Čo je to astrálne cestovanie?

Astrál & Astrálne cestovanie

Čo je to astrálne cestovanie?

Všetko, čo je, musí najskôr existovať v podobe myšlienky. Človek si chce napríklad vytvoriť sochu. Ako prvé potrebuje mať v hlave predstavu o tom, čo chce vlastne vytvoriť. Na to, aby vedel ako to má uskutočniť potrebuje nápadyinteligenciu. Pri formovaní sochy v nej môže znovu stelesniť svoju energiu, svoje nápady a svoju inteligenciu a môže si tak postaviť svoju vlastnú sochu.

Rovnaké je to aj v prírode. Vidíme, že za každým stromom sa skrýva mnoho rôznych chemických reakcií, aby strom mohol rásť tak, ako rastie. Musí sa za tým skrývať jedna nesmierna inteligencia, aby z jedného malého semienka mohol vyrásť taký veľký strom. Alebo že sa z vajíčka dokáže vyliahnuť mláďa a z neho potom vyrastie vták. Rovnako ako aj zo spermií vzniká nový život. Za tým musí byť nejaká myšlienka, nejaký zámer, inteligenciaenergia, ktorá to všetko riadi. Svetlu, tejto energií a tejto myšlienke hovoríme, že existujú v astrálnom svete. To znamená, že v našom svete existuje určitá vyššia frekvencia, ktorá je pre nás neviditeľná, ale je dôvodom toho, čo existuje v materiálnom svete. Energia a inteligencia existujú preto, lebo existuje hmota, rastliny, zvieratá a ľudia. Za každým druhom sa skrýva istá inteligencia, zámerenergia, čo, spolu vytvára ducha, ktorý to všetko riadi.

Mág je schopný vstúpiť do astrálneho sveta, do sveta energií, do sveta prapôvodných myšlienok a inteligencií a môže ovplyvňovať tento svet. Môže to urobiť prostredníctvom rôznych rituálov, energií, spolupráce s géniami a elementmi. V materiálnom svete to má veľký vplyv, a to v tom prípade, ak mág disponuje základnou myšlienkou, energiouinteligenciou. Presne tak isto je tomu aj v prípade človeka, ktorý si chce vytvoriť sochu. Čím viac predstavivosti, energie a inteligencie má, tým má väčší dosah a dokáže si postaviť lepšiu sochu.

Dokonca aj v nás samotných existuje duša a duch. Vďaka tomu sa my ľudia dokážeme spojiť s astrálnym svetom. Nie každý je ochotný rozvíjať v sebe ďalej svojho ducha, dušu a svoj šiesty zmysel, ktorý je v každom z nás a nechá sa ním inšpirovať a trénuje ho v sebe.

Astrál & Astrálne cestovanie

Foto © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Astrálne cestovanie znamená, že mág cestuje do iných svetov a uplatňuje v nich svoj vplyv. Ale v konečnom dôsledku každý človek a každé zviera astrálne cestujú bez toho, aby o tom vedeli.

Keď spíme, astrálne cestujeme. Ak sa nachádzame v stave tranzu alebo v bezmyšlienkovom stave, tak sme viac spojení s našim duchom a našou dušou a vykonávame tak povediac malú astrálnu cestu. To znamená, že mág túto schopnosť u seba jednoducho ďalej rozvíja a trénuje, aby mohol do týchto svetov vstupovať vedome. Cvičenie vyzerá tak, že človek musí najskôr dostať pod kontrolu svoje myšlienky a emócie a musí pochopiť, prečo myslí tak, ako myslí, prečo sa cíti tak, ako sa cíti a ako dokáže svoje pocity a myšlienky usmerňovať tak, aby boli v súlade s jeho cieľmi.

Biela mágia Pentagram

Astrál & Astrálne cestovanie

Čo je to tranz?

Potom človek trénuje stav tranzu. Je to stav, v ktorom človek tak zreteľne nevníma vonkajší svet a nereaguje na vonkajšie podnety, ale zaoberá sa vnútornými podnetmi. Tranz môžeme ešte ďalej rozdeliť:

  • Potom nasleduje astrálne cestovanie prvého stupňa. To znamená, že mág ide tam, kde chodia ľudia, ktorí sa nachádzajú vo fáze snového spánku, ale vedome, a kde mág môže uplatniť svoj vplyv na načerpanie nových síl alebo získanie informácií.
  • Ďalej nasleduje astrálne cestovanie druhého stupňa. To znamená, že človek ide tam, kde chodia ľudia, ktorí sa nachádzajú v hlbokom spánku, ale s tým, že je to pri plnom vedomí. Človek tam môže vedome uplatniť svoj vplyv a rovnako tak sa môže pri plnom vedomí vrátiť znovu naspäť.

  • Pri astrálnom cestovaní tretieho stupňa človek ide tam, kde chodia ľudia, keď zomrú, ale pri vedomí. Človek tam tiež vedome pôsobí a vedome sa vracia znovu naspäť.

Na to, aby to človek dokázal potrebuje určité predpoklady a určitú formu cvičenia. Fyzické predpoklady sú také, že človek musí byť zdravý a musí mať dostatok energie na to, aby to zvládol. Pri spánku si človek berie energiu do astrálnej úrovni prostredníctvom spánku. Ak ide človek do astrálnej úrovni pri vedomí, tak energiu stráca. Prinajmenšom je tomu tak v prvej fáze, kedy to človek ešte nevie správne. Neskôr môže človek astrálne cestovať aj pri väčšom vedomí, aby tak získal energiu určitých anjelov alebo božstiev. Najskôr potrebuje viac energie ako zvyčajne na to, aby sa dostal do astrálneho sveta. Prvé, čo adepta / zasvätenca čaká je stretnutie so Strážcom prahu, prahu, ktorý oddeľuje astrálny svet od fyzického sveta. To znamená, že na každej úrovni vidíme nejakého ochrancu alebo strážcu prahu, tej ktorej úrovne, ktorý dohliada na to, či tá dotyčná osoba má právo, vedomosti a energiu na to, aby prešla do tejto úrovni, a v prípade, že tieto podmienky nie sú splnené, tak sa ju odtiaľ pokúsi vykázať.

Fyziologické predpoklady existujú tiež. Ak je niekto psychicky nestabilný, tak si týmto astrálnym cestovaním privodí ešte viac nestability a skončí na psychiatrii. Mnohí sa do tejto astrálnej úrovni pokúšajú dostať prostredníctvom rôznych drog.

Astrálne cestovanie: Tranz

Foto © sezer66 http://www.istockphoto.com I pmalenky

Týmto sa však človek len oslabuje. Avšak keď ide človek takto oslabený do astrálneho sveta, tak potom nie je schopný vedome nič ovplyvniť a veciam, ktoré vidí nedokáže ani správne porozumieť. Človek vtedy nevie správne komunikovať a Strážcu prahu si tak neprikloní na svoju stranu, alebo ho nepremôže. Preto takéto cesty nemajú žiadny význam. Význam majú iba v prípade, ak ich mág vykonáva prostredníctvom svojej energie, svojich vedomostí a svojho tréningu. Na tomto mieste vás prosíme, aby ste neužívali žiadne psychotropné látky. Človek si tým len uškodí. Človek to dokáže aj bez drog, prostredníctvom svojho vlastného rozvoja, práce na sebe samom a prostredníctvom zvýšenia svojej energie. Na to slúžia dychové cvičenia, vizualizačné cvičenia, pri ktorých sa človek na niečo silno koncentruje a predstavuje si určité veci.

Za týmto účelom je potrebné spomenúť aj skutočnosť, že v astrálnom svete môžete nájsť všetky bytosti. Či už sú to mŕtvi ľudia, duchovia, démoni, bohovia alebo rôzne astrálne projekcie. To znamená to, že keď si človek neustále niečo predstavuje, napríklad ja si predstavujem, že bývam vo veľkom dome, tak potom táto predstava bude fungovať aj pri astrálnom cestovaní. Astrálnu cestu je možné prirovnať k internetu, človek tam vie nájsť tak užitočné, ako aj neužitočné veci. Ak nie ste pripravení a vyškolení, tak potom nie ste schopní oddeliť zrno od pliev. Musíte si dávať pozor na to, s kým sa spájate alebo rozprávate a komu veríte a komu nie.

Astrál & Astrálne cestovanie

Koho môžeme stretnúť pri astrálnom cestovaní?

Človek sa tam môže stretnúť s ľuďmi, ktorí snívajú, alebo spia. Taktiež sa môže stretnúť s ľuďmi, ktorí sú už mŕtvi alebo sa môže stretnúť s kolektívnymi astrálnymi projekciami, napríklad keď si tisíce ľudí predstavuje to, že je nutné zlikvidovať židov, tak potom sa v astrálnom svete vytvorí bytosť, ktorá sa bude snažiť inkarnovať sa a v takomto prípade prostredníctvom predstáv a myšlienok vstúpi do existencie osoba akou je Hitler. Potom ešte existujú astrálni egregori. To je energia, ktorá vzniká vtedy, keď ľudia na niečo veria a niečo uctievajú, tak potom táto entita začne žiť svoj samostatný život aj na astrálnej úrovni. Príkladom toho je skutočnosť, že ľudia uctievajú Pannu Máriu. Panna Mária bola svätica a v dôsledku jej uctievania sa v astrálnom svete vyprojektovala samostatná bytosť, ktorá s Pannou Máriou nemala pôvodne nič spoločné. Súčet predstáv a emócií tvoria ľudia, ktorí si Pannu Máriu predstavovali.

Ďalej existujú rôzni géniovia, sú to prastaré inteligencie a energie, ktoré prispeli k tomu, že sa vyvinuli určité rastliny, zvieratá alebo ľudia, a stoja za týmito výtvormi a kreatúrami. Nachádzajú sa tam aj démoni. Sú to astrálne energie rôznych ľudských vlastností alebo prírodných síl. Démoni predstavujú sily, ktoré sú určené na určité očistné procesy, niečo podobné, ako sú vlci vo voľnej prírode. Vlci sami o sebe nie sú zlí alebo zlomyseľní. Požierajú slabé zvieratá za účelom nastolenia rovnováhy. A presne tak isto je tomu v astrálnom svete. Démoni tu existujú kvôli tomu, aby otestovali slabé bytosti alebo ľudí, teda aby ich tak mohli pretriediť. Podobne ako aj mág využíva určitú silu a schopnosti na ovplyvnenie nášho života, tak rovnako ju využívajú aj démoni. Démoni sa pritom vyvíjajú presne tak isto ako ľudia alebo zvieratá. To znamená, že keď bol démon pôvodne zlý, môže sa z neho stať aj dobrý démon, ak slúžil dobrému mágovi.

Potom prichádzajú na scénu elementárne bytosti, to znamená bytosti elementov. Sú to bytosti predstavujúce určitý prírodný živel. Ako sú napríklad salamandri, ktorí reprezentujú oheň. Alebo elfovia, ktorí patria k vzduchu. Ďalej nymfy, ktoré patria k vode a gnómovia alebo škriatkovia patriaci k zemi. Elementárne bytosti sú bytosti, ktoré vytvoril mág alebo človek so silnou koncentráciou s cieľom zabezpečiť si určité energie alebo informácie alebo ich niekomu poslať.

Predpokladom astrálneho cestovania je to, že človek už dokáže v meditácii dosiahnuť určitú hĺbku. To znamená, že dokáže kontrolovať svoje myšlienky, pochopiť svoje pocity a dokáže ich aj ovládať. Potom dochádza k tomu, že trénuje astrálne cesty. Odporúčame vstať ráno skôr a meditovať pri východe Slnka. Potom si môžete opäť ľahnúť spať a praktizovať vedomú astrálnu projekciu. To znamená predstavovať si to, že celá vaša energia smeruje do jedného bodu. Telo si predstavuje, že celá vaša energia a sila predstavivosti sa nachádza vo vašom tele, a takto dostanete celú svoju energiu zo svojho tela von. Po takejto rannej meditácii si môžete opäť ľahnúť spať, avšak už nedokážete znovu zaspať. Tým, že sa nachádzate v spánku a zároveň v bdelom stave, teda v určitom polospánku, si vlastne trénujete vedomé vystúpenie z vlastného tela.

Astrálne cestovanie Mágia

Foto © sezer66 http://www.istockphoto.com I pmalenky

K tomu je potrebná citlivosť. Najlepšie sa to trénuje prostredníctvom metódy ranného vstávania a meditovania pri východe Slnka. Túto metódu môžete vždy znovu a znovu obmieňať. Každý sa musí rozhodnúť sám, ktorá z metód mu najviac vyhovuje.

Dôkazom astrálneho sveta môže byť aj morfické pole, ktoré sa v súčasnosti hypoteticky zaraďuje do vedy. Ide tam o to, že viacerí vedci prišli k záveru, že zvieratá dokážu medzi sebou nejakým spôsobom komunikovať, hoci nie sú spolu v žiadnom kontakte. Napríklad výskumník William McDougall z Harvardskej univerzity začal v roku 1920 pokus na myšiach. Držal myši zatvorené v labyrinte a zistil, že na nájdenie cesty von potrebujú 160 pokusov. Ďalšie myši už na nájdenie cesty potrebovali oveľa menej pokusov. Ďalšia generácia myší potrebovala na nájdenie správnej cesty už iba 20 pokusov. Vedec dospel k záveru, že hoci myši neprišli navzájom do žiadneho kontaktu, tak napriek tomu museli spolu nejakým spôsobom komunikovať.

Ďalší príklad pojednáva o čistení potravy opíc v Japonsku. Vedci zistili, že ak sa niektoré opice naučili niečo nové, tak rovnaké schopnosti nadobudli zrazu aj ďalšie opice, hoci boli od seba vzdialené 100 km. Vedci si to nevedeli vysvetliť. Presne také isté je to aj u ľudí v tých prípadoch, keď tie isté vedecké objavy boli vykonané približne v rovnakom čase na rôznych kontinentoch súčasne rôznymi vedcami. Vyzerá to tak, ako keby sa ľudia a zvieratá dokázali napojiť na určité energetické pole, kde existujú určité rodové alebo planetárne skúsenosti. V mágii vieme, že to všetko sa odohráva v astrálnom poli na astrálnych úrovniach.

Logo Astrál & Astrálne cestovanie

Astrál & Astrálne cestovanie

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.
TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3!

TU: Meditácia, Meditačné semináre.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Všetko o meditácii.

TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3
na iTunes...

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Preložené z nemeckého originálu: Astral & Astralreisen

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Cítiš sa frustrovane, bez motivácie, bez energie alebo si pred syndrómom vyhorenia? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorému sa nevedome poddávame. Vďaka našim mnohým meditačným seminárom Ti môžeme pomôcť žiť svoj život v radosti, rovnováhe a harmónii so sebou samým.

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar