tak energiu stráca. Prinajmenšom je tomu tak v prvej fáze, kedy to človek ešte nevie správne. Neskôr môže pri astrálnom cestovaní dostávať energiu aj od anjelov alebo božstiev. Najskôr potrebuje viac energie ako zvyčajne na to, aby sa dostal do astrálneho sveta. Prvé, čo adepta / zasvätenca čaká je stretnutie so Strážcom prahu, prahu, ktorý oddeľuje astrálny svet od fyzického sveta. To znamená, že na každej úrovni vidíme iného ochrancu alebo Strážcu prahu, ktorý dohliada na to, či daná osoba má právo, vedomosti a energiu na to, aby prešla do tejto úrovni, a v prípade, že tieto podmienky nie sú splnené, tak sa ju odtiaľ pokúsi vykázať. Je veľmi dôležité poraziť tohto Strážcu prahu a získať si ho ako priateľa a ochrancu!

  Fyziologické predpoklady existujú tiež. Ak je niekto psychicky nestabilný, tak si týmto astrálnym cestovaním privodí ešte viac nestability a skončí na psychiatrii.

  Mnohí sa do tejto astrálnej úrovni pokúšajú dostať prostredníctvom rôznych drog. Týmto sa však človek len oslabuje. Avšak keď ide človek takto oslabený do astrálneho sveta, tak potom nie je schopný vedome nič ovplyvniť a veciam, ktoré vidí nedokáže ani správne porozumieť. Človek vtedy nevie správne komunikovať a Strážcu prahu si tak neprikloní na svoju stranu, alebo ho nepremôže. Preto takéto cesty nemajú žiadny význam. Význam majú iba v prípade, ak ich mág vykonáva prostredníctvom svojej energie, svojich vedomostí a svojho tréningu. Na tomto mieste vás prosíme, aby ste neužívali žiadne psychotropné látky. Človek si tým len uškodí. Človek to dokáže aj bez drog, prostredníctvom svojho vlastného rozvoja, dychovými technikami, práce na sebe samom a prostredníctvom zvýšenia svojej energie. Na to slúžia cvičenia, ktoré navodzujú stav tranzu (tanec, bubnovanie, vydymovanie...), dychové cvičenia, vizualizačné cvičenia, pri ktorých sa človek na niečo silno koncentruje a predstavuje si určité veci. Neuveriteľne pomáha, ak všetko, čo nemáte pod kontrolou, odovzdáte vyššej moci... vďaka tomuto na prvý pohľad jednoduchému postoju sa môžete rýchlo dostať do tranzu!

  Za týmto účelom je potrebné spomenúť aj skutočnosť, že v astrálnom svete môžete nájsť všetky bytosti. Či už sú to mŕtvi ľudia, duchovia, démoni, bohovia alebo rôzne astrálne projekcie. To znamená, že keď si človek neustále niečo predstavuje, napríklad ja si predstavujem, že bývam vo veľkom dome, tak potom táto predstava začne existovať aj v astráli. Astrálnu cestu je možné prirovnať k internetu, človek tam vie nájsť tak užitočné, ako aj neužitočné veci. Ak nie ste pripravení a vyškolení, tak potom nie ste schopní oddeliť zrno od pliev. Musíte si dávať pozor na to, s kým sa v astráli spájate alebo rozprávate a komu a čomu veríte alebo neveríte. Človek sa tam môže stretnúť s ľuďmi, ktorí snívajú alebo spia.

  Astrál & Astrálne cestovanie

  Koho môžeme stretnúť pri astrálnom cestovaní?

  Taktiež sa môže stretnúť s ľuďmi, ktorí sú už mŕtvi alebo sa môže stretnúť s kolektívnymi astrálnymi projekciami, napríklad, keď si tisíce ľudí predstavuje to, že je nutné zlikvidovať židov, tak potom sa v astrálnom svete vytvorí bytosť, ktorá sa bude snažiť inkarnovať sa a v takomto prípade prostredníctvom predstáv a myšlienok vstúpi do existencie osoba akou je Hitler. Potom ešte existujú astrálni egregori. To je energia, ktorá vzniká vtedy, keď ľudia na niečo veria a niečo uctievajú, tak potom táto entita začne žiť svoj samostatný život aj na astrálnej úrovni. Príkladom toho je skutočnosť, že ľudia uctievajú Pannu Máriu. Panna Mária bola svätica a v dôsledku jej uctievania sa v astrálnom svete vyprojektovala samostatná bytosť, ktorá s Pannou Máriou nemala pôvodne nič spoločné. Takto stvorená Panna Mária je potom súčtom predstáv a emócií ľudí, ktorí si Pannu Máriu predstavovali a uctievajú ju.

  Ďalej existujú rôzni géniovia, sú to prastaré inteligencie a energie, ktoré prispeli k tomu, že sa vyvinuli určité rastliny, zvieratá alebo ľudia, a stoja za týmito výtvormi a kreatúrami. Nachádzajú sa tam aj démoni. Sú to astrálne energie rôznych ľudských vlastností alebo prírodných síl. Démoni predstavujú sily, ktoré sú určené na určité očistné procesy, niečo podobné, ako sú vlci vo voľnej prírode. Vlci sami o sebe nie sú zlí alebo zlomyseľní. Požierajú slabé zvieratá za účelom nastolenia rovnováhy. A presne tak isto je tomu v astrálnom svete. Démoni tu existujú kvôli tomu, aby otestovali slabé bytosti alebo ľudí, teda aby ich tak mohli pretriediť. Podobne ako aj mág využíva určitú silu a schopnosti na ovplyvnenie nášho života, tak rovnako ju využívajú aj démoni. Démoni sa pritom vyvíjajú presne tak isto ako ľudia alebo zvieratá. To znamená, že keď bol démon pôvodne zlý, môže sa z neho stať aj dobrý démon, ak slúžil dobrému mágovi.

  Potom prichádzajú na scénu elementálne bytosti, to znamená bytosti elementov. Sú to bytosti predstavujúce určitý prírodný živel. Ako sú napríklad salamandri, ktorí reprezentujú oheň. Alebo elfovia, ktorí patria k vzduchu. Ďalej nymfy, ktoré patria k vode a gnómovia alebo škriatkovia patriaci k zemi. Elementárne bytosti sú bytosti, ktoré vytvoril mág alebo človek so silnou koncentráciou s cieľom zabezpečiť si určité energie alebo informácie alebo ich niekomu poslať. Napríklad mág môže vytvoriť energetickú guľu svetlomodrej farby a poslať ju chorému, aby ho vyliečila... To by bol elementár. Elementár sa vytvorí aj v prípade kliatby, ktorá zasiahne danú obeť. Čím silnejšia je emócia, čím silnejšia a dlhšia je koncentrácia, tým silnejší bude taký elementár! Ak si k vyliečeniu (alebo prekliatiu) človeka pomôžete aj bábikou, pri ktorej použijete aj fotky alebo veci, ktoré daná osoba nosila a vložíte ich do bábiky, bude elementár ešte silnejší. Ak sa spojíte aj s božstvom pre liečenie (alebo démonom) a na bábiku nakreslíte zodpovedajúci sigil bytosti, magický vplyv sa ešte zosilní. Ak k tomu ešte pripojíte zodpovedajúcu analógiu, kadidlo a prinesiete nejakú obetu, bude mať rituál ešte silnejší účinok... Ak pripojíte vhodné modlitby, rytmy a tanečné kroky, bude rituál a príslušná zmena ešte silnejšia...

  Predpokladom astrálneho cestovania je to, že človek už dokáže v meditácii dosiahnuť určitú hĺbku. To znamená, že dokáže kontrolovať svoje myšlienky, pochopiť svoje pocity a dokáže ich aj ovládať. Potom dochádza k tomu, že trénuje astrálne cesty. Odporúčame vstať ráno skôr a meditovať pri východe Slnka. Potom si môžete opäť ľahnúť spať a praktizovať vedomú astrálnu projekciu. To znamená predstavovať si to, že celá vaša energia smeruje do jedného bodu. Telo si predstavuje, že celá jeho energia a sila predstavivosti sa nachádza v jednom bode a visí nad telom. Potom prejdete astrálnymi dverami do druhého sveta. Vo fyzickom svete môže tieto dvere predstavovať veľká Šrí Jantra alebo Kvet života.

  Predstavujte si, ako prechádzate takýmto symbolom do iného sveta. Potom sa už len uvoľnite a nechajte sa viesť Strážcom prahu. Po takejto rannej meditácii si môžete opäť ľahnúť spať, avšak už nedokážete znovu tak hlboko zaspať. Tým, že sa nachádzate v spánku a zároveň v bdelom stave, teda v určitom polospánku, si vlastne trénujete vedomé vystúpenie z vlastného tela. Nepotrebujete k tomu žiadne cvičenia predstavivosti, pretože vám len bránia v opustení tela! Ak sa budete príliš snažiť, nepodarí sa vám to, pretože bude príliš bdelý! Ak sa však nesústredíte, zaspíte. Majstrovstvo spočíva v zlatej strednej ceste!

  K tomu je potrebná citlivosť. Najlepšie sa to trénuje prostredníctvom metódy ranného vstávania a meditovania pri východe Slnka. Túto metódu môžete vždy znovu a znovu obmieňať (sústredenie, potom uvoľnenie). Každý sa musí rozhodnúť sám, ktorá z metód mu najviac vyhovuje. Ďalšie metódy sú popísané v knihách nižšie, ale odporúčam vstať pri východe slnka a potom si opäť ľahnúť...

  Dôkazom astrálneho sveta môže byť aj morfické pole, ktoré sa v súčasnosti hypoteticky zaraďuje do vedy. Ide tam o to, že viacerí vedci prišli k záveru, že zvieratá dokážu medzi sebou nejakým spôsobom komunikovať, aj keď nie sú spolu v žiadnom kontakte. Napríklad výskumník William McDougall z Harvardskej univerzity začal v roku 1920 pokus na myšiach. Držal myši zatvorené v labyrinte a zistil, že na nájdenie cesty von potrebujú 160 pokusov. Ďalšie myši už na nájdenie cesty potrebovali oveľa menej pokusov. Ďalšia generácia myší potrebovala na nájdenie správnej cesty už iba 20 pokusov. Vedec dospel k záveru, že hoci myši neprišli navzájom do žiadneho kontaktu, tak napriek tomu museli spolu nejakým spôsobom komunikovať.

  Ďalší príklad pojednáva o opiciach v Japonsku pri čistení ich potravy. Vedci zistili, že ak sa niektoré opice naučili niečo nové, tak rovnaké schopnosti nadobudli zrazu aj ďalšie opice, hoci boli od seba vzdialené 100 km. Vedci si to nevedeli vysvetliť. Presne také isté je to aj u ľudí v tých prípadoch, keď tie isté vedecké objavy boli vykonané približne v rovnakom čase na rôznych kontinentoch súčasne rôznymi vedcami. Vyzerá to tak, ako keby sa ľudia a zvieratá dokázali napojiť na určité energetické pole, kde existujú určité rodové alebo planetárne skúsenosti. V mágii vieme, že to všetko sa odohráva v astrálnom poli na astrálnych úrovniach.

  Preložené z nemeckého originálu: Astral & Astralreisen

  Astrál & Astrálne cestovanie

  Meditácia pre začiatočníkov .MP3

  Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.
  TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3!

  TU: Meditácia, Meditačné semináre.

  Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

  Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

  Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

  Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať ihneď svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!

  • Meditácia pre začiatočníkov .MP3

   Pri meditácii odovzdávame všetko, čo nemôžeme zmeniť. Zbierame odvahu a silu, aby sme dokázali zvládnuť to, čo nám naše sily a možnosti dovoľujú.

   Pri meditácii sa najskôr učíme nereagovať. Nereagovať na vonkajšie ani na vnútorné impulzy.

   Meditácia je stav, v ktorom meditujúci úplne alebo čiastočne zameriava svoju pozornosť dovnútra, na svoje myšlienky, pocity a tok energie, aby ich sledoval, pochopil ich tok a učil sa ich kontrolovať.

   Keď sa vaše myšlienky a pocity neustále vracajú k tej istej téme, tak to znamená, že nejakej časti reality hovoríte príliš: "Áno, to sa musí stať!", alebo nejakej časti reality hovoríte príliš: "Nie, to sa nesmie stať!”

   Prijmite to, čo je! Akceptujte veci také, aké sú. To je prvý krok k zlepšeniu a k nájdeniu nových riešení.

   Ďakujem Svetlu a Láske za silu prijať to, čo nemôžem zmeniť, ďakujem za odvahu a silu zmeniť to, čo zmeniť môžem, a za múdrosť rozlišovať medzi jedným a druhým.

   Počúvate moje slová, cítite váhu vášho tela, a prechádza vami hlboké uvoľnenie.

   Pozorujete, ako vaše telo dýcha bez námahy. Počúvate hudbu a odovzdávate všetko, čo nemôžete zmeniť.

   Pozorujete svoje myšlienky a pocity, uvedomujete si samých seba a nechávate sa viesť svojou vlastnou vnútornou múdrosťou.

   Moje telo a duša sú obklopené silou, svetlom a energiou.
   Viem, čo chcem, a každý deň som bližšie a bližšie k môjmu úspechu.
   Ja som radosť, svetlo a vedomie.
   Ja som rovnováha a sila.
   Ja som láska a odpustenie.
   Ja som harmónia a úspech.
   Ja som mier a pokoj.
   V mojom vnútri je hlboký pokoj a vyrovnanosť.
   Ticho vo mne mi ukazuje správnu cestu.

   Nechajte sa teraz ďalej viesť svojím vlastným vnútorným svetlom...

   Nome ten Buschido Tischami.

   In nomine patris, et filii, et spiritus sancti. Amen.

   Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite, a vráťte sa pozornosťou naspäť k svojmu telu.
   Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite, a pomaly otvorte svoje oči.
   Tešte sa a rozdávajte ďalej lásku, svetlo a pokoj, ktorý ste prežili v meditácii.

  Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH & © sezer66 http://www.istockphoto.com I pmalenky

  Meditácia úspešne & osobne

  Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

  Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

  Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

  Daghan-Malenky GmbH

  Mgr. Monika Slivová
  Topoľčianska 916/23
  951 97 Žitavany
  Mobil: +421 902 734 483
  bielamagia@me.com

  Darina Strešňáková
  Eža Vlkolinského 141
  930 41 Hviezdoslavov
  bielamagia@me.com

  Marion Daghan-Malenky
  Espenauer Straße 10
  342 46 Vellmar

  Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


  Kruh Logo Divider

  © 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti